Earen

Earen oli aikoinaan, Bael Turathin valtakauden viimeisen vuosisadan alkupuolella, voimakas velho, jonka taidot ja tietämys magian parissa tunnettiin aina keisarillista hovia myöten. Eipä siis ihme, että häntä aikanaan pyydettiin mukaan sotaan kun kärmessyntyiset päättivät iskeä Bael Turathin pyhimpään.

Sodan kuluessa Earen kuitenkin unohti miksi sota aloitettiin ja kadotti itsensä vihollisten kiduttamiseen ja kaikkien vastustajien murhaamiseen, kunnes eräänä päivänä hän havahtui ja tajusi ettei paluuta puhtauteen enää olisi. Niinpä kuollessaan Earen ei enää syntynytkään takaisin tuttuun muotoonsa, vaan maanpäälle ilmestyi kieroutunut rakshasha, joka jatkoi kauhun ja hirmutekojen kylvämistä kaikkialla missä hän liikkui.

Mutta sitten, vuosisatoja myöhemmin, Earen onnistui puristamaan syntinsä ja saastuneet ajatuksen pois mielestään erään uudelleensyntymisen välissä (ollessaan henkimaailmassa) ja vangitsemaan ne pieneen palaan hänen mieltään, jonka hän sitten irroitti erilleen muusta tajunnastaan. Tästä syntyi Kothar, Earenin book imp, joka odottaa tilaisuutta päästä livahtamaan takaisin Earenin sisimpään. Sitä odotellessa Kothar joutuu avustamaan voittajaansa kirjoittamalla ylös tapahtumia ja toimimalla Earenin mielen jatkeena, jonka motiiveihin tosin ei aina voi luottaa. Passiivisessa tilassa ollessaan Kothar on paperinohut ja istuu Earenin otsalla lukemassa kirjaansa, jonka kannessa lukee draconialaisilla kirjaimilla martivir, tarkoittaen rauhaa. Monet helposti luulevat kyseisen tekstin olevan tatuoituna Eareniin, sillä kirja sulautuu saumattomasti hänen ihoonsa ja Kothar piiloutuu passiivisena sen taakse, joskus ehkä kuiskien jotain Earenin mieleen.

Koska Kotharin olemus irtosi Earenista henkimaailmassa, heidän muistonsa aiemmista elämistä eroaa pienissä määrin. Earen ei itse pysty muistamaan mitään rakshashana olostaan, mutta ilmeisesti Kothar muistaa. Kotharin kirja toimii keskustelutapana Earenin ja Kotharin välillä. Earen pystyy kuulemaan kaiken mitä Kothar kirjaansa kirjoittaa ja Earen osaa maagisilla äännähdyksillä kirjoittaa myös itse kirjaan. Kothar pitää kirjassaan muistissa mm. kaikkia Earenin tuntemia rituaaleja ja niihin Earen pääsee helposti käsiksi, mutta se mitä liikkuu Kotharin mielen sisällä on Earenilta piilossa kunnes Kothar toisin päättää. Earen epäilee, että Kothar pitää häneltä salaisuuksia, jotka voivat olla hyvin tärkeitä tulevissa tapahtumissa.

Nykyään Earen on omistautunut kitkemään maailmasta pois kaiken sodan, vihan ja kärsimyksen, jotta yksikään muun devan tai kuolevaisen ei tarvitsisi käydä läpi samanlaista siulunpimeyttä mitä Earen koki langettuaan. Earen onkin saanut jo jonkin verran mainetta rauhanrakentajana ja monet diplomaatit ja hallitsijat pitävät häntä suorastaan ihanteena. Ultimaattinen tavoite Earenilla on kuitenkin luoda kestävä ja universaali rauha, jollainen on mahdollista vain jos itse jumalat lopettavat pahanteon ja sopivat riitansa.


