Hadrianus

Hadrianus on gulgilainen tutkimusmatkailija, eränkävijä, rajavartija ja lainvartija. Hän on myös suuri soturi ja Gulgin sankari. Hänet tunnetaan myös nimellä Viuhuva Tuuli, sillä hän taistelee kuin tuulispää.

Human Scout/Gladiator
Level 7

FINAL ABILITY SCORES
Str 10, Con 13, Dex 21, Int 8, Wis 14, Cha 10.

STARTING ABILITY SCORES
Str 10, Con 13, Dex 18, Int 8, Wis 13, Cha 10.

AC: 24, Fort: 17, Reflex: 22, Will: 17
HP: 55, Surges: 8, Surge Value: 13, Initiative: 8

TRAINED SKILLS
Nature +10, Acrobatics +14, Perception +12, Endurance +8, Heal +10, Stealth +12

FEATS
Bonus: Axe Expertise
Lvl 1: Weapon Proficiency: Gauntlet Axe
Lvl 2: Two-weapon fighting
Lvl 4: Two-weapon defense
Lvl 6: Weapon Focus: Axe

POWERS
At-will: Dual Weapon Attack, Aspect of the Cunning Fox, Aspect of the Regal Lion, Telekinetic Grasp, Aspect of the Dancing Serpent
Encounter: Power Strike(x2), Disrupting Advance, Heroic Effort
Utility: Go with the Flow, Reactive Shift, Healing Lore

Trickster's Spirit of Venom:
Property: When you take poison damage, you gain a +3 bonus to damage rolls until end of your next turn.
Daily: Minor action. Until the end of your next turn, you deal 1d12 extra poison damage the next time you hit with an attack.

Mielenherätyksen Kivi:
Property: Gain a +2 item bonus to perception.
Property: You can take a minor action on surprise rounds.

CLASS ABILITIES
Attack Finesse, Spinning Axe Mastery
Wilderness Knacks: Beast Empathy, Watchful Rest, Wilderness Tracker

Items:
Surefoot boots
Bracers of Mighty Striking
Mielenherätyksen Kivi
Hide armor (30 lb.)
2 Gauntlet Axe (2x3 lb.)
Battleaxe (6 lb.)
Fire Kit
Filter Mask
Climbing Kit (11 lb.)
Desert clothing (3 lb.)
Downsing rod (5 lb.)
6 Survival Day (6x8 lb.; repussa 3)
0 Mushroom of Healing

Personal loot: Total of 191 gp (87 worth of respect, 73 in gems and 31 in balic coins)
Plus mitä saatiin ja jaettiin Gulgiin palatessa (arvostusta, aivonesteitä yms.)

Party loot: 200 survival days (1600 lb.)
127 gp in Tyr coins
108 gp in sand skiff parts (20 lb.)
350 gp Siilopin aivonesteenä (2 lb.)
3 lanterns with about 78 h of oil


Item wishlist (mielekkyys järjestyksessä):

1. Gauntlets of Blood (lvl 4 uncommon, AV2 s. 58)
2. Elven Chain Shirt (lvl 9 uncommon, MME s. 82)
3. Shallow Grave Hide armor +2 (lvl 9 uncommon, MME s. 17)
6. Gauntlet Axe of Defense (lvl 4+ uncommon, MME s. 34)
4. Gauntlets of Blinding Strikes (lvl 11 uncommon, AV s. 133)
5. Gauntlet Axe of Power (Iron Armbands of Power, lvl 6 uncommon, AV s. 117)
7. Parrying Gauntlet Axe (lvl 2+ uncommon, AV s. 74)
8. Gloves of the Healer (lvl 12 uncommon, AV s 135)
9. Luckbender Gloves (lvl 6 uncommon, AV s. 136)
10. Strikebacks (lvl 10 uncommon, AV s. 136)
11. Survivor's Belt (lvl 11 uncommon, AV s. 167)
12. Belt of Vigor (lvl 2 common)
13. Restful Bedroll (lvl 1 common, MME s. 88)
14. Muleback Harness (lvl 2, uncommon, AV s. 166)

Ryhmälle:
Potions of Cure Light Wounds (lvl 1 uncommon, MME s. 96)
Potions of Cure Moderate Wounds (lvl 10 uncommon, MME s. 96)
Battlestandard of Might (voisi kiinnittää sand skiffiin)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License