Blue Planet: konsteja

Tälle sivulle on koottu konsteja Blue Planet miljöössä tapahtuvaa Menneisyyden Varjot -säännöillä pelattavaa kampanjaa varten.

Takaisin pääsivulle
Avaimia
Kampanjapoltin
Circles-systeemi
Fraktaalihahmot (yritykset ja kulkuneuvot)


GEO sheriffin konsti

Hahmolla on laaja toimeenpano- ja tuomiovalta Poseidonilla. +2 haittaa aina, kun hahmo käyttää valtaansa sosiaalisessa konfliktissa.


Organisaatioresurssien ohjailun konsti

Hahmolla on valta ohjata suuren organisaation resursseja. Käyttämällä järkipisteen, hahmo voi käyttää kykyä korporaatioresurssit. Tällä kyvyllä voi selkata korporaatioiden välisissä konflikteissa ja kykyheitolla autetaan aina korporaation vaikutusvaltaa, jolla itse konflikti käydään. Käyttämällä kolme järkipistettä hahmo voi myös käyttää organisaation resursseja omiin tarkoituksiinsa. Näin voidaan tehdä organisaation vaikutusvallasta riippuen suuriakin hankintoja firman piikkiin. (Onko tarvetta taistelusukellusveneelle, tornitalolle tai öljynporauslautalle? Firma maksaa…)


Mekaanikon konsti

Hahmolla on työkalut, tilat ja osaaminen jonkin tyypin mukaisten laitteiden huoltoon, säätämiseen ja kehittämiseen. Seuraavanlaiset toiminnot avautuvat hahmolle tällä konstilla:

1 pt puhti Hahmo voi korjata haittaa pois laitteesta mekaanikkokykyheiton onnistumisten verran.
1 pt puhti + 2 pt järki Hahmo voi lisätä tasoja laitteelle. Laitteen omistajan täytyy tällöin kuluttaa vastaava määrä tasoja omista hahmotasoistaan.
1 pt järki Hahmo voi sabotoida laitetta ja antaa sille lisää haittaa mekaanikkokyvyn onnistumisten verran.

Sopivia laitetyyppejä voivat olla esim. hopperit, avaruusalukset, sukellusveneet, veneet, laivat, talot, viihde-elektroniikka tai turvajärjestelmät.


Amphibio geenimuunnoksen konsti

Hahmon ruumis on geneettisesti muunneltu selviytymään pitkiä aikoja veden alla ja kovassa hydrostaattisessa paineessa. Yksi sakkonoppa vedenalaisissa konflikteissa sille osapuolelle, jolla ei ole tätä ominaisuutta.


Kipuvaimentimen konsti

Hahmon kipuimpulssit filtteröidään tietystä tasosta ylöspäin siten, että hahmo tietää tuntevansa kipua, muttei koe sen lamauttavia vaikutuksia. -1 haittaa kaikissa konflikteissa, joissa haitta on osittain fyysistä kipua.


Ohjelmoitavien reflexien konsti: Puolustaja

Hahmolla on reflekseihin vaikuttava tietokoneimplantti ja siihen ladattuna ohjelma, joka tekee melee-hyökkäyksen blokkaamisesta vaistonvaraisen reaktion. -1 haittaa kaikissa lähitaistelukonflikteissa.


Ohjelmoitavien reflexien konsti: Nopea veto

Tämä reflexiohjelma aiheuttaa ennalta määrätyissä uhkatilanteissa vaistonvaraisen aseen vedon. +1 apunoppaa yleisesti ampuma-asekonflikteihin tai +2 apunoppaa syvennetyn konfliktin ensimmäisellä kierroksella.


Selviytyjän biomodifikaatiot -konsti

Hahmolla on seuraavat biomodifikaatiot: Immunologinen symbiootti, suolatoleranssi ja vastamyrkky. Näiden ansiosta hän ei sairastu useimpiin normaaleihin tauteihin, eikä kärsi useimmista normaaleista myrkyistä ja kykenee käyttämään suolavettä siinä missä makeaakin. -1 haittaa sairauksista ja myrkyistä.


Yleisrauhasten konsti

Hahmon ruumiiseen on implantoitu joukko rauhasia, joiden avulla hahmo kykenee halutessaan tuottamaan monia hormooneja ja muita kemikaaleja ja niiden avulla säätelemään aineenvaihduntaansa.

1 puhti Kipuvaimentimen konstin vaikutukset yhden konfliktin ajaksi.
1 puhti Yksi bonusnoppa mihin tahansa sosiaaliseen kanssakäymiseen.
1 puhti Minkä tahansa keskushermostoa lamaavan tai kiihottavan huumeen vaikutus.

Vahvennetun tukirangan konsti

Hahmon luustoa on vahvennettu biomodifikaatioilla. -1 haittaa fyysisistä konflikteista.


Tehostetun lihaksiston konsti

Hahmon lihaksistoa on vahvennettu biomodifikaatiolla. +1 bonusnoppa kaikenlaiseen atleettiseen toimintaan.


Takaisin pääsivulle
Avaimia
Kampanjapoltin
Circles-systeemi
Fraktaalihahmot (yritykset ja kulkuneuvot)

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License