Earen Athear

Deva
Invoker (Pelor) and Lifesinger (AP paragon path)
Level 15

Asioita mitä toisten pelaajien tulisi muistaa

  • Allies within 5 squares of Earen gain a +2 bonus to skill checks and ability checks.
  • Allies adjacent to Earen gain resist 5 necrotic and resist 5 radiant.
  • Whenever an ally within 5 squares of Earen spends an action point to take an extra action that is not an attack, that ally gains 1d8 + 2 temporary hit points.
  • When Earen scores a critical hit with a divine power one ally adjacent to him or the target regains 16 hitpoints.

Size: Medium
Speed: 6 squares
Vision: Normal
Alignment: Good

Trained skills: Religion, Diplomacy, Intimidate, History, Arcana
Languages: Common, Primordial, Dragonic, Supernal

Armor Proficiencies: Cloth, leather, hide, chainmail
Weapon Proficiencies: Simple melee, simple ranged
Implements: Rods, staffs, bard implements

ability score modifier check
Str: 9 -1 +6
Dex: 11 +0 +7
Con: 11 +0 +7
Wis: 23 +6 +14
Int: 21 +5 +12
Cha: 14 +2 +9
total class ability level item armor feat racial other
HP 77 10 11 56
bloodied 38
surge value 20 1
surges/day 6 6
initiative 7 7
speed 6 6
skill: total training level ability racial item feat other
History 23 5 7 5 2 2 2
Religion 21 5 7 5 2 2
Arcana 21 5 7 5 2 2
Diplomacy 16 5 7 2 2
Intimidate 16 5 7 2 2
Nature 16 7 6 1 2
Dungeoneering 16 7 6 1 2
Insight 16 7 6 1 2
Perception 14 7 6 1
Heal 14 7 6 1
Streetwise 11 7 2 2
defences: total base+level ability racial+class armor item enchantment feat other
AC 28 17 5 3 3
Fortitude 22 17 1 1 3
Reflex 26 17 5 1 3
Will 27 17 6 1 3
+1 bonus to all defenses against attacks made by bloodied creatures.
feats racial class
Ritual Caster (bonus) Astral Majesty Find Another Way: Allies within 5 squares of you gain a +2 bonus to skill checks and ability checks.
Majestic Presence (DP) Astral Resistance Peaceful Action: Whenever an ally within 5 squares of you spends an action point to take an extra action that is not an attack, that ally gains 1d8 + 2 temporary hit points.
Implement Expertise, staff (PHB2) Immortal Origin Covenant of Preservation: When you use a divine encounter or daily attack power on your turn, you can slide an ally within 10 squares of you 1 square.
Holy Speech (DP) Memory of a Thousand Lifetimes Majestic Word
Bardic Dilettante (PHB2) Resistances Ritual Casting
Arcane Familiar, Book Imp (AP) 12 necrotic
Bardic Knowledge (PHB2) 12 radiant
Power of the Sun (DP) 5 fire
Skill Power (PHB3) +1 bonus to saving throws against dazed or stunned
Invigorating Critical (DP)
Selected Items Level Price Rituals Level Price
Armor Lifeblood Earthhide armor +3 11 25000 Silence 1 (75)
Neck Periapt of Wisdom +3 13 17000 Gentle Repose 1 50
Staff Thunderwave Staff +3 13 17000 Comprehend Language 1 50
Purchased Tenser's Floating Disk 1 50
Head Circlet of Authority 7 2600 Purify Water 1 50
Feet Catstep Boots 3 680 Lower Water 2 100
Arms Bracers of the Perfect Shot 3 680 Eye of Alarm 2 100
Misc. Harp of Deeper Slumber 3 680 Affect Normal Fire 3 125
Misc. Wand of Fast Friends +1 3 680 Arcane Lock 4 150
Waist Belt of Vigor 2 520 Call of Friendship 4 215
Misc. Fine clothing 30 Enchant Magic Item 4 175
Misc. Adventurer's Kit 15 Hand of Fate 4 (175)
Misc. Ritual book (50) Knock 4 175
Misc. 2 Healing potions 5 2*50 Magic Circle 5 250
Ring Ring of Eladrin Grace 16 45000 Disenchant Magic Item 6 360
Phantom Steed 6 360
Cure Disease 6 360
Discern Lies 8 680
Anthem of Unity 8 680
Raise Dead 8 680
Remove Affliction 8 680
Total 5985 4970
Residuum 2965
Money 96
Power Level Target Attack Damage Type Special
