Chico El Muerto

Chico El Muerto (Dragonborn) Rogue (Brutal mc Ranger) Daggermaster level 12

34.jpg

Vara hahmo jos Steinwurst kaatuu. Chico El Muerto on piraattien alukselta löytynyt mustasuomuinen Dragonborn, piraatti löytönsä aikoihin. Steinwurst käänsi tämän ryövärin puolelleen kauniilla sanoillaan ja herätti samalla uuden uskonnollisen tuntemuksen ryökäleessä. Chico on ahdistunut sielu, rikosten kalvaessa hänen uljasta Käärmes-syntyistä vertaan ja vanhojen ahnaitten ja julmien tapojen levätessä syvällä hänen persoonassaan, odottaen hetkeä jolloin hän taas lipeää..

Hämärähurman Klaani, johon Chico kuului ja josta hänet on nyt erotettu, vaipui vuosia sitten kaamokseen ja lopulta maan alle. Pimeys oli kotina suuntaansa etsineiden mustasuomuisten käärmesyntyisetn suvulle, kotina joka kääntyi lopulta heitä vastaan.. Pirujen yöntuho oli kauhea klaanille, sadat kuolivat kymmenien pelastumiseksi, Chicon rohkeuden pettäessä. Kun luolien kauheudet olivat viimein loppuneet ja selviytyneet kulkivat kalmojen yli, he löysivät ruumiitten alta itkevät mustasuomun, "Pienen Ruumiin".

Häväistynä Chico pakeni luolista maan päälle, nousi laivaan ja pestautui merirosvojen pariin, upottaen pelkonsa ja ahdistuksensa syntien syöveriin… Kunnes Steinwursin seurue yllätti ja peittosi heidät…

Initiative Movement Senses
Initiative +11 Speed 6 P- Insight 15
P- Perception 15
Ability Scores Defenses Skills
Str 20 (+11) (7pp)
Con 14 (+8) (3pp)
Dex 20 (+11) (12p)
Int 11 (+6)
Wis 9 (+5)
Cha 13 (+7)
AC 26
Fortitude 23
Reflex 23
Will 19
Acrobatics +16
Athletics +16
Bluff +12
Intimidate +14
Dungeoneering +11
Stealth +16
Thievery +16
Hit Points Feat Traits Feats
Max HP 81
Bloodied 40
Healing Surges per Day: 8
Healing Surge Value: 23
Daggers:
+1/+2 Att & +2/+3 Dam
Crit. 18-20
On Crit. Off hand - basic attack.
2d6 +2 Breath (Cold)
Quarry +2d6
Sneak +3d8+5
Sneak Again with AP
Ranger MC (1)
Weapon Exp (Dagger) (2)
Weapon Foc.(Dagger) (4)
Two weapon fighting (6)
Backstabber (8)
Slaying Action (10)
Nimble Blade (11)
Two weapon opening (12)
Attacks Features Languages
Base +11
Dagger +16
Attack +19
Flank +22
Bloodied +20
** Blood Flank** +23
First Strike
Brutal Scoundrel
Dragonborn Fury
Draconic Heritage
Common
Draconic

Powers

Items At-Will Encounter Daily Utility
+2 Dam Basic
+1d6 dam Charge
+3d12 Crit
+2d8 Offhand Daily
Riposte Strike
vs AC. (Second)
// Piercing Strike
vs.Ref.
Sly Lunge
vs. AC. CA+1d6 Sneak+STR
Low Slash//
Minor vs. Ref. Slide+Slow+STR
Circling Predator
vs. AC. 2 attacks
Dragon Breath
15 vs. Fortitude
Critical Opportunity
Minor after crit. vs. AC.
Handspring Assault
vs. AC. Charge+2shift
Driving Assault
vs. AC. 2 Attacks
Knockout
vs. Fort. Unconscious
Sneak in the Attack
Enc: Ally Sneaks
Ignoble Escape
Enc: Shift speed, End Mark
Combat Tumbleset
Enc: Shift speed
Meditation with blade
Daily: Dagger do d6
Attack Attack Bonus Type Damage Misc Bonus
Basic Attack +22/+19 vs. AC. At-will 1d4+13*
SNEAK +22 vs. X. Round 3d8+5 Again with AP
Charge +23/+20 vs. AC. At-will 1d4+11+1d6
Piercing Strike +22/+19 vs Ref. At-will 1d4+11
Riposte Strike +22/+19 vs. AC. At-will 1d4+11 If Attacked do new attack
Sly Lunge +22/+19 vs. ref. Enc. 1d4+16 CA+1d6 Sneak+STR
Low Slash +22/+19 vs. Fort Enc. 1d4+16 Slide+Slow+STR
Circling Predator +22/+19 vs. AC. Enc. 1d4+11 2 Attacks
Dragon Breath +15 vs. Fort. Enc. 2d6+2 minor action, blast 3
Critical Opportunity +22/+19 vs. AC. Enc. 3d4+11 After Crit
Handspring Assault +22/+19 vs. Fort. Daily 3d4+11 With Charge + Shift 2
Driving Assault +22/+19 vs. AC. Daily 1d4+11 2 attacks, shifts, Prone
Knockout +22/+19 vs.Fort. Daily. 2d4+11 unconscious (save ends)

*Str (+5) + Item (+2) + weapon (+3) + Feat (+3)


Treasure

Weapon : Herald Dagger
Vicious –Dagger +3 (PHB 236) Level 12,
Enhancement: Attack rolls and damage rolls
Critical: +1d12 damage per plus

Weapon : Frost Dagger Off-hand
Frost –Dagger +3 (PHB 235) Level 13,
Enhancement: Attack rolls and damage rolls
Critical: +1d6 cold damage per plus
Power (At-Will Cold): Free Action. All damage dealt by this weapon is cold damage. Another free action returns
the damage to normal.
Power (Daily Cold): Free Action. Use this power when you hit with the weapon. The target takes an extra 1d8 cold
damage and is slowed until the end of your next turn.
Level 13 or 18: 2d8 cold damage.

Armor :
Braidmail- Masterwork Leather +3 Level 11
Armor: Leather
Enhancement: AC

Neck :
Amulet of false life +2 (PHB 1, pg 250) Level 9 4.200
Item Slot: Neck Enhancement: Fortitude, Reflex, and Will
Enhancement: Fortitude, Reflex, and Will
Power (Daily): Minor Action. Use this power when you are bloodied to gain temporary hit points equal to your healing
surge value.
Head :
Horned Helm (PHB 2, pg 249) Level 6, 1,800 gp
Property: Your charge attacks deal an extra 1d6 damage.

Arms :
Bracers of Mighty Striking (PHB 1, pg 245) Level 2, 520 gp
Item Slot: Arms
Property: When you hit with a melee basic attack, you gain a +2 item bonus to the damage roll.

Waist
Belt of Vigor (PHB 1, pg 246) Level 2, 520 gp
Item Slot: Waist
Property: You gain a +1 item bonus to your healing surge value.

Feet
Boots of Spider Climbing (PHB 1, pg 247) Level 5, 1000 gp
Item Slot: Feet
Property: When you make an Athletics check to climb, you can climb at your normal speed instead of one-half your speed.
Power (Daily): Move Action. On this move action, you move with a climb speed equal to your speed.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License