Harel

Harel on Stormvikin alamaailman ja slummien asukas. Hän myös auttoi Boris Burvaléa selviytymään kadulla ja opetti hänelle taitoja, joita ei lainkuuliaisen kauppiassuvun jäsenelle yleensä opeteta. Jotkut kenties kutsuisivat häntä palkkasoturiksi, mutta tämä ei ole täysin totta. Harel ei juurikaan välitä mitä hänen tulee tehdä, mutta palkkaajansa ja kohteensa hän valitsee tarkasti. Toimiessaan Stormvikin mafiaperheessä "Kultasormet" hän vakoili, varasti ja (erityisesti) salamurhasi, ja vieläpä hyvin menestyksekkäästi. Tämä kuitenkin muuttui kun kaupunki joutui valloittajien alaisuuteen ja sotilaat alkoivat pidättää ihmisiä vähäisimmistäkin rikkomuksista. Harelin "perhe" joutui hajaantumaan ja menemään piiloon. Osa heistä yksinkertaisesti lähti kaupungista etsien turvallisempaa paikkaa elää, osa jäi vangiksi tai kuoli vastustaessa. Loput, Harel mukaanlukien, liittyivät vastarintaan hallitsijoita vastaan.

Harelin tavoitteiksi nousivat valloittajien ja sortajien kukistaminen Stormvikissa, sekä perheyhteisönsä pelastaminen ja uudelleenrakentaminen. Näiden keulakuvaksi kulminoituvat Stennereiden häätö ja Harelin vangiksi jääneet "perheenjäsenet" sekä myös kapinalliset, jotka ottivat Harelin joukkoonsa ja näin tulivat Kultasormien liittolaisiksi. Tätä varten Harel harjoitteli puhdikkaasti ja sai samalla opastusta Morannalilta, jonka kanssa Harel ystävystyi edistäessään kapinallisten aatteita. He myös selvittivät Harelin perheenjäsenten olevan vankina pahamaineisimmassa osassa Linneaa.

Henkilöitä Harelin elämästä:

Derek "Isovarvas"

  • Kultasormien päämies.
  • Puolituinen, jolla erityisen isot varpaat.
  • Harelin pitkäaikainen (lapsuuden) ystävä
  • "Derek hoitaa Perheen, Harel hoitaa kilpailijat"

Mel

  • 11-vuotias ihmispoika, joka jäi orvoksi kun hänen vanhempansa jäivät sodan jalkoihin
  • Liittyi Perheeseen ja alkoi auttamaan siinä missä pystyi. (näpistyksiä, salakuuntelua, jne.)
  • Nykyisin toimii Harelin henkilökohtaisena lähettinä hänen ollessaan Stormvikissä

Pontus

  • Perheen edustaja ihmisrottien keskuudessa
  • Toimenkuvana tiedonkerääminen, tiedottaminen ja edustustehtävät
  • Nykyinen tehtävä: Toimia yhdyshenkilönä rottien ja Vapausliikkeen välillä ja kerätä tietoa mahdollisista uhista

Harel onnistui toimillaan yhdessä muutaman edesmenneen toverinsa kanssa taistelemaan kaupunkia uhannutta ruttoa ja Orcuksen kulttia vastaan. Harel kuitenkin sairastui tehtävän aikana ja oli ainut henkiinjäänyt koko seurueesta. Hän pääsi ystäviensä rottien luokse, jotka yhdessä Kultasormien kanssa hoitivat hänet kuntoon. Heidän ansiostaan Harel pystyi auttamaan 15.3.897 Stormvikiä ravistuttaneessa taistelussa, joka käytiin Stennereiden, kylmyyden kätyreiden, epäkuolleiden, valon lähettilään ja kapinallisiksi kutsuttujen kaupunkilaisten välillä. Konfliktissa Harel toimi esitaistelijana ja henkilökohtaisesti johti puolituiset ja rotat taistelemaan kapinallisten rinnalla. Tuon päivän jälkeen kaikki tiesivät, että puolituisia tai heidän ystäviään ei tule tappaa tai vangita, sillä Lentävä Terä, kuten Harel ulkopuolisten keskuudessa paremmin tunnetaan, on heidän puolellaan ja tulee julmasti oikaisemaan kaikki heitä vastaan tehdyt vääryydet.

Taistelun päätyttyä Harel onnistui vakuuttamaan paikalliset johtajat, että kaupungin turvallisuus on taattava sen oman sotajoukon voimin. Hän solmi liiton kapinaliikkeen ja oman mafiaperheensä välille muodostaen Vapausliikkeenä tunnetun organisaation, johon kuuluu vapauden kannattajia, jotka ovat valmiita tarttumaan aseisiin vapauttaakseen Stormvikin tyrannian alta.


