Durum

Durúm oli kerran tunnollinen nuori kääpiö, jolla oli lupaava tulevaisuus Moradinin pappina Ungewöhnlich-Liebenin klaanissa, pohjoisen vankassa kääpiölinnakkeesa. Älykäs ja herkkävaistoinen nuorukainen, jonka sinnikkyydelle vain harva veti vertoja, oli kovasti opettajiensa mieleen. Durúmin haaveet kunniasta ja suuruudesta kuitenkin saivat hänet etsimään tietoja kääröista, jotka olivat tiukasti kiellettyjä muilta kuin Moradinin kunnianarvoisimmilta papeilta, ikiaikaisten ja synkkien salaisuuksiensa takia. Arkaaiset tekstit kertoivat sielulle vahingollisista sopimuksista jumalten vihollisten kanssa, joiden avulla häikäilemättömät ja epätoivoiset olivat hankkineet epäpyhiä ja kuolevaisille vaarallisia voimia. Kääröistä vanhimmissa, jotka oli kirjoitettu jollekin hauraalle nahalle, kerrottiin jopa tavoista, joilla kuolevaiset saattoivat anastaa jumalten itsensä voimia.
Mitään näistä seikoista Durúm ei alkujaan opiskellut soveltaakseen niitä käytäntöön. Hän piti niitä vastenmielisinä. Ennemmin häntä vaivasi silkka halu tietää ja ymmärtää enemmän kuin muut voidakseen loistaa opettajiensa silmissä. Eräs Durúmin opiskelijatovereista kuitenkin kalvavan kateutensa vallassa kerran tunkeutui Durúmin makuukammioon ja löysi kätketyt kääröt. Hän kavalsi Durúmin salaisuuden arvovaltaiselle Moradinin papille, joka kuului samaan klaaniin hänen kanssaan. Yhdessä he onnistuivat syyttämään ja saattamaan tuomituksi nuoren Durúmin pyhäinhäväistyksestä.
Durúmista tuli koditon ja klaaniton. Hänet ajettiin kääpiölinnakkeesta häväistynä ja halveksittuna. Kurjana ja köyhänä, riistettynä tulevaisuudesta, joka kerran oli ollut niin valoisa, epätoivon, katkeruuden ja kostonhimon riivaamana Durúm kääntyi kerran halveksimiensa voimien puoleen ja kirotulla riitillä muodosti siteen oman sielunsa ja Helvetin valtojen välille. Mitä hän ajatteli? Ehkä hänen tarkoituksensa oli palata voimassa ja kunniassa takaisin kotiinsa, voittaa vihollisensa ja ottaa takaisin paikkansa klaaninsa keskuudessa. Ehkä hän vain yksinkertaisesti unelmoi verisestä kostosta. Niin tai näin, heti kun hän tunsi helvetillisten voimien virtaavan sisällään hän ymmärsi lopullisesti katkaisseensa kaiken toivonsa enää ikinä palata entiseen elämäänsä.
Tuon riitin jälkeen Durúm ei enää ole ollut entisensä. Hänen mielensä heiluu kahden ääripään välillä. Ajoittain häntä ajaa kauhea himo kunniaan ja vaurauteen, kun hän maanisesti yrittää vakuuttaa itselleen, että riittävän suuren omaisuuden ja vaikutusvallan turvin hän voisi saavuttaa takaisin menettämänsä aseman. Toisinaan hän romahtaa katkeraan synkkyyteen, pimeään itsesäälin kuiluun, tuomion ja toivottomuuden armottomat äänet kaikuen mielessään, kun hän loputtomasti käy läpi uudestaan kehnoja nuoruuden päätöksiään. Hänen kauheat voimansa pelottavat häntä; minkä hinnan hän lopulta joutuu niistä maksamaan? Hänen luontainen sinnikkyytensä on pitänyt hänet hengissä, ja jopa hankkinut hänelle hieman vaurautta ja aseman Aavikon Sydämessä, kaupungissa, jonne hänen harhailunsa veivät hänet karkoituksen jälkeen. Durúm ei kuitenkaan ole vakaa, eikä rauhallinen mies. Hänen sisällään myllertävät järkyttävät paineet, jotka ennen pitkää joko murtavat hänet, tai takovat hänestä ennennäkemättömän kovan olennon.

Stats

Ability Derived Features Feats Skills
Str: 8 AC: 16 Curse 1/rnd Acolyte of Divine Secrets Arcana: 8
Con: 18 Fort: 16 Prime Shot Rune-scribed soul Bluff: 9
Dex: 11 Ref: 15 Shadow Walk Dungeoneering: 6
Int: 14 Will: 16 Dark One's Blessing Endurance: 7
Wis: 16 Hp: 35 Low-light vision History: 8
Cha: 12 Surges: 10 Cast-iron stomach Insight: 9
Surge value: 8 Stand your ground Religion: 8

Pows

powers: action type target attack hit
At-wills
Eldritch blast standard (basic rng) rng 10 1 creature 6 vs Ref 1d10+5
Hellish Rebuke standard rng 10 1 creature 6 vs ref 1d6+5, if I take dmg before start of my nxt trn, tgt takes 1d6+5 xtra
Curse minor (1/rnd) closest enemy 1 creature n.a. n.a. 1d6 extra dmg to cursed, lvl tmp hps when they drop, I get +1 AC until start of my nxt turn (item)
Encounter
Vampiric Embrace Standard ranged 5 1 creature 6 vs Will 2d8+5, I get 7 tmp hps
Visions of Blood Standard cls blast 3 every crit in blast 5 vs Will 1d6+4, -1 tgts' defs until start of my nxt turn
Ethereal Stride move personal me n.a. n.a. teleport 3, get +2 to defs
Daily
Armor of Agathys Standard personal personal n.a. n.a. I get 12 temp hps, until end of e, an enemy starting its turn nxt to me takes 1d6+5 dmg
Skald's leather Daily Imm. interr. triggered by targeted melee personal n.a. n.a. the attack hits a rit of my choice adj. to me

Eqs

Rod of Dark Reward +1 (+1 AC when place curse)
Skald's Leather Armor +1 (+2 Dipl, Bluff, Daily imm. int.)
Amulet of Protection +1

Adventurer's kit
2*potion of healing
fine clothes
travel papers with image

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License