Hiisi

Hiidet, eli hobgoblinit, ovat hyljeksittyä väkeä Tuorniassa. Heidät on
ajettu pois omasta maastaan ja tuomittu kiertämään paikasta
toiseen. Heitä on kaikilla seuduilla ja he selviävät kaikissa
ilmanaloissa asuen metsissä, luolissa ja syrjäisissä linnoituksissa,
sivistyksen laitamilla.

Hiidet tekevät kaikkia niitä töitä, jotka ihmisten mielestä ovat liian
vaarallisia tai moraalisesti kyseenalaisia. Kiertäessään seudulta
toiselle he käyvät kauppaa kaikilla hyödykkeillä mutta eritoten
harvinaisilla tai kielletyillä. He myös ovat keränneet paljon huonoa
mainetta ja epäluuloja ryöstelemällä ja huijaamalla heikkoja tai
helppouskoisia ihmisiä.

Suurin osa hiisistä elää heimoyhteisöissä, joihin hiisien lisäksi
kuuluu vähähiisiä (goblin) sekä mörköjä (bugbear) ja toisinaan jopa
jättejä. Nämä heimot ilmentävät vankkaa yhteisöllisyyttä ja
luottamusta perinteisiin. Heimon valtahierarkia heijastelee
yhteiskuntajärjestystä, joka vallitsi vanhan hiisien Kuningaskunnan
aikoina, ja he palvovat omia jumaliaan, kuten Maglubiyetia ja
Hruggegia.

Pelaajarotuna hiidet saavat seuraavat ominaisuudet.

Ability score increases Your strength increases by 2 and dexterity increases by 1.
Size Your size is medium.
Speed Your walking speed is 30 feet.
Darkvision You have darkvision to 60 feet.
Hardy You have advantage to constitution saving throws against exposure to elements or hunger.
Martial Advantage When you hit with a weapon a creature that is within 5 feet of your ally, you can deal extra 2d6 damage. You cannot use this again until you complete a short or long rest.
Shield Wall When there is an ally within 5 feet of you, both your armor class and the armor class of each ally within 5 feet of you is increased by 1. Shield Wall only increases armor class of each creature by at most 1.
Scavenger You have advantage to intelligence rolls to determine the value of an object.
Armor Proficiency You have proficiency with light and medium armor.
Languages You know goblin and common.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License