Gilead Starfane
m1460870a_99060210136_PrinceAlthran_873x627.jpg

Half-Elf Paladin (Silver Flame)

Level 4
AC Fort Ref Will HP
23 19 18 18 46

Str Con Dex Int Wis Cha
18 13 10 12 10 17
+6 +3 +2 +3 +2 +5

Gear
Weapon Longsword of Surrounding +1 (MBA: +11 vs AC, d8+5 damage)

Sekalaista

Orvoksi jäänyt kirkon kasvatti, lähtenyt etsimään äitinsä sukulaisia ja niin löytänyt velipuolensa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License