Hadarai

Hadarai Felninmur kasvoi Kevään maassa, missä kasvit eivät koskaan lopeta kasvamistaan. Mutta nyt on kylmä tuuli tuonut kuuran kukkien terälehdille, eikä mikään tunnu kasvavan Keväänhovissa. Tämän luonnottoman kylmyyden lähde on kuitenkin saatu paikallistettua kuollevaisten maailmaan. Niinpä Ilmentúr, arinliën hallitsijasuvun käskynhaltija, antoi käskyn etsiä tämä lähde, jotta luonnollinen järjestys saataisiin paikoilleen.

Ennen lähtöä monet Keväänhovin asukkaat tulivat toivottamaan Hadaraille onnea tehtävässään ja tarjoamaan varusteita kuollevaisten maailman raakuuksia vastaan. Näiden joukossa oli mm. kuumuutta hehkuva keihäs ja rannesuojat, jotka valmistettiin juuri kylmyyden voittamiseksi. Mutta suurimman lahjan antoi Ilmentúr, sillä hän ojensi Hadaraille Shanailan, miekan joka ottaa voimansa suoraan Tuonpuoleisesta. Shanaila lepää sille varatussa pyhätössä keräten voimia kunnes sen oikea omistaja sitä todella tarvitsee. Tällöin se matkaa hetkeksi omistajansa käteen ja viiltää niitä joiden mielen pahuus on turmellut.

Ja niin lähti Hadarai Felninmur, Kevään toivo, maalliseen maailmaan ja saapui Stormvikin kaupunkiin, mikä on ollut polttopiste suurissa muutoksissa kaikkina aikoina.


Hadarai Felninmur
Eladrin Tempest Fighter
level 9

ability score modifier check
Str: 18 +4 +8
Dex: 18 +4 +8
Con: 13 +1 +5
Wis: 14 +2 +6
Int: 10 0 +4
Cha: 10 0 +4
total class ability level item armor feat racial other
HP 76 15 13 48
bloodied 38
surge value 20 1
surges/day 10 9 1
initiative 8 4 4
speed 6 6
skill: total training level ability racial item feat other
athletics 12 (14) 5 4 4 -1 (2)
acrobatics 12 5 4 4 -1
heal 11 5 4 2
endurance 9 5 4 1 -1
thievery 7 4 4 -1
stealth 7 4 4 -1
perception 6 4 2
nature 6 4 2
insight 6 4 2
dungeoneering 6 4 2
history 6 4 2
religion 6 4 2
arcana 6 4 2
defences: total base+level ability racial+class armor item enchantment feat other
AC 25 14 4 3 1 2 1
fortitude 22 14 4 2 2
reflex 21 14 4 2 1
will 19 14 2 1 2
feats racial class
Weapon proficiency: Parrying dagger Low-light vision Tempest Technique
Eladrin Soldier Eladrin Education Combat Challenge
Fey Blades Eladrin Will Combat Superiority
Two-Weapon Fighting +5 racial bonus to saving throws against charm effects
Weapon Expertise, heavy blade Fey Origin
Two-Weapon Defense Trance
Fey Step

Languages: Common, Elven

Items:

Standard adventurer's kit
Climber's kit
Fine Clothing

<main hand> Shanaila, the Cloaked longsword +2 (lvl 8, 3400 gp)
<off-hand> Defensive Parrying Dagger +1 (lvl 2, 520 gp)
<body> Veteran's hide armor +2 (lvl 7, 2600 gp)
<neck> Cloak of Walking Wounded +2 (lvl 9, 4200 gp)
<arms> Flame Bracers (lvl 3, 680 gp)
<waist> Belt of Vigor (lvl 2, 520 gp)
Flameburst Tratnyr +1 (lvl 3, 680 gp)
1 healing potion (lvl 5, 50 gp)

cash: 0 gp

attacks: total level ability proficiency enchantment feat misc. damage effect
melee basic attack 14 4 4 3 2 1 +2 to OA 1d8+11
ranged basic attack 11 4 4 2 1 1d8+7 range 10/20
at-will:
Dual Strike 14 & 12 4 4 3 & 2 2 & 1 1 & 0 0 & 1 1d8+7 & 1d4+4
Cleave 14 4 4 3 2 1 1d8+11 4 dam. to another adjacent enemy
encounter:
Distracting Spate 14 4 4 3 2 1 2d8+15 Target grants combat advantage to you until the end of your next turn
Sweeping Blow 16 4 4 3 2 1 2 1d8+11 close burst 1
Twofold Torment 14 & 12 4 4 3 & 2 2 & 1 1 & 0 0 & 1 1d8+11(+4) & 1d4+8(+4) Push target 5 squares. If you have combat advantage against the target, the attack deals extra damage equal to your Dexterity modifier
Fey Step Move Action Racial Teleport up to 5 squares
daily:
Flanking Assault 14 4 4 3 2 1 3d8+11(+4*x), half on miss Must have flanking, x=number of allies adjacent to target
Rain of Steel Stance Minor Action 1d8 Any enemy that starts its turn adjacent to you takes 1[W] damage, as long as you are able to make opportunity attacks
Victorious Surge 14 4 4 3 2 1 3d8+11 You regain hit points as if you had spent a healing surge
utility:
Defensive Stance Daily Stance Minor Action Until the stance ends, you are slowed and gain a +2 power bonus to AC. Whenever an enemy misses you with a melee attack, you can shift 1 square as an immediate reaction. You can end this stance as a free action
Settling the Score Daily Immediate Reaction Trigger: An enemy hits you with an attack You gain a +2 power bonus to attack rolls against the triggering enemy until the end of the encounter
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License