Gladhor

Pelaaja: Elphilm

Tämä pitkä haltia on kalpea kuin kielon kukka, mutta varreltaan väkevä ja uljas. Hänen pitkät hiuksensa ovat mustat, silmänsä merenharmaat. Vaikka hänen kasvonsa ovat haltiamaisen iättömät, näkyy hänen silmissään ajoittain monien vuosien paino. Hän on pukeutunut harmaaseen panssariin ja viittaan. Taistelussa hän kantaa suurta kilpeä ja tummaa miekkaa nimeltä Hathol Naeth, Kyynelkalpa.

niphred_aeglir.jpg

Vanhat tarut, joita Stormvikissäkin vielä satunnaisesti kuullaan, muistavat kertoa haltiakansasta, joka asui vehreiden lehtojen sijaan ylpeissä linnoituksissa maailman huipulla. Heidän valtakuntansa oli Kalvaskärkien vuoristo, jota haltiat kutsuivat nimellä Niphred Aeglir. Myös kääpiöillä oli nimensä ammoiselle haltiavaltakunnalle: Kheledinbarûm, Lasisarvein Salit, sillä kerrotaan Niphred Aeglirin torninhuippujen kuultaneen vuorten auringossa kuin puhtain lasi. Maailman nuoruudessa eivät epäilys ja pahat teot olleet vielä uurtaneet juopaa kääpiöiden ja haltioiden sukujen välille, ja yhdessä saivat vuorten ylinen ja alinen kansa aikaan suuria. Muistona tästä kantavat Kalvaskärkien huiput yhä korkeiden varustusten lumeen hautautuneita raunioita.

Kuitenkin tekivät aika ja pahuus myös noina kaukaisina vuosina yhtä vääjäämätöntä työtä kuin tänäkin päivänä. Vuorenyliset kuninkaat sortuivat aikana ennen Bael Turathin tuhoa, ja heidän alamaisensa hajaantuivat alaville maille vain sekoittuakseen vieraisiin kansoihin ja kadotakseen lauluihin. Gladhor kuuluu siihen harvalukuiseen kansaan, joka polveutuu vuorenhaltioiden ruhtinaista ja vaalii yhä näiden muistoa; hänessä sanotaan niphredrimin hiipuvan suvun puhjenneen viimeiseen liekkiin. Gladhor on sekä tuima soturi että haltiain perinteisen maalaustaiteen mestari, ja niin kalvan kuin siveltimenkin käytössä suosii hän korutonta, väkevää tyyliä. Kerrotaan, että heidän valtakuntansa loiston päivinä oli myös vuorten jalon kansan luonteenlaatu sama.

Bael Turathin valtakunnan jälkeläiset ovat Gladhorin kansan muinaisia vihollisia. Myös sodan runtelemassa Stormvikissä ovat Gladhor sekä tälle uskollinen, pienilukuinen haltiaosasto asettuneet Bal'erithin pahamaineista sukua vastaan. Tämän lisäksi on Gladhor antanut tukensa pohjoisesta saapuneita Volkmanneja vastustavalle kapinaliikkeelle; siksi häntä ja hänen haltioitaan näkyy kaupungissa enää harvoin. Valdt Tammilavan sekä tämän kääpiöiden kanssa on Gladhor puolestaan uusinut ikivanhan ystävyyden liiton, joka muinaisina aikoina yhdisti vuorenylisiä ja -alaisia kuninkaita. Molemminpuoleinen kunnioitus on niin Tammilavan kääpiöiden kuin Gladhorin haltioiden keskuudessa vahva. Itse Gladhoria kutsuvat Stormvikin kääpiöt nimellä Vuorenhaltia, muistona Niphred Aeglirin kadonneesta valtakunnasta.


Elf Fighter 8

Initiative Movement Senses
Initiative +6 Speed 6 Passive Insight 18
Passive Perception 25
Ability Scores Defenses Skills
Str 19 (+8)
Con 11 (+4)
Dex 14 (+6)
Int 10 (+4)
Wis 18 (+8)
Cha 10 (+4)
AC 23
Fortitude 22
Reflex 20
Will 20
Athletics +13
Endurance +9
Heal +13
Nature +10
Perception +15
Hit Points Racial Traits Feats
Max HP 73
Bloodied 36
Healing Surges per Day: 9
Healing Surge Value: 18
Elven Weapon Proficiency
Fey Origin
Group Awareness
Wild Step
Elven Precision
Shield Defense
Toughness
Warrior of the Wild
Weapon Proficiency
(bastard sword)
Attacks Class Features Languages
Melee Basic Attack +13
Opportunity Attack +17
Combat Challenge
Combat Superiority
Fighter Weapon Talent
Hunter's Quarry 1/encounter
Common
Elven

Powers

Racial At-Will Encounter Daily Utility
Elven accuracy Footwork lure
Tide of iron
Griffon's wrath
Shield bash
Sweeping blow
Bedeviling assault
Villain's menace
Battle awareness
Pass forward

Magic Items
Hathol Naeth, +1 lifedrinker longsword
+2 amulet of protection
Belt of fitness
Boots of free movement
Storm gauntlets

Equipment
Climber's kit
Fine clothing
Heavy shield
Scale armor
Silk rope (50 ft.)
Standard adventurer's kit
Tent

Mount
Celebren, riding horse

Wealth
0 gold pieces

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License