Hen Hil Wy

Hen Hil Wy (Henhilwy lausuttuna hitaasti, kuin lehdet havisisivat tuulessa)
Lvl 3 Hamadryad Witch

Hen Hil Wy on kulkenut elämänsä feywildin metsissä opetellen sen
eläinten tapoja ja kieliä. Hän on kirjaimellisesti ollut osa metsää ja
sen eliöstöä, mutta viime aikoina turmelus on kohdannut hänelle
rakasta osaa ikiloisteikasta metsää. Tämä alue on kuolevaisten
maailmassa hakattu aukoksi, maa raiskattu pahimmalla tavalla. Tämä
Thundertree nimisen kylän vierellä sijaitseva alue on herättynyt myös
muiden feywildin asukkaiden vihan ja Hen Hil Wy päätti lähteä
opettamaan näille kuolevaisille kuinka metsää tulee kunnoittaa. Puut
kaadettiin Neverwinterin uudelleenrakentamista varten, joten tämä
tehtävä vie Hen Hil Wyn sinne. Hänen on löydettävä Lordi Neverember ja
käännytettävä hänet käyttämään puun sijasta kiveä tai jotain muuta
materiaalia. Jos häntä ei löydy, on toinen mahdollisuus auttaa
jotakuta toista aatelista ottamaan hänen tittelinsä sillä ehdolla että
metsä jätetään rauhaan.

Str: 8
Con: 10
Dex: 13
Int: 19
Wis: 17
Cha: 10

HP: 28
AC: 18
Ref: 17
Fort: 13
Will: 18

Number of Healing Surges: 6
Surge value: 7 (+1)
Initiative: +4

Skills: Arcana +14, Nature +13, Insight +9, History +10, Heal +9
Diplomacy +3, Perception +6

Size: Medium
Speed: 6 squares
Vision: low-light vision
Languages: Common, Elven

Female
Fey Origin
Forest Walk
Tree Mind
Hamadryad Aspects
Witch's Familiar (Sprite)
Full Moon Coven

Augury
Chameleon's Mask
Suggestion
Ghost Sound
Glorious Presence
Hypnotism
Witch Bolt
Sleep
Herbal Healing
Call the Night Winds

Feats:
Extra: Arcane Familiar
Lvl 1: Unarmored Agility
Lvl 2: Wasteland Wanderer

Items: 187 gp

Lvl 2: Robe of Useful Items Level 2+ Common (MME, s. 17)
Lvl 2: Defensive Staff Level 2+ Common (AV)
Lvl 4: Collar of Recovery Level 4+ Common (AV)

Pixie music box
Unseelie Candle
Waterskin
Sweetened Tree Sap (30 gp, 6 days. i.e. journeybread)
Backpack
3 Potions of healing

Theme: FEY BEAST TAMER
BACKGROUND: Associated Skill: Arcana
Trained Displacer Beast Fey Beast Companion

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License