Ilmentúr

Pelaaja: Elphilm

Tämän hohtavan kauniin suurhaltian iho on kullankarvainen, ja hänen pitkät hiuksensa vaaleat, lähes valkeat. Kauttaaltaan tummansiniset, ikään kuin pienten kultaisten hiutaleiden kirjomat silmät tarkastelevat hänen ympäristöään tutkimattomina, syvinä. Hän on pukeutunut haltiapanssariin, ja hänen vyöllään riippuu leveä kalpa. Kilpikädessään hän kantaa spinellein kirjailtua kultaista valtikkaa.

i_roime_tuile.jpg

Maailman päivien ja öiden tuolla puolen kimmeltävät keijujen ikiaikaiset asuinsijat. Tiet heidän valtakuntaansa ovat kuolevaisilta kätketyt; mutta kerrotaan, että erityisinä päivinä voi varomaton matkaaja huomaamattaan ohittaa salaiset merkit ja kulkea unohdettuja polkuja kuolemattomiin maihin. Kaukana tuon maailman muinaisessa idässä asuvat arinlië, suurhaltiain suvuista jaloin. He kutsuvat valtakuntaansa Keväänhoviksi, joka on heidän kielellään Aranië Tuilëo; tämänpuoleiset haltiat muistavat nämä kultaiset salit taruissaan nimellä Arnad en Ethuil. Kerrotaan, että vaikka Keväänhovi häviää väriloistossa ainaisen ruskan verhoamalle Syksynhoville, ovat sen hoikkien puiden reunustamat ja kalpeina kuultavien lehtien varjostamat salit suurhaltiain iättömistä hoveista kauneimmat. Kevät heijastuu myös arinliën luonteeseen — kuten talven roudassa maannut siemen kevään tullen puhkeaa kasvaakseen valoa kohti, ovat arinlië suurhaltioista taipuvaisimmat kurottamaan korkealle ja käymään suuriin tekoihin.

Moni kuolevaisten maiden asukas on lapsuudessaan kuullut sadun kevätaamun hämärässä kummia petoja edellään ajavista aaveratsastajista. Niin kuin usein on laita, on tarun perusta tosi; sillä arinliën suuri vuotuinen kevätjahti saattaa erityisinä, suurta muutosta ennustavina aikoina johtaa Keväänhovin metsästäjät yli keijujen maailman rajojen. Tällä tavoin on myös arinliën hallitsijasuvun käskynhaltija Ilmentúr nähnyt kuolevaiset maat ensimmäistä kertaa: aamun usvaan verhoutuneina ja kangastuksen kaltaisina, aivan kuin aineen maailma olisi niin hetkellinen, ettei sitä voisi hajoittamatta koskettaa. Siitä lähtien ovat hänen ajatuksensa yhä uudelleen palanneet tämänpuoleisiin maihin, ja milloin muut arinlië ovat olleet haluttomia matkaamaan noilla heille kaukaisilla seuduilla, on Ilmentúr tarttunut tilaisuuteen kulkea ihmisten keskuudessa oppiakseen ja iloitakseen heistä; sillä hänen silmissään on ihmisen pikainen elämä suurhaltiain hovien muuttumattomuutta ainutlaatuisempaa.

Mutta niin on, etteivät olennoista mahtavimmatkaan voi iäti karttaa mullistusten vuorovesiä. Vuoden 896 lopulla Stormvikin ajanlaskun mukaan tavoitti sana Ilmentúrin kaukana kuolevaisten mailla: talven tuulet olivat saapuneet Keväänhoviin kuihduttaen lehdet ja kivettäen puut, eikä arinliën suurta kevätjahtia tulisi. Viimojen saartama Talvenhovi on kurottanut valkean ja kauhean käden yli tuonpuoleisten maiden, ja mustissa pakkasöissä liikkuu pahoja olentoja, joista monen oli luultu jo iäksi kadonneen suurhaltioiden kansaa vainoamasta. Ensimmäistä kertaa sitten esiaikojen käydään kuolemattomilla mailla sotaa — jos kohta keijujen hovien välinen taistelu onkin hidasta, vaivihkaista, kylmiin hymyihin verhottua. Suurta tuhoa lupaavat nämä tapahtumat kuitenkin kuolevaisille, sillä kuten viisaat tietävät kertoa, heijastuvat tuonpuoleisten maiden muutokset tavalla tai toisella myös aineen maailmaan. Näin ollen ymmärsi herkkämielinen ja kauas näkevä Ilmentúr Keväänhovin viestin kuullessaan, että hänen osanaan oli joutua keskelle tämän maailmanajan suuria tapahtumia.


Eladrin Warlord 12

Paragon Path: Spiral Tactician

Initiative Movement Senses
Initiative +10 Speed 6 Passive Insight 16
Passive Perception 16
Ability Scores Defenses Skills
Str 19 (+10)
Con 13 (+7)
Dex 15 (+8)
Int 20 (+11)
Wis 10 (+6)
Cha 12 (+7)
AC 28
Fortitude 24
Reflex 25
Will 22
Acrobatics +14
Arcana +18
Athletics +15
Endurance +12
Heal +11
History +18
Religion +11
Hit Points Racial Traits Feats
Max HP 90
Bloodied 45
Healing Surges per Day: 8
Healing Surge Value: 22
Eladrin Education
Eladrin Weapon Proficiency
Eladrin Will
Fey Origin
Trance
Arcane Initiate
Eladrin Soldier
Fey Tactics
Heavy Blade Opportunity
Novice Power (wizard)
Tactical Assault
Tactical Inspiration
Toughness
Attacks Class Features Languages
Melee Basic Attack +16
Implement Attack +13
Combat Leader
Inspiring Word 2/encounter
Second Step
Spiral Timing
Tactical Presence
Common
Elven

Powers

Racial At-Will Encounter Daily Utility
Fey step Commander's strike
Wolf pack tactics
Color spray
Fey step assault
Scorching burst
Surprise attack
Warlord's favor
Knock them down
Lead the attack
Stand the fallen
Convey ally
Guileful switch
Knight's move
Tactical shift

Magic Items
Helcanië, +3 defensive longsword
Úruvantil, +2 flame wand
+3 amulet of protection
+3 elven battle hide
Acrobat boots
Bag of holding
Feybread biscuit
Floating lantern
Light shield of the guardian
Potion of healing (4)
Restful bedroll
Ruby scabbard
Equipment
Bottle of wine
Fine clothing
Journeybread (10 days)
Silk rope (50 ft.)

Mount
Ambaron, warhorse

Wealth
2 platinum pieces; 85 gold pieces

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License