Chevalier De Lanchet

Chevalier de Lanchet – Dragonborn lvl 9 Cleric of Bahamut

Les écailles d'argent, tous gentils, améliorants
Donnent courage, guérissent les blessés
Aident les tristes, bien seront là, lumineux
Quand la foi et l'ardeur
Ont perdu à les ombres

- katkelma (drakonikinkielisestä) lastenlorusta -

Dragonborneilla on koko joukko uskomuksia ja sananparsia, jotka liittyvät suomujen väritykseen ja persoonallisuuteen, usein perustuen varsinaisten lohikäärmeiden ominaisuuksiin. Niinpä lapsille lauletaan loruja, joissa kultasuomuiset ovat synnynnäisiä johtajia, punaiset kiivaita, pronssiset hauskanpitäjiä ja niin edelleen. Näitä uskomuksia ei yleensä oteta järin vakavasti. Useimpien lastenlorujen lopussa on kuitenkin aina säkeistö, jossa lauletaan hopeasuomuista, niin harvinaisesta värityksestä, että kaikki ovat unohtaneet sellaisia koskaan oikeasti syntyvänkään. Hopeasuomuja koskevat sananlaskutkin ovat muuttuneet pikemminkin yleisiksi toivotuksiksi ja vertauskuviksi.

Kaikissa näissä loruissa ja sananparsissa hopeaisiin liitetään ominaisuus, jota drakonikiksi nimitetään sanalla 'encouragement'. Sen voisi kääntää rohkaisuksi, mutta dragonbornille sana merkitsee paljon enemmän: se on parantamista ja pyhittämistä, lempeyttä ja anteeksiantoa ja toivon palauttamista, moraalisen järjestyksen ja voiman uudelleensyntymää. On olemassa koko joukko satuja ja taruja, joissa sankarin horjuessa tappion partaalla, uskon ja toivon menettäneenä, hänelle ilmestyy hopeasuomuinen hahmo, joka ohjaa hänet oman voimansa lähteelle, antaa lohtua dragonbornien tapaan palauttamalla toisen itseluottamuksen.

Kun sitten joskus hyvin harvoin maailmaan syntyy hopeasuomuinen pienokainen, hän joutuu vastakkain melkoisten odotusten kanssa. Chevalier vastasi jo varhain näitä odotuksia täydellisesti. Pesue, jossa hän kasvoi Lanchetin hautomossa, oppi luottamaan hänen tukeensa ja voimaansa, jota hän vaistomaisesti jakoi kaikille ympärillään oleville. Nuorena kasvuikäisenä hänen kiinnostuksensa suuntautuivat hämmästyttävällä varmuudella Bahamutin oppeihin ja hänestä sukeutui voimakas heikkojen puolustaja, kunniakas taistelija ja pyhä taistelukomentaja. Nyt, aikuisikänsä alussa, hän kulkee maailmalla ja suojelee heikkoja ja puolustaa oikeutta missä ikinä liikkuukaan, avittaen toivottomia löytämään uusia mahdollisuuksia. Kun hän kohtaa toisia dragonborneja, nämä usein näkevät hänessä lapsuutensa legendan ruumillistuneena ja Chevalier tietää tämän. Hän ei kuitenkaan tunne tarvetta yrittää esittää legendaa. Hän tietää edustavansa kaltaisilleen jotain elämää suurempaa ja perustavampaa ja hän käyttää tätä hyväkseen yrittäessään palauttaa heidän uskonsa johonkin elämää suurempaan ja perustavampaan. Hän näkee kansansa hajallaan ja vailla suuntaa ja haluaa kaikesta sydämestään auttaa sitä löytämään rohkeutensa, sielunsa ja toivonsa. Hän seisoo hyvän ja kunnian ilmentymänä, koska tietää edustavansa sitä kansalleen, ja siten tulee siksi, minä muut hänet näkevät: lihallistunut legenda. Ne, jotka hänet kohtaavat, tulevat ymmärtämään, että hän ei ole satu, vaan aito dragonborn, maailmallinen olento, joka kaikesta huolimatta onnistuu täyttämään arvoista korkeimmat ja siten saavat uskoa yrittää samaa itsekin. Ja koska he tuntevat sadut hopeaisista, he ovat aina valmiimpia yrittämään, koska ovat saaneet ilmestyksen itseään ohjaamaan ja rohkaisemaan.

