Alend

Kuvaus

Alend on lyhyt haltiaksi, lähestulkoon normaalin ihmisen mittainen. Hänen kasvoissaan ja käsissään näkyvät vanhat pitkän sodan arvet. Hänen hiuksensa ovat pitkät ja tumman ruskeat aina hiuslenkillä pään taakse sidottuna. Hän pukeutuu yleensä todella vanhaan haltioiden taistelupanssariin. Panssarin kauluksessa ja rinnassa on jälkiä pois revityistä arvomerkeistä.

Tausta

Lyhyt versio:

  • Harrastaa vapaaehtoislääkäritoimintaa.
  • Haluaa pysäyttää Stennereiden ja kumppaneiden laajentumishalut.
  • Sovittaa omia syntejään edellisestä sodasta.

Otteita kirjeistä kaukaa menneisyydestä (Pitkä versio):

Kirje Aarniokaupungin tiedustelijoiden komentajalle

Pyydän vapautusta palveluksesta. En usko kykeneväni jatkamaan. Tässä sodassa ei ole ollut kunniaa enää vuosiin. Ei sen jälkeen, kun tapasimme itsensä Valon Lähettilään taistelukentillä. Kuinka paljon hävitystä loppujenlopuksi syntyikään valaistuneiden metsästyksestä? Kuinka monta syytöntä tapoimme? Kuinka monta kylää poltimme? Kuinka monta kaupunkia hävitimme? En tiedä olenko haltia vai jonkinlainen demoni. En tunne enää mitään. Hän on joka tapauksessa nyt kuollut eikä minulla riitä tahtoa jatkaa tätä enää.

- Kapteeni Alend

Tiedustelijoiden komentaja Aelenhilin vastaus

Vapautus palveluksesta tiedustelija kapteeni Alendille myönnetään. Olet palvellut hyvin vanha ystäväni. Toimimme aina kuitenkin suuremman hyvän eteen niillä tiedoilla, jotka olivat meille saatavilla. Se oli selvää, että hänet oli pysäytettävä keinolla millä hyvänsä ja sen lopulta teimme vaikka hinta osoittautui suhteettoman kovaksi. Sota on olennaisilta osiltaan voitettu ja sinulle kuuluu siitä epätavallisen suuri kiitos. Toivottavasti pystyt vielä löytämään rauhan sielullesi ystäväni.

- Komentaja Aelenhil

Hakemuskirjeestä Aarniokaupungin Corellonin luostariin

Onko olemassa niin kauheaa syntiä, että siitä ei voisi saada armahdusta? Kun haltia alkaa muistuttaa enemmän demonia kuin toista haltiaa, onko hänelle enää paluuta? Voiko syntinen päästä luostarikouluun opiskelemaan taitoja, joilla lievittää aiheuttamaansa kipua?

- Sotaveteraani Alend

Vastaus Aarniokaupungin Corellonin luostarista

Anteeksiantoa riittää aina niille, jotka sitä pyytävät. Vain hyvityksen laatu ja määrä vaihtelee. Tule luokseni ja puhu menneisyydestäsi avoimesti. Annan sinulle tehtävät, joiden avulla voit aloittaa syntiesi sovittamisen.

- Aarniokaupungin Corellonin luostarin apotti Amriel

Elf Cleric (level 7)

Stats

Stat Points Initial Racial Level Total Bonus
str 7 15 +1 16 +3
con 0 10 10
dex 3 13 +2 15 +2
int 0 8 8
wis 9 16 +2 +1 19 +4
cha 3 13 13 +1

Derived stats

Hit points Class Con Level Item Total
12+con+5xlevel+toughness 12 10 25 5 52
Healing surge
Value 13
Number 7
Speed base Armor Total
7 -1 6
Initiative
Stat Level Total
+2 +3 +5
Save Stat Class Racial Item Level Total
Fort +3 str +1 +3 17
Ref +2 dex +3 +3 18
Will +4 wis +2 +1 +3 20
Armor Enchantment Stat Shield Level Total
+6 +2 +2 +3 23
AttackBonus Proficiency Level Stat Item Total
Wis + implement +3 +4 +2 +9
Bastard Sword (str) +3 +3 +3 +9
Longbow (dex) +2 +3 +2 +7

Feats

Feats Light shield proficiency Warrior of the Wild (perception) Heavy shield proficiency Toughness

Powers

At-will power Check Range Effect
Sacred flame Wis vs. ref ranged 5 d6+wis radiant, one ally you can see gains half level + cha temp hit or makes a saving throw
Lance of faith Wis vs. ref ranged 5 d8+wis radiant, one ally you can see, gains +2 power bonus to attack against the target
Encounter power Action Check Range Effect
Divine glow Standard Wis vs. ref Close blast 3 enemies in blast d8+wis radiant, allies in blast gain +2 power bonus to attack until end of your next turn
Command Standard Wis vs. will Ranged 10 Target is dazed until end of your next turn and knock target prone or slide it 3+cha squares.
Bastion of Health Minor - Ranged 10 You or one ally can spend a healing surge, add cha to hit points regained. (surge + 5)
Searing Light Standard Wis vs. Ref Ranged 10 On hit one creature takes 2d6+wis radiant damage and target is blinded until end of your next turn.
Healing word Minor Close burst 5 You or one ally can use healing surge and gains (2d6+5) extra hit points.
Channel divinity: divine fortune Free Personal Gain +1 bonus (untyped) to next attack roll or saving throw before the end of your next turn.
Hunter's quarry Minor Designate closest enemy as quarry until end of your next turn. Once per turn deal extra 1d6 damage to him when dealing other damage to him.
Elven accuracy Free Personal Reroll an attack roll. Use the second roll even if it is lower.
Daily power Action Check Range Effect
Beacon of hope Standard Wis vs. will Close burst 3 Each enemy in burst hit, are weakened until end of your next turn, allies in burst gain 5 (total 10) hit points and your healing powers restore 5 extra hit points until end of the encounter.
Consecrated ground Standard Close burst 1 Each enemy starting their turn in the zone take 1d6+cha radiant damage. Each bloodied ally in area regains 1+cha (total: 6) hit points at casting or when starting their turn in it. Move origin by 3 squares as a move action. Sustain minor: zone persists.
Cure light wounds Standard Melee touch Target regains hit points as if it had spent a healing surge (total: surge + 5)
Item daily powers
Daily power Action Check Range Effect
Symbol of life Minor Until end of turn, any character healed by one of your daily or encounter powers, gains an additional 1d6 hit points.
Lightning bastard sword Free burst 2 Use this power when you hit with the weapon. The target and each enemy within 2 squares of the target take 1d6 lightning damage.

Skills

Skill Trained Stat Level Racial Total
Perception +5 +4 wis +3 +2 14
Religion +5 -1 int +3 7
Insight +5 +4 wis +3 12
Heal +5 +4 wis +3 12
Diplomacy +5 +1 cha +3 9
Rituals
Comprehend languages
Cure disease
Gentle repose

Equipment

Name Enchantment Basic stats Properties and powers
Star of Corellon +2 Daily power: Extra use of healing word.
Healer's Brooch +1 +1 fort, ref, will and healing
Healer's Shield - daily: maximize heal and add wis or cha to that heal
dagger d4+str non magical
heavy shield - 2 non magical
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License