The Arm of Cro-Hath

Vieraasta metallista valmistettu, kyynärvarren peittävä vasemman käden taisteluhansikas. Tämän esineen häiritsevin piirre on, että ihmiselle tyypillisten kolmiluisten sormien sijaan on hansikas mitä ilmeisimmin suunniteltu viisiluisille sormille. Myös peukalossa on tilaa yhdelle lisänivelelle. Tuloksena on, että hansikkaan käyttäjän sormet vaikuttavat epämiellyttävästi venyneiltä.

Erään Pnamaian onttisiksi katkelmiksi (engl. the Ontic Fragments of Pnamaya) nimetyn muinaisen tekstin mukaan on tämä hansikas lahja salaperäisiltä olennoilta tähtien takaa noidalle nimeltä Cro-Hath tämän menetettyä kätensä tulessa. Esineen kerrotaan voimistavan taikuutta syövyttämään niin lihaa kuin rautaakin.


The Arm of Cro-Hath, Level 6+
Item Slot: Hands
Power (Daily, Acid): Free Action. Use this power when you make a ranged attack. Change the damage type dealt by that attack to acid. Hit or miss, creatures adjacent to the target of the attack take 1d6 acid damage. Also, you deal an extra 1 acid damage on successful ranged attacks until the end of the encounter.
If you've reached at least one milestone today, instead deal an extra 2 acid damage on successful ranged attacks with the acid keyword until the end of the encounter.
Level 16: 2d6 acid damage, extra 3 acid damage (4 after milestone).
Level 26: 3d6 acid damage, extra 5 acid damage (6 after milestone).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License