Harel "Lentävä terä"

Halfling
level 13
Rogue, Artful dodger
Shadow Assassin
4'1" 85 lb
unaligned, follower of Avandra

Languages:
common, dwarven

Proficiencies: cloth, leather
dagger, hand crossbow, shuriken, sling, short sword

ability score modifier check
Str: 11 0 +6
Dex: 22 +6 +12
Con: 14 +2 +8
Wis: 11 0 +6
Int: 9 -1 +5
Cha: 20 +5 +11
total class ability level item armor feat racial other
HP 86 12 14 60
bloodied 43
surge value 21
surges/day 8 6 2
initiative 12 6 5
speed 7 1 6
skill: total training level ability racial item feat other
thievery 20 (22) 5 6 6 2 1 (2)
acrobatics 19 5 6 6 2
intimidate 18 5 6 5 2
stealth 17 5 6 6
streetwise 16 5 6 5
bluff 16 5 6 5
diplomacy 11 6 5
endurance 10 6 2 2
athletics 6 (8) 6 (2)
perception 6 6
nature 6 6
insight 6 6
dungeoneering 6 6
defences: total base+level ability racial+class armor item enchantment feat other
AC 27 16 6 (7 vs. OA) 2 3 (2)(2)
fortitude 20 16 2 2
reflex 27 16 6 2 1 2
will 23 16 5 2
feats racial class
Danger Sense +5 bonus to saving throws against fear First strike
Weapon focus, light blade (+2) +2 bonus to AC against opportunity attacks +5 to AC against opportunity attacks
Lost in the crowd Second chance Rogue weapon talent
Weapon Expertise, light blade small Sneak attack (3d6) 1/round
Distant Advantage Items +4 to attack rolls after using action point
Nimble Blade Enemies who can see you take a –2 penalty to saving throws against fear effects 6 dam. to adjacent enemies that miss with a melee attack
Defensive Advantage Resist 10 necrotic, Resist 5 fire, cold and radiant
Point Blank Shot

items:
<Body> Sunleaf Leather armor +3, lvl 12 (13,000 gp)
<Right hand> Magic dagger +3, lvl 11 (9,000 gp)
<Neck> Cloak of Survival +2, lvl 9 (4,200 gp)
<Feet> Boots of Striding, lvl 9 (4,200 gp)
<Hands> Burglar's Gloves, lvl 1 (360 gp)
<Head> Skull Mask, lvl 15 (25,000 gp)
<waist> Acrobat's harness, lvl 14 (21,000 gp)
<chest> Fireheart tattoo, lvl 4 (840 gp)
40 shuriken
standard adventurer's kit
climber's kit
thieves' tools
2 healing potions

Money: 2899 gp

Power Level Action Attack Damage Type Special
Basic melee At-will Std 14 vs. AC 1d4+5 M
Basic range At-will Std 20 vs AC 1d4+11 R
Deft Strike At-will Std 20 vs. AC 1d4+11 M / R Move 2 before the attack
Sly Flourish At-will Std 20 vs. AC 1d4+16 M / R
Blinding Barrage Daily 1 Std 20 vs. AC 2d6+8, Half damage on miss Close blast 3 Hit: Target is blinded Miss: Half damage
Master of Deceit Encounter Utility 2 Free Personal Reroll a bluff check
Trickster's Blade Encounter 3 Std 20 vs. AC 2d4+11 M / R
Compel the Craven Daily 5 Std 20 vs. Will 2d4+11 M / R Fear, Rattling. Hit: Target moves away 5 squares. Miss: Target moves away 1 square
Threatening Glare Encounter Utility 6 Minor Personal Less damage from OAs and CA against the attacker
Cloud of Steel Encounter 7 Std 20 vs. AC 1d6+8 Close blast 5
Burst Fire Daily 9 Std 20 vs. Ref 2d6+8, Half damage on miss Area burst 1 within 10 Miss: Half damage
Executioner's Mien Daily Utility 10 Minor Stance All attacks are rattling
Killer's Eye Shadow Assassin 11 Std 20 vs. Ref 2d4+11 or 3d4+11 if target has not yet acted M / R
Bad Idea, Friend Daily Utility 12 Interrupt 12 if the attack misses Personal +10 to defenses against an attack of an enemy who has not made a melee attack against you before
Tornado Strike Encounter 13 Std 20 vs. AC 2d4+11 M/R Targets one or two creatures. Hit: Slide target 6 squares. Effect: You can move 3 squares after the attack.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License