Amarin ylänkö, Neljän tuulen heimon koti
amar.jpg

Vuodenajan mukaan muuttavat shifter-metsästäjäpaimentolaiset kutsuvat itseään Neljän tuulen heimoksi niiden tuulien mukaan, jotka alati puhaltavat Amarin ylänköaroilla. Heimon kaikki klaanit vaeltavat kesäisin Amariin alavammilta metsämailta, joissa he elävät lopun ajan vuotta, ja kokoavat jälleen alpakkalaumansa, joista he saavat lihaa, maitoa, villaa ja vuotia — miltei kaikkea tarvitsemaansa. Tuulet ovat heimon yhteisiä esi-isiä, ja ylänköä reunustavilla vuorilla on monia pyhiä luolia, joiden luona kaukaisetkin klaanit voivat kokoontua kunnioittamaan ensimmäisiä toteemejaan, käymään kauppaa sekä solmimaan avioliittoja. Ylänkö on heimon yhteistä aluetta. Syksyn tullen klaanit palaavat jälleen kukin omille seuduilleen, kukin omien esi-isiensä ja omien toteemiensa pariin, jotka antavat klaaneille nimensä.

Heimolaiset ovat tyypillisesti rauhanomaista väkeä, jotka tarttuvat aseisiin vain jos jokin ryöstelevä lohikäärme tai muu vastaava uhka tunkeutuu heidän metsästys- tai laidunmailleen. Heimon pyhät paikat ovat tyypillisesti sen verran kätkössä, että niitä ei häiritä, mutta jos joskus harvoin näin käy, tunkeilijat maksavat häväistyksestään karvaasti. Heimon väkevyys pohjautuu heidän yhteyteensä luonnon ja esi-isien henkien kanssa. Toteemit ohjaavat heimolaisten elämää ja antavat klaanille apua tarvittaessa, oli kyse sitten metsä- tai sotaonnesta.

Yksilön kannalta tärkein toteemeista on hänen henkilökohtainen toteeminsa, se hengellinen esi-isä, joka ohjaa häntä läpi elämän. Saman toteemin omaavat ovat sukulaisia klaanirajojen ylitsekin, koska ovat saman esi-isän jälkeläisiä. Klaanin toteemi on seuraavaksi läheisin ja merkitsee kaikki saman klaanin jäsenet sukulaisiksi toisilleen, antaa klaanille tämän ominaisluonteen ja syntytarinat sekä metsästys- ja laidunalueet. Etäisimmät, mutta samalla kunnioitetuimmat toteemeista ovat tuulten toteemit, jotka yhdistävät kaikki klaanit toisiinsa ja antavat yhteisyyden tunteen koko heimolle sekä säätävät heimolaisten vaeltavan elämäntavan. Joka vuosi tuulten vaihtuminen tuo klaanit Amarin ylängölle laiduntamaan ja joka vuosi tuulet ohjaavat klaanit takaisin omille mailleen.

Tänä vuonna tuulet eivät ole tuoneet kevättä mukanaan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License