Boris Burvale

Burvalét olivat kierteleviä kauppiaita, matkaten kaupungista toiseen, mutta 3 sukupolvea sitten he asettuivat Stormvikiin. Hiljalleen he alkoivat vaurastua, kunnes Boriksen isä, Matthias Burvalé, oli nousemassa johtoon. Viimeisten 30 vuoden aikana heidän varallisuutensa moninkertaistui ja kasvoi niin nopeasti että se sai aatelisten katseen kääntymään Burvalén suuntaan. Jotkut epäilivät kuinka kukaan voi vaurastua noin rehdillä kaupankäynnillä, mutta koska mistään epärehellisestä pelistä ei ollut viitteitä, useimmat valtaapitävät tukivat Burvaléa, toivoen samalla saavansa osansa kasvavasta varallisuudesta. Heillä onkin ollut hyvät välit suurimpaan osaan Stormvikin yläluokkaa ja Lordi Carrington kuunteli aina mitä heillä oli sanottavana. He ovat siis olleet merkittävässä asemassa kaupungin vaurastumisessa, ja varsinkin ihmisten ja kääpiöiden välinen kaupanteko on ollut heidän erikoisaluettaan.

Boris on kauppiassuku Burvalén jälkeläinen, mutta juuri ennen viimeisintä sotaa hänet tehtiin perinnöttömäksi ja heitettiin kadulle. Ilmeisesti Boris sai käsiinsä hieman arkaluontoisen kartan Stormvikin viemäreistä ja aatelisten salaisista pakoreiteistä. Käsittämättä tekonsa seurauksia Boris myi kartan eteenpäin. Lordi Carrington sai kuulla että joku Burvalé oli tehnyt tämän katalan teon. Kun Matthias Burvalé kuuli tämän kaiken, hän raivostui ja vieritti kaiken syyn Boriksen niskaan ja heitti tämän ulos talostaan, toivoen että Carrington säästäisi muut Butvalét vihaltaan. Tämä pelasti heidät, ainakin hetkeksi, kun hallitsijoille paljastui että valtaisa armeija on tulossa syöksemään heidät vallasta, ja että heillä on kartta, joka antaa heille edun joukkojensa sijoitteluun.

Sodan jälkeen Burvalét menivät piiloon, sillä lähes kaikki kaupungissa olivat kuulleet heistä ja heidän hyvistä suhteistaan aiempiin vallanpitäjiin. Boris oli joutunut opettelemaan tulemaan toimeen yksin ja ilman ammattia. Hän saattoi kerätä ruokansa kaupungin ympärillä kasvavista kasveista tai varastaa sen torilta. Vihollisiltaan hän piiloitui Stormvikin pelätyinpiin paikkoihin, joskus hän saattoi jopa yöpyä vaarallisesti raunioden seassa. Vaikka Boris ei varsinaisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen kadulla eläessään liittynyt, tapasi hän puolituisen nimeltä Harel 'Lentävä terä'. Harel suostui ostamaan Borikselta tämän "löytämät" esineet ja antamaan niistä sopivan hinnan. Kenelle Harel esineet kauppasi jäi Borikselle hieman hämärään, mutta eipä hänellä ollut enää ketään muuta joka vielä kävisi kauppaa hänen kanssaan.

Boris menehtyi suojellessaan siskoaan matkalla Stormvikiin.

Ihmissuku Burvalé
- Matthias Burvalé (Boriksen isä)
- Esafina Burvalé (äiti)
- Firencia Burvalé (sisko)

Boris
human male 5'9" 150 lb unaligned
level 5 ranger two-blade-style

ability score modifier check
Str: 19 +4 +6
Dex: 16 +3 +5
Con: 13 +1 +3
Wis: 12 +1 +3
Int: 8 -1 +1
Cha: 10 0 +2

HP: 50
bloodied: 25
surge value: 12
surges/day: 7
speed: 6
initiative: 7

languages:
common
dwarven

proficiencies: cloth, leather, hide
simple melee, military melee, simple ranged, military ranged

trained skills: athletics str +11 (+13 for climbing)
thievery dex +10 (+12 for locks and traps)
acrobatics dex +10
stealth dex +10
nature wis +8
dungeoneering wis +8
perception wis +8
other skills: endurance con +3
insight wis +3
streetwise cha +2
bluff cha +2
defences: total base+level ability racial+class items feat other
AC 19 12 3 3 1
fortitude 19 12 4 2 1
reflex 19 12 3 2 1 1
will 15 12 1 1 1

feats: Sneak of shadows
Toughness
Quick Draw
Two-Weapon Fighting
Two-Weapon Defense

items: <body> Darkleaf leather armor +1 (lvl4, 840 gp)
<right hand> Dagger of Unnatural Extension +2 (lvl7, 2600 gp)
<left hand> scimitar
<feet> Boots of Spider Climbing (lvl5, 1000 gp)
<neck> Amulet of health +1 (lvl3, 680 gp)
Thunderburst throwing dagger +1 (lvl4, 840 gp)
1 dagger
standard adventurer's kit
climber's kit
thieves' tools
tent
fine clothing
5 pints of oil
1 torch
7 candle
2 empty flasks
1 flask of powdered ground thassil root
money: 569 gp

special: hunter's quarry (minor action)
sneak attack (1/encounter)
prime shot (+1 to ranged attack roll, if nearest to target)

attacks: attack bonus damage
melee basic attack(main): 11 1[W]+7
melee basic attack(off): 8 1d8+4
ranged basic attack(dagger): 10 / 9 1d4+5 / 1d4+4
at-wills
Careful attack: 13 / 10 / 11 1[W]+3 / 1d8 / 1d4+1
Hit and run: 11 / 8 1[W]+7 / 1d8+4
Twin strike: 11 & 8 1[W]+3 & 1d8
encounter
Evasive strike: 11 / 8 / 9 2[W]+7 / 2d8+4 / 2d4+4
Disruptive strike: 11 / 8 / 9 1[W]+7 / 1d8+4 / 1d4+4 and target takes -4 to its attack roll
Unbalancing Parry adjacent enemy misses you with melee slide the attacker to adjacent square and gain combat advantage until end of your next turn
daily
Jaws of the wolf: 11 & 8 2[W]+7 & 2d8+4
Two-Wolf Bounce: 11 & 8 & 8 2[W]+7 & 1d8+4 & 2d8
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License