Anglerre Playtest

Starblazer Adventures: Legends of Anglerre Playtest


Hahmot

Alfonso von Reinbäck - Gargan
Allan de Rendaris - Uffomies
Sebastian - EODboy


Korjauksia seuraavalle kerralle:

Huomioidaan bonus Stress Boxit Endurancesta Physicaliin ja Resolvesta Composureen.

Average - Fair +1 Laatikko
Good - Great +1 Laatikko

Ehdotetaan Astronomin Mysteries taidon muuttaminen Divination voimaksi testaamista varten.

Huomioidaan että konsepti tulee esiin aspekteissä, jäi tarkistamatta.

Hahmolomakkeet tulostettuna.


Seuraavalle kerralle testattavaa:

Treasures Aluksella olevat varannot.

-> Treasure: Fantastic (+6); A small chest of gold coins

-> Porukan suurin resource heittää.

Character Plot Goal. Tulevia chaptereita joita pelaajat haluavat hahmojenssa kokea.

-> The player defines the Character Plot Goal (example: ―To become the head of the thieves‘ guild of Jadapur‖)

-> The player picks 3 key elements he needs to achieve towards that goal.

-> The player picks 3 key things which would be a short-cut towards getting that goal.

-> Then, the Story Teller hooks Plot Stress tracks and events into these Plot Goals to measure progress towards the achievement of the Plot Goal.

Tähän varataan aikaa max noin tunti

Creatures, Eli kohtraaminen jonkin olennon kanssa

-> Luodaan tätä varten olento.

-> Eri melee aseet lisätty hahmojen kuvauksiin.

-> "hirviö" mäisiä ominaisuuksia.

Tämä toivottavasti nopeaa

Powers, testataan telekinetiaa käytännössä.

-> Miltä taito ja Trappingit tuntuu verrattuna muihin taitoihin.

-> Mitä stuntteja pelaaja kaipaa

-> Muita huoimioita.

Maagiset esineet

-> Luodaan tätä varten esine (esineitä).

-> maagisia" mäisiä ominaisuuksia.

Anglerre Stunts

-> Jokaiselle hahmolle lisätään stuntti kokemuksena jossain välissä joka on suunniteltu juuti Anglerrea varten

-> Bless Follower papille; Spin antaa +X siunauksen.

-> Military Training kapteenille; +1 Shift osumilla.

-> Mythic Spin voimamiehelle; Might testeissä saa Spinnejä jo kahdella onnistumisella.

-> Magical Genius telekineetikolle; pidetään "authority":nä mystisisssä piireissä. Kun käyttää Academics, Science etc. taitoa koskien alaansa saa +1. Specialisaatio johonkin josta saa sitten +2 bonuksen.

-> Scrying Astronomille; "Clairvoyance and Clairaudience to any location* within range".

-> *Kohde on hidden target joten testataan sivun 105 sääntöjä tarvittaessa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License