Majestic Word Bard Feature, daily You or one ally in burst Close burst 10 Effect: The target can spend a healing surge and regain 2d6+2 additional hit points. You also slide the target 1 square.
Preserver's Rebuke Channel Divinity Trigger: An enemy within 10 squares of you hits your ally Immediate Reaction Effect: Before the end of your next turn, you gain a +5 bonus to your next attack roll against the triggering enemy.
Rebuke Undead Channel Divinity Each undead creature in blast +18 vs. Will 3d10+9 Radiant, Miss: Half damage. Close blast 5 Hit: You push the target 2 squares, and it is dazed until the end of your next turn.
Sun Strike At-will One creature +18 vs. Reflex 1d8+11 radiant Ranged 10 You can use this power as a ranged basic attack. Hit: You slide the target 1 square. Target gains vulnerable 5 radiant until the end of your next turn, after the power's effects are resolved
Vanguard's Lightning At-will Each creature in burst +18 vs. Reflex 1d6+9 lightning Area burst 1 within 10 Hit: Whenever the target makes an opportunity attack before the end of your next turn, the target takes 5 lightning damage.
Blades of Astral Fire Encounter 1 Each enemy in burst +18 vs Reflex 1d6+9 radiant Area burst 1 within 10 Effect: Each ally in the burst gains a +6 power bonus to AC until the end of your next turn.
Three Beacons of Twilight Daily 15 Each enemy in burst +18 vs. Will 4d6+9 radiant, Miss: Half Area burst 2 within 10 Effect: Burst creates a zone of glimmering light that lasts until the end of the encounter. As a minor action, you can teleport a creature within the zone 5 squares.
Emissary of the Gods Utility 2 Personal Daily, minor action Effect: You gain a +5 power bonus to your next Diplomacy check or Intimidate check during this encounter. If you make this check as part of a skill challenge, you gain 2 successes if the check is successful and don't gain a failure if the check fails.
Searing Orb Daily 5 Each creature in burst +18 vs. Fort. 1d8+9 radiant, Miss: Half Area burst 1 within 10 Hit: Target is blinded (save ends) and dazed until the end of your next turn. Miss: Half damage and the target is blinded until the end of your next turn.
Astral Step Utility 6, daily You and each ally in burst Close burst 5 Effect: You teleport each target 8 squares.
Thunderbolt of the Heavens Encounter 7 Each creature in burst +18 vs. Fortitude 2d8+9 Thunder Area burst 1 within 10 Hit: You push the target 6 squares.
Fourfold Invocation of Doom Daily 9 Each enemy in burst +18 vs. Will Close burst 10 Hit: The target is dazed (save ends). Miss: The target is dazed until the end of your next turn. Effect: Until the end of the encounter, any creature that hits or misses you takes 5 psychic damage.
Word of Urgency Utility 10, encounter One ally within my area or close attack Close burst 10 The target can shift 5 squares as a free action.
Pacifying Voice Encounter 11 One creature +9 vs. Will Ranged 10 Hit: Until the end of your next turn, the target is dazed and weakened and takes a -5 penalty to attack rolls.
Inspired Solutions Utility 12, daily You and each ally in burst Close burst 5 Each target can take an extra standard action as part of his or her next turn. The target cannot spend this extra action to make an attack that deals damage.
Winds of Celestia Encounter 13 Each enemy in burst +18 vs. Fortitude 3d6+9 Area burst 1 within 10 Hit: You slide the target 6 squares or slide it 1 square before knocking it prone.
Haggle Utility 10 Personal Encounter, free action Trigger: You make a diplomacy check you and dislike the result. Reroll the check and use either result.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License