Aunaja

Longtooth Shifter Shaman Spirit Tempest lvl 13

Lähetettyään pois heimosukulaisensa, joilla oli oma tehtävänsä valmistaa Neljän Tuulen Kulkijat tulevaa ahdinkoa varten, Aunaja paneutui toimeen, jota varten hän oli tarvinnut yksinäisyyttä. Kaukana heimonsa mailta ja vailla esi-isiensä luita Aunaja oli heikko ja eksyksissä ja hän oli kauhuissaan voimasta, joka oli häntä vastaan. Hän vaelsi syvälle metsään ja etsi sieltä korkean puuttoman kukkulan, joka oli avoinna kaikille tuulille. Kukkulan päällä hän riisui vaatteensa, teki tulen ja poltti kaikki varusteensa, paitsi veitsen, joka oli tehty suden luusta. Syvällä valittavalla äänellä hän ryhtyi kutsumaan Henkituulta, joka puhaltaa kaikkien elävien olentojen läpi kaikkina aikoina, ja sitoo jokaisen hetken tähän maailmaan. Hän tanssi aamunkoitosta iltahämärään ja yöttömän yön läpi uuteen aamuun. Suden luulla hän viilsi itseensä seitsemän viiltoa ja pirskotti verensä itätuuleen, joka synnyttää kevään ja uuden kasvun. Etelätuulelle, joka kesällä antaa hengen kasvavalle heinälle, hedelmille ja marjoille, hän lahjoitti siemenensä. Ahavoittavaan länsituuleen hän otti tulestaan tuhkaa, jolla kunnioitti syksyä, joka vie menneen vuoden mukanaan. Viiltävän pohjatuulen edessä Aunaja lankesi loveen ja antoi henkensä lähteä ruumiistaan kuoleman maahan, ikuiseen talveen, joka odottaa kaiken elämän takana. Siellä hän vaelsi kolme päivää ja kolme yötä etsien keinoa Bael Turathin voittamiseen sillä aikaa kun hänen ruumiinsa odotti elottomana häntä palaavaksi.
Näyssä Henkituuli vei hänet paikkaan, jossa vielä syntymättömät tapahtumat sekoittuvat jo unohtuneisiin kertomuksiin, ja näytti kuinka kaikkia tekoja seurasi niiden oma varjo. Siellä Aunaja tunsi Suuren Tasapainon, joka on kaiken olevaisen ytimessä ja synnyttää maailman aina uudelleen rakkaudessa ja taistelussa. Siellä hän löysi katseellaan kaikkien tekojen joukosta Bael Turathin, ja näki kuinka mahtava valtakunta oli jo kasvattanut oman varjonsa, kuinka sen vastustaja oli kasvanut alusta saakka hävittämään kaikki sen saavutukset suuressa sekasorrossa. Aunaja näki myös kuinka vastustaja kasvoi voimassa yhtäläisesti Bael Turathin myötä ja ymmärsi, että niiden kahden taistelu murtaisi maailman itsensä, jos ne kasvaisivat niin suureksi, että kohtaisivat toisensa. Niinpä Aunaja opetteli tuntemaan Bael Turathin vastustajan ja keräsi niiden henkien nimet, jotka vastustaja oli kutsunut maailmaan, jotta voisi käyttää sen voimaa valtakuntaa vastaan ennen kuin kumpikaan olisi kasvanut täyteen mittaansa. Sitten hän palasi takaisin ruumiiseensa ja hieroi lämmön takaisin jäseniinsä ja lähti kokoamaan henkiä taistelua varten.
Unohdetusta haudasta hän haki muinaisen panssarin, jossa yhä uinui Suuren Karhun henki. Sen hän herätti ja teki ystäväkseen ja siten voitti panssarin omakseen. Äitikyyn hampaan hän muovasi itselleen koruksi ja pisti sillä kaulaansa ja kuolinunessa voitti käärmeen myrkyn ja pakotti sen suojelemaan itseään. Lopuksi hän asettui karuun rotkoon, jonka pohjalla virtasi myrkyllinen virta ja jossa yksikään kasvi ei elänyt, ja jonka asukit vaelsivat nääntyneinä hyökäten jokaisen sinne uskaltavan kimppuun. Tuon paikan henget olivat villejä ja nälkäisiä, raivokkaita saalistajia, joiden himo kulutti elämän ympäriltään, mutta Aunaja kutsui ne luokseen ja kesytti ne ja sitoi ne toteemiin, jonka rakensi itselleen. Siellä hän myös lankesi jälleen loveen ja kutsui luokseen näyssä tuntemansa vastustajan hengen, joka oli asettunut tuohon paikkaan asumaan ja siinnyt itsestään nuo vähäisemmät henget, jotka Aunaja oli sitonut toteemiinsa. Tuon hengen nimi oli Sielun Nälkä, ja se oli pelottava ja pimeä henki, täynnä tuskaa ja pohjatonta tarvetta ja sen ääni oli kuin lukemattomien tukahdutettujen äänten kuoro, sillä se oli syntynyt sellaisen tulevaisuuden varjosta, jossa kaikki elävä ruokki sielutonta konetta, joka oli Bael Turath. Aunaja vapisi tuon hengen edessä, sillä se oli väkevä, mutta luonnoton ja kuoleman haju ympäröi sitä. Kuitenkin hän lujitti mielensä ja kutsui hiljaa mielessään hengen lempempää puolta: armollista, sillä laki ei tunne armoa, ystävällistä, sillä valta ei tunne kuin pakon, ja avointa, sillä Bael Turath on vankila. Siten henki tyyntyi ja tunsi Aunajan ja suostui tämän kumppaniksi, sillä Aunaja oli kadottanut esi-isiensä hengen näiden luiden myötä.
Monta muuta henkeä ja voimallista esinettä Aunaja vielä kokosi odottaessaan sotureita taisteluun, mutta nämä kolme olivat niistä mahtavimmat.

