Hiljaisten Veljeskunta

Aikoinaan Hiljaisten Veljeskunta oli ylimistön joukossa kohtuullisen tunnettu ja jopa pelätty järjestö, jotka tarjosivat kohtuullista korvausta vastaan erinäisiä poisto-operaatioita. Etupäässä myyntilistalla olivat salamurhat, mutta erikoistilauksesta myös poliittisesti raskauttavan aineiston keräily. Veljeskunta kasvoi ja laajensi vaikutusvaltaansa hitaasti, kunnes Veljeskunnan päättäjäkunta teki järjestön kannalta suurimman virheensä: He myivät palveluksiaan kuninkaalle. Pari ensimmäistä toimeksiantoa kuninkaalle sujuivat erittäin hyvin. Palkkiot näyttivät valuvan oikeaan suuntaan ja vaikutusvalta hovissa näytti vahvistuvan. Kuninkaalla on kuitenkin aina ollut omat lakeijansa likaisten työn tekijöiksi, kuten kohtuuttoman suuri armeija, jotka eivät halunneet uusia kilpailijoita valtakentille. Näin ollen oli vain ajan kysymys, kun Veljeskunnan jäseniä alettiin järjestelmällisesti metsästää kuninkaan käskyläisten toimesta.

Suuri osa Veljeskunnan jäsenistä vangittiin ja teloitettiin mitä julkeammin keinoin. Vain muutamat viekkaimmat ja taitavimmat Veljeskunnan jäsenet onnistuivat välttymään kiinniotolta ja pystyivät jopa salaamaan oman olemassaolonsa niin pitkään, että Veljeskunta lopulta unohdettiin tai ainakin ajateltiin poistuneen lopullisesti kuvioista. Vuosikymmenien ja -satojen saatossa Hiljaisten Veljeskunta on vähän kerrallaan lisännyt jäsenmääräänsä. Mutta heitä ei kuitenkaan ole läheskään niin monia, kuin huippuvuosina. Samoin alkuaikojen kohtuullisen tunnettu salamurhaajajärjestö on selvästi muuttanut toimintatapojaan. Silloin joskus johtohahmot ottivat työtarjouksia vastaan ja jakoivat ne eteenpäin parhaaksi katsomallaan tavalla. Työn suorittajalle annettavat työohjeet saattoivat olla jopa kohtuullisen yksityiskohtaiset. Nykyään järjestö koostuu katsantokannasta riippuen kolmeen tai neljään portaaseen:

1. Myyjät

 • Aktiivisesti kauppaavat Veljeskunnan bisnesstrategiaan kuuluvia palveluksia parhaaksi katsomalleen asiakaskunnalle.
 • Eivät useimmiten tiedä tekevänsä työtä nimenomaan Hiljaisten Veljeskunnalle, vaan jollekin muulle saman alan toimijalle.
 • Välittävät tiedon työtilauksista kaikkine asiaan kuuluvine tietoineen toisen portaan edustajalle (jonka tarkasta roolista myyjillä myöskään ei ole yleensä tarkkaa tietoa).
 • Mikäli työtilaus myöhemmin päätetään ottaa vastaan, on korvaus myyjälle usein varsin kohtuullinen.

2. Tiedonvälittäjät ja hyväksyjät/päättäjät

 • Tiedonvälittäjät ovat naamioitumisen mestareita ja he ovat ainoita, jotka ovat tavalla tai toisella yhteydessä kaikkiin Veljeskunnan muihin portaisiin.
 • Pitkäikäisimmät tiedonvälittäjät ovat olleet myös mykkiä ja joskus kuuroja.
 • Toimittavat työtilauksen ensin päättäjille, jotka joko hyväksyvät tai hylkäävät tilauksen. Tai mahdollisesti vaativat tilaukseen muutoksia tai tarkennuksia. Päättäjät koostuvat Veljeskunnan kolmesta vanhimmasta jäsenestä, jotka eivät koskaan näytä kasvojaan Veljeskunnan nimissä edes tiedonvälittäjille.
 • Työtilaus välitetään seuraavaan portaaseen.

3. Työn suorittajat eli ns. operatiivinen osasto

 • Varsinaisen verityön (tai joskus harvoin jonkin muun riittävän salaperäisen työn) suorittajat.
 • Piiloutumisen ja tappamisen ehdottomia ammattilaisia.
 • Usein heidät on kouluttanut joku toinen Veljeskunnan jäsen.
 • Erikseen kielletty aktiivisesti etsimästä käsiinsä muita Veljeskunnan salamurhaajia. Apua heiltä ei ole odotettavissa, jos he eivät sattumalta ole suorittamassa samaa tehtävää.
 • Veljeskunta antaa melko vapaat kädet työn suorittamiseen. Ylimääräistä verenvuodatusta olisi kuitenkin hyvä välttää, sillä heistä ei yleensä makseta. Joskus tältä ei voi kuitenkaan välttyä, joten sääntö ei ole ehdoton.

Hiljaisten Veljeskunta ei nimestään huolimatta koostu pelkästään miespuolisista jäsenistä. Päinvastoin usein menestyneimmät järjestön jäsenet ovat olleet naispuolisia. Järjestön nimi on vain historiallinen jäänne patriarkaalisemmalta ajalta, jolloin "heikomman" sukupuolen mainitseminen järjestön nimessä ei ollut muodikasta.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License