Elēki

Pelaaja: Elphilm

Kultahiuksinen nuori nainen, joka nojaa suureen tammisauvaan. Hänen kyntensä ovat kissamaisen terävät, käsivartensa hennon karvoituksen koristamat; kasvot kapeat mutta täyteläiset, silmät suuret ja tarkat kuin kissan. Yllään hänellä on eläimen vuodasta valmistettu tukeva asu, joka saa hänen hennon vartensa näyttämään voimakkaammalta kuin se onkaan. Hänen askeleensa ovat äänettömät, ja käyntinsä arkaa.

eleki.jpg

Tunnetun maan syrjäisiä seutuja asuttaa ihmispetojen harva suku. Nimi on ihmisten vailla rakkautta antama, ja itseään kutsuukin tämä kansa Neljän tuulen heimoksi, tai yksinkertaisesti Heimoksi. Kaukana ovat he niistä metsien ihmissyöjistä, joina heidät sivistyneiden maiden lastenkamareissa muistetaan; he ovat hiljainen, rauhaa rakastava metsästäjäin ja paimentolaisten heimo, ja harvoin heitä koskettavat suuren maailman muutokset. Heidän klaaniensa yhteinen koti on ylänköjen Amar, jonka karusta ja jylhästä kauneudesta kertovat sivistyneillä mailla vain haltialaulut — sillä niin on, että ihmispetojen pitkän historian aikana ovat suurista kansoista vain haltiat osoittaneet heille ystävyyttä; syrjäänvetäytyväksi ja epäluuloiseksi muukalaisia kohtaan on muutoin käynyt Neljän tuulen heimo.

Vaeltavan karhun klaanin Elēki kuuluu parantajain ja tietäjäin harvalukuiseen luokkaan, jos kohta hän onkin vielä liian nuori toimiakseen klaaninsa hengellisenä johtajana. Kuitenkin on hän poikkeuksellisen kunnioitettu niin klaaninsa kuin koko Neljän tuulen heimon keskuudessa; sillä hänellä on taito, jota Heimo kutsuu nimellä èkilim, eläimeksi-tuleminen. Jokaisella Heimon jäsenellä on vahva side eläimellisiin vaistoihinsa, mutta Elēkillä on sisäsyntyinen kyky vaihtaa muotoaan kauttaaltaan eläimen hahmoon. Heimon keskuudessa kerrotaan, että Elēkin kaltaiset yksilöt ovat astioita esi-isien hengille, ja heidän kauttaan vaikuttavat nämä yhä maailmaan; siksi pidetään èkilimin taitajia suuressa arvossa. Elēki ei kuitenkaan ole saamastaan huomiosta hyvillään, sillä hän on luonteeltaan hiljainen ja ujo, ja pitkään on hän tuntenut itsensä vapaaksi vain eläimen hahmossa. Niinpä hän on kasvanut yhteisönsä keskuudessa araksi ja sisäänpäinkääntyneeksi, mutta eläinhahmoissaan petomaiseksi ja väkivaltaiseksi.

Väkeviä voimia komentava Aunaja oli hän, joka näki syvimmälle nuoren naisen sisäiseen myllerrykseen, ja ymmärsi sen koituvan tälle kohtalokkaaksi, ellei Elēkillä olisi matkallaan sekä opasta että ystävää. Niin otti Aunaja Elēkin suojatikseen, oppilaakseen, ja viimein myös matkakumppanikseen; sillä talvi ei ole väistynyt Neljän tuulen heimon mailta, ja moni heimolainen on menehtynyt kylmään ja nälkään. Yksin Aunaja tietää, kuinka pienilukuinen ihmispetojen joukko voi löytää ja tuoda takaisin itsensä kevään, mutta tämä on hänen tarkoituksensa, ja hänen mukanaan kulkee Elēki. Vain Aunajan vaikutusvalta sai Vaeltavan karhun klaanin neuvoston päästämään Elēkin matkaan vaarantäyteisille seuduille; ja ensimmäistä kertaa vuosiin tuntee nuori naisenalku todellisen vapauden tuulet kasvoillaan.


Razorclaw Shifter Druid 11

Paragon Path: Divine Oracle

Initiative Movement Senses
Initiative +10 Speed 7 Passive Insight 25
Passive Perception 25
Ability Scores Defenses Skills
Str 13 (+6)
Con 13 (+6)
Dex 21 (+10)
Int 11 (+5)
Wis 21 (+10)
Cha 9 (+4)
AC 25
Fortitude 19
Reflex 24
Will 24
Acrobatics +11
Heal +17
Insight +15
Nature +15
Perception +15
Religion +10
Stealth +11
Hit Points Racial Traits Feats
Max HP 74
Bloodied 37
Healing Surges per Day: 8
Healing Surge Value: 18
Low-Light Vision
Razorclaw shifting
Combat Medic
Enraged Boar Form
Implement Expertise (staff)
Initiate of the Faith
Powerful Charge
Primal Fury
Ritual Casting
Stalking Panther Form
Attacks Class Features Languages
Charge Attack +15
Melee Basic Attack +13
+1 against bloodied enemies
Balance of Nature
Foresight
Healing word 1/day
Primal Predator
Prophetic Action
Wild shape
Common
Goblin

Powers

At-Will Encounter Daily Utility Rituals
Flame seed
Grasping claws
Pounce
Cull the herd
Latch on
Predator's flurry
Prophecy of doom
Entangle
Faerie fire
Wall of thorns
Black harbinger
Feywild sojourn
Skittering sneak
Animal friendship
Animal messenger
Bloom
Create campsite
Cure disease
Gentle repose
Raise dead

Magic Items
Kišik, +2 staff of the war mage
+3 amulet of physical resolve
+2 pouncing beast hide armor
Bracers of mighty striking
Catstep boots
Equipment
Backpack
Bedroll
Belt pouch
Flint and steel
Journeybread (5 days)
Ritual book
Silk rope (50 ft.)
Waterskin
Ritual Components
Boughs of mistletoe
Ceremonial robes
Essential oils
Flowers of foxglove
Gold sickle
Holly berries
Sacred water
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License