Chevalier on lukenut, mutta ei kirjanoppinut. Bahamutin sanat ovat hänelle elävää todellisuutta, ei kuollutta lakia, kunnia on elämänasenne, ei sääntökokoelma ja historia on lupaus siitä, mitä voisi olla ja haaste toimia ylevämpien tavoitteiden puolesta. Hän ei pyri opettamaan sanoin, eikä oikeastaan teoinkaan. Hän elää sitä, mihin uskoo ja hän toimii ja puhuu paremmin täyttäekseen tavoittelemisen arvoiset tavoitteet. Jos jonkun elämä muuttuu paremmaksi hänen kohdattuaan Chevalierin, se johtuu siitä, että tämä teki jotain sen parantamiseksi, ja jos joku tuntee sydämessään uutta toivoa ja rohkeutta kohdattuaan Chevalierin, se ei johdu siitä, että tämä olisi antanut mallin siitä miten asioihin pitäisi suhtautua, vaan siitä, että Chevalier on sytyttänyt hänen sydämessään olleen voiman ja uskon. Kuten hän ei itsekään ota hopeasuomuisten legendoja esikuvana jäljiteltäväkseen, vaan on sitä, mitä on tärkeää olla, Chevalier ei halua tehdä toisillekaan itsestään esimerkkiä, johon pitäisi pyrkiä, vaan haluaa auttaa heitä löytämään oman arvonsa.

Ability score Defense total armor item ability class
Strength 20 (+9) AC 23 9
Constitution 16 (+7) Fort 21 2 9
Dexterity 8 (+3) Ref 16 2 4
Intelligence 11 (+4) Will 20 2 6 2
Wisdom 14 (+6)
Charisma 14 (+6)
Skill total ability race misc Feats
Athletics 14 9 Weapon proficiency (Fullblade)
Diplomacy 11 6 Armor proficiency (Scale)
Heal 13 6 2 Toughness
History 11 4 2 Student of Battle
Religion 9 4 Acolyte power (Rousing Words)
attacks: attack bonus damage target special
At-wills
Priest's Shield 14 vs AC 1d12+7 1 creature +1 pwr bonus AC to me & one ally adjt to tgt; until end of my xt turn
Righteous Brand 14 vs AC 1d12+7 1 creature +5 pwr bonus to melee atks to one ally; until end of my xt turn. Mur!
Encounter
Healing Strike 14 vs AC 2d12+7 radiant 1 creature me/1 ally within 5 sq spend healing surge (+2); marks tgt
Split the Sky 14 vs Fort 1d12+7 thunder 1 creature push tgt 2 sq and prone
Strengthen the Faithful 14 vs AC 2d12+7 1 creature me & all allies adj to tgt spend healing surge (+4)
Daily
Avenging Flame 14 vs AC 2d12+7, ongoing 5 fire (save ends); miss ½, no ongoing 1 creature tgt can't save, if attacks on its turn
Weapon of the Gods touch 1 held weapon minor action; +1d6 radiant dmg; -2 AC if hits tgt until end of my xt turn; until the end of encounter
Blade Barrier wall 5 sqs, rg 10 3d6+3, ongoing 5 creature entering the barrier or starting its turn there sustain minor
Utility
Cure Light Wounds (Daily) touch me or 1 ally minor action; regain hps as if spent a healing surge (+2)
Rousing Words (Encounter) cls burst 5; me or 1 ally minor action; spend 2 healing surges
Stuff
Channel Divinity (Encounter): Turn Undead 7 vs Will 2d10+3 radiant cls burst 2; each undead push 5; immobilized until end of my xt turn
Channel Divinity (Encounter): Divine Fortune me Free action; gain +1 pwr bonus to xt atk/save roll
Healing Word (2/Encounter) cls burst 5; me or 1 ally minor action; spend healing surge (+2d6+2)
Inspiring Word (Daily) cls burst 5; me or 1 ally minor action; spend healing surge (+2d6)
Dragon Breath (Encounter) 11 vs Ref 1d6+3 lightning cls burst 3 minor action
Sunburst (item; daily) 11 vs Ref 1d8 radiant cls burst 1, enemies

Equipment

Item enhancement property power more power
Veteran's Scale Armor 2 AC spend AP, get +1 item bonus to all atk rolls & defs Daily; free action; spend AP, instead of xtra action, recover 1 Daily
Sunblade Fullblade 2 atk, dmg sheds light up to 20 sq bright at-will; free; dmg type radiant or normal daily; standard; Sunburst (check previous table)
Cloak of the Chirurgeon 2 Fort, Ref, Will item bonus to Heal checks Daily; minor; adjt ally regains 1 healing surge
Magic Javelin 1 atk, dmg
Symbol of Life 1 atk, dmg Daily; minor; until end of my turn any character healed by my healing pwrs gets +1d6 hps
Belt of Vigor +1 to healing surge value
Battle Standard of Honor encounter; standard (removal too); zone cls burst 5; marked enemies -1 dmg agst other than the marker

Adventurer's kit
Fine Clothes
healing potion x5
Ritual Book (gentle repose; comprehend languages)
Mystic salves 30 gps worth
Alchemical reagents 30 gps worth

325 gp

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License