Hantsch

Hantschin heimo oli karavaaneja silloin tällöin ryöstelevä joukko haltioita, jonka saaliiksi osui epäonnisesti hieman liian hyvin vartioitu karavaani. Taistelun jälkeen muutama haltija oli jäänyt vangiksi ja pienen keskinäisen kinastelun jälkeen karavaanin johtajat päättivät ottaa heidät mukaan myytäväksi myöhemmin orjamarkkinoilla. Hantsch onnistui kuitenkin pakenemaan ja päätyi siten kiertelemään aavikkoa yksin, metsästäen ja keräten sen ruuan minkä löysi samalla kun taisteli eloonjäämisestä.

Hantsch
Elf Hunter, Wasteland Nomad

FINAL ABILITY SCORES
Str 10, Con 12, Dex 20, Int 8, Wis 14, Cha 10.

STARTING ABILITY SCORES
Str 10, Con 12, Dex 18, Int 8, Wis 12, Cha 10.

AC: 17, Fort: 12, Reflex: 16, Will: 12
HP: 24, Surges: 7, Surge Value: 6

TRAINED SKILLS
Nature +9, Athletics +5, Perception +9, Stealth +10, Endurance +6

FEATS
Bonus: Crossbow expertise
Lvl 1: World Serpent's Grasp

POWERS
At-will: Aimed Shot, Clever Shot, Rapid Shot, Aspect of the Dancing Serpent, Aspect of the Regal Lion
Encounter: Elven Accuracy, Disruptive Shot, Wasteland Fury

CLASS ABILITIES
Wilderness Tracker, Ambush Expertise

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License