Henkiopas:

Aunajan henkiopas ilmestyy taistelussa ihmisen kokoisena ja ihmisen muotoisena pimeänä hahmona, jolla on sulkapeite, linnun nokka ja kynnet. Sen silmät hohtavat kammottavaa valoa.

  • Ilmestyy 20 ruudun säteellä free actionilla at will
  • Viholliset ei voi liikkua sen läpi, ystävät kyllä
  • Käyttäessäni moven voin liikuttaa myös henkeä oman nopeuteni verran
  • Tekee OA:ita (Spirit's Shield)
  • Antaa +1 Fort, Will, Ref viereisille ystäville
  • Antaa +3 hp:tä viereisille ystäville, joita parannan, tai jotka käyttää second windin
  • Antaa muita buffeja viereisille ystäville riippuen käyttämistäni voimista
  • Käyttää mun (säälittäviä) defenssejä. Ei hp:tä, mutta jos se ottaa 10+½lvl verran läissyä yhdestä iskusta, häviää harmillisesti ja minä otan 5+½lvl läissyä ja joudun kuttumaan sen uudestaan.
Stats derived Defenses Misc Skills Feats
Str 11 Hps 89 AC 22 Age 33 Nature 17 Protector Spirit Adept
Con 17 Surges 10 Fort 24 Alignment unaligned Perception 19 Spirit Speaker
Dex 12 Surge value 22 Ref 22 Deity n/a Insight 19 Wild Senses
Int 11 Speed 7 Will 27 Height 175 Endurance 16 Totem Expertise
Wis 23 Initiative 10 Weight 60 Restorative Spirit
Cha 11 Spirit's Eyes
Paragon Defenses
Nimble Spirit
powers: action type target attack hit effect
At-wills
Spirit's Shield OA melee spirit 1 1 creature 16 vs Ref 6 1 ally within 5 sqs of spirit guide regains 6 hp
Protecting Strike Standard melee spirit 1 1 creature 16 vs Will 1d8+9 & each ally adjt to my guide gets 3 temp hps
Spirit of the Tempest Standard melee 1 1 creature 16 vs Ref 1d8+9 an ally within 2 sqs of me or spirit can make a saving throw
Encounter
Call to the Indomitable Defender Standard melee spirit 1 1 creature 16 vs Fort 2d6+9 thunder & until end of my nxt trn, dr 7 while adjt to my spirit guide
Call to the Savage Elder Standard melee spirit 1 1 creature 16 vs Ref 2d8+9 & until end of my nxt trn, allies +6 dmg melee while adjt to my spirit guide
Flashing Spirit Standard cls burst spirit 1 each enemy in burst 16 vs Ref 1d10+9 until end of my nxt trn, allies adjt to my spirit companion get +2 dmg per enemy hit with this atk
Spirit Tide Standard melee spirit 1 1 creature 16 vs Will 2d10+9 and each enemy within 5 sqs of the target takes 1d10
Spirit Flow Minor cls brst 20 1 ally teleport trgt and my spirit companion; switch their places
Healing Spirit (x2) Minor close burst 5 me or 1 ally in burst target can spend a surge and make a save & allies within or adjt to my zones/conjurations receive 3d6 hps
Speak with spirits Minor personal me or 1 ally within 5 sqs target gets +6 to next skill check
Longtooth Shifting Minor personal, must be bloodied me until end of encounter, +2 dmg, regen 4 while bloodied
Daily
Wrath of the Spirit World Standard close burst 2 each enemy in burst & each enemy adjt to my spirit guide 16 vs Will 3d8+9 & prone/ miss half
Spirit of the Hawk's Wind Standard ranged 5 1 creature 16 vs Ref 2d8+9 radiant & blinded until end of my next turn zone burst 3 centered on target; while within zone any ally can shift 4 sqs as a move action, ignore difficult; zone movable by move action
Raging Storm Spirit Standard Area burst 5 within 10 1 creature within burst 16 vs Ref 3d6+9 lightning burst creates a zone until end of encounter; allies deal 1d6 extra thunder against enemies within zone
Protective Roots Minor Close burst spirit 1 me and each ally within burst each target gets dr 3 until end of encounter
Spirit of Dawn Minor Area burst 5 within 10 Burst creates a zone that lasts until end of my nxt turn. Me and allies ignore cover, superior cover, concealment and total concealment when attacking any enemy that's within the zone. Enemies take -5 stelth while within the zone.
Spirit Summons Free personal me until eoe, can use call spirit companion to conjure another spirit guide

Equipment

Item enhancement property power
Bear Spirit Drowmesh Leather AC +3, Ref. +1 Daily: immediate reaction, when an ally within 5 sqs of my spirit guide hits an enemy, me and allies within 5 sqs of said guide will receive 13 temp hps
Hungry Spirits Totem atk, dmg +3 critical: 1d10 dmg per plus & can move my spirit adjt to that enemy Daily: free, when I hit an enemy adjt to my spirit with a primal power using this totem, me and 1 ally within 2 sqs of the enemy can spend a surge
Amulet of Health Fort, Ref, Will +3 resist poison 10
Diadem of Acuity +2 item to Insight, Perception
Dynamic Belt +2 item to Acrobatics, Athletics Daily: free, reroll an athletics or acrobatics check
Boots of Striding +1 item to speed when wearing light or no armor

1 x Dumdum Root (potion of vitality)
4 x Mojo Root (healing potion)
Longspear
0 gp

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License