Jackdaw

Pelaaja: Elphilm

Potretti

Tätä kumaraista ja harmaapäistä velhoa kutsutaan Naakaksi (engl. Jackdaw). Lempinimensä hän on saanut mustanpuhuvasta, vuosien kuluttamasta vaateparrestaan. Varsinaista nimeään hän ei muista, kuten ei muutakaan menneisyydestään. Mitä hänelle onkaan tapahtunut, on jokin voima salannut sen. Hänen ahavoituneiden kasvojensa uurteet viittaavat kuitenkin jokapäiväisiä iloja ja suruja syvempään kärsimykseen. Viinan halpa ja pikainen ilo on pitkään ollut Naakan ainut keino paeta muistinmenetyksen toivottomuutta.

Vaikka viime aikojen seikkailut eivät ole valottaneet hänen menneisyyttään merkittävissä määrin, paljastuu Naakasta ikään kuin välähdyksenomaisesti sekä voimaa että arvokkuutta. Esimerkiksi keijujen talvenhovin ylhäisöön kuuluvan Leanansidhen seurassa nautti Naakka arvostusta, joka hämmästytti ensimainitun kummipoikaakin. Samalla kuuli Naakka nimen, joka sai jotakin unohduksen mutaan hautautunutta liikahtamaan: Kuvantaja.

Naakka on siirtynyt määrittelemättömäksi ajaksi Leanansidhen palvelukseen; onhan velho hänelle henkensä velkaa.


Human Wizard 4

Ability Scores Defenses Miscellaneous Statistics Senses & Trained Skills Feats
Str 10 (+2) AC 18 Initiative +5 Passive Insight 21 Action Surge
Con 12 (+3) Fortitude 14 Speed 6 Passive Perception 16 Armor Proficiency (Leather)
Dex 8 (+1) Reflex 16 Hit Points 34 Arcana +10 Human Perseverance
Int 17 (+5) Will 19 Bloodied 17 History +10 Improved Initiative
Wis 19 (+6) Class Features Healing Surges per Day: 7 Insight +11 Ritual Casting
Cha 12 (+3) Orb of Imposition Healing Surge Value: 8 Nature +11 Languages Known
Religion +10 Common
Deep Speech

Powers & Rituals

Cantrips At-Will Spells Encounter Spells Daily Spells Utility Spells Rituals
Ghost sound Cloud of daggers Color spray Flaming sphere Feather fall Animal messenger
Light Magic missile Icy terrain Sleep Shield Brew potion
Mage hand Thunderwave Comprehend language
Prestidigitation Endure elements
Gentle repose
Make whole
Silence

Equipment: An adventurer's kit, a dagger, fine clothes, Delver's Armor +1, an Orb of Inevitable Continuance +1, a ritual book, robes, a spellbook.
Wealth: 0 gold pieces.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License