Fraktaalihahmot Blue Planet -kampanjassa

Fraktaali on alkanut nostaa päätään tämän Blue Planet -kampanjankin kanssa, joten perustetaan sille nyt ihan oma sivu. Tällä sivulla on siis tarkoitus miettiä fraktaalin eli "kaikki on hahmoja avaruusaluksista korporaatioihin ja kaupunkeihin" -idean soveltuvuutta Menneisyyden Varjot -systeemiin ja Blue Planettiin.

Takaisin pääsivulle
Avaimia
Konsteja
Kampanjapoltin
Circles-systeemi

Johdanto

Fateen fraktaali soveltuu suorastaan loistavasti aspektien vapaamuotoisuuden vuoksi. Aspekteja paikoille, avaruusaluksille tai mille tahansa on yhtä helppo keksiä kuin hahmoille. Tämän jälkeen uudenlaisen hahmon mekaniikan kehittäminen ei enää ole työlästä. Menneisyyden Varjoissa puolestaan se muu mekaniikka on oikeastaan kohtuullisen helppo. Statitetaan uutta "hahmoa" muutamalla kyvyllä ja se on jo sellaisenaan käyttökelpoinen. Jotta siitä saataisiin oikeasti Varjojen systeemiin soveltuva "hahmo", täytyy sille kuitenkin kehittää konsteja ja avaimia.

Vaikka avaimet eivät ole ihan yhtä vapaamuotoisia kuin aspektit, on niitä kuitenkin täysin mahdollista kehittää jopa lennosta. Sama pätee konsteihin. Mielestäni siis tällainen fraktaalisuus on mahdollista toteuttaa myös Varjoilla. Organisaatioita on ehdotettu tällaiseksi fraktaalihahmoksi Blue Planet -kampanjaan, joten aloittelen jonkinlaista esimerkkitapausta niistä. Samalla tavoin esim. kulkuneuvot voisivat olla fraktaalihahmoja Blue Planet -kampanjassa.

Organisaatiot fraktaalihahmoina

Organisaatioresurssien ohjailun konstin kautta hahmoilla on jo kosketuspinta organisaatioiden "kykyihin" ja konsteihin. Avaimet voisivat olla organisaatioille bisnesmalleja. Kun organisaatio toteuttaa tehtäväänsä, saa se lisää resursseja käyttöönsä ja pystyy kasvamaan niiden avulla. Kasvua voidaan kuvata antamalla organisaatiolle lisää tasoja sen kykyihin käytettäväksi.

Muutama esimerkki:

Ulkopuolisesti rahoitettu tutkimus

Organisaatio saa rahoitusta tutkimusta varten ja sen rahoitus riippuu sen tutkimustuloksista.

  • 1 pt: Organisaation jäsenet valmistelevat tutkimuksia.
  • 3 pt: Organisaation jäsenet onnistuvat julkaisemaan uutta tutkimusta arvostetussa julkaisussa tai konferenssissa.

Tuotanto

Organisaatio tuottaa fyysistä tuotetta ja saa rahaa myymällä sitä.

  • 1 pt: Organisaatio onnistuu myymään tuotettaan vähissä erissä.
  • 2 pt: Organisaatio kehittää myytävää tuotettaan paremmaksi.
  • 5 pt: Organisaatio onnistuu tekemään suuret kaupat, joissa se myy tuotettaan.

Sairaanhoito tai pelastustoiminta

Organisaation toiminta keskittyy ihmishenkien pelastamisen ympärille joko sairaanhoitona, pelastustoimintana tai katastrofiapuna. Organisaatio saa rahaa hyväntekeväisyytenä, vakuutusmaksuina ja valtiontukina.

  • 1 pt: Organisaatio vastaa hätätilanteeseen.
  • 3 pt: Organisaatio osallistuu suuren luokan katastrofitilanteen lievitystoimiin.

Avainten lisäksi organisaatiot tarvitsevat voimavaroja ja passiivisia ominaisuuksia. Yksi selkeä voimavara organisaatioille on raha. Kuinka vakavarainen yritys on kyseessä ja kuinka paljon sille on mahdollista heittää rahaa kriisitilanteeseen missä tahansa vaiheessa. Toinen voisi olla maine, eli kuinka uskottava ja vaikutusvaltainen yritys on kyseessä. Tämän voisi periaatteessa jakaa kahtia poliittiseen pääomaan ja kansan keskuudessa pidettyyn maineeseen. Tällöin saadaan tällaisia: "Suuri kansainvälinen riistoyhtiö aiheuttaa taas närää kansan keskuudessa törkeällä lobbauksellaan. Ovatko päättäjät jo kaikki korporaatioiden pussissa?" Mutta en tiedä, onko tälle tarvetta.

Passiivisia ominaisuuksia voisivat olla ainakin turvallisuus ja koko. Näistä turvallisuus-ominaisuudella vastustetaan esim. yhtiövakoilua ja sabotaasia. Koko puolestaan vastustaa vihamielistä korporaatiovaltausyritystä. (jos kyseessä on pörssimeklariversio tästä, turvallisuus vastustaa mariinivaltausta) Koolla voisi olla vielä sellainen erityisvaikutus, että yhtiön mikään ominaisuus resursseja lukuunottamatta ei voi olla suurempi kuin yhtiön koko. Näin saadaan aikaan se, että suuret yritykset ovat suhteessa hurjempia kaikessa, mitä tekevät ja kasvaminen on se, mihin täytyy pyrkiä, jos haluaa laajentaa toimintaansa jollain osa-alueella. Koko-statille voisi jopa määritellä kuvaukset kullekin arvolle. Näin koko 1 olisi muutaman hengen nyrkkipajasta parin sadan hengen hengen firmoihin eli pienet ja keskisuuret yrityksiin, koko 2 olisi 200 - 1000 henkeä eli suuryritys ja 3 olisi sitten kansainvälinen (riisto)yhtiö, koon 4 ollessa varattu vain korporaatiovaltioille tai GEO:n organisaatioille.

Kulkuneuvot fraktaalihahmoina

Toinen selkeä fraktaalihahmo Blue Planet -kampanjassa olisi kulkuneuvo. Heti, kun määritellään muutama ominaisuus sukellusveneille, avaruusaluksille tai vastaaville, niin niistä tulee huomattavasti mielenkiintoisempia kuin vain varustekonstit, jotka lisäävät tai suojaavat haittaa syvennetyssäselkkauksessa.

Kulkuneuvoilla "kykyjä" voisivat olla esim. aseistus tai sensorit. Passiiviksi kyvyiksi ainakin koko sopii heti paikalla. Esim. törmäyksessä voidaan selkata kokoja vastakkain ja katsoa sen perusteella, miten pahat vauriot kumpikin kulkuneuvo törmäyksestä saa. Mielestäni kulkuneuvoille ei kuitenkaan ole järkevää antaa avaimia. Kulkuneuvojen kehittäminen olisi nähdäkseni organisaatioiden tai hahmojen toimintaa ja niinpä konstien kautta organisaatiot tai hahmot voivat käyttää tasojaan kulkuneuvojensa paranteluun.


Takaisin pääsivulle
Avaimia
Konsteja
Kampanjapoltin
Circles-systeemi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License