Karl Banks
boab154_unreal.jpg
Karl Banks (a.k.a. Carric Holomion)

Karl on monien kasvojen mies. Hän käyttää illuusioita muuttaakseen ulkonäköään tarvittaessa. Nimensä ja identiteettinsä hän on muuttanut ihmismäiseksi ja ilman huolellista tarkastelua hänet saattaa sekoittaakin ihmiseksi (hän pitää yleensä korviaan hiuksiensa peitossa). Karl on matkannut paljon, nähnyt maailmaa ja oppinut useita (unohdettuja) kieliä. Hän elättää itsensä huijaamalla ihmisiä ja tekemällä yksinkertaisia taikatemppuja. Tämä julkinen taikurin ammatti on vain kulissina hänen todelliselle ammatilleen vakoojana. Asiakkaat saattavat lähestyä häntä kadulla kun hän tekee esitystään ja sujauttaa tiedot kohteesta vaivihkaa hänelle samalla kun antavat suurehkon etumaksun Karlille arvaamalla väärin hänen esityksessään kaiken kansan nähden. Tiedot hankittuaan Karl toimittaa selostuksen joko itse tai sitten kirjeitse luotettavan miehen välityksellä.

Harhaoppinen Kaukahaisessa on tarina siitä mitä tapahtui ennen kampanjan alkua.
Vastahakoinen opettaja on tarina siitä kuinka Karl oppi magiaa.


High elf, Chaotic Neutral (Reads as LG due to Nystul's Magic Aura)
Wizard 9 / Rogue 1

Ability Score Modifier Proficiancy Saving Throw
Str 11 0 0
Dex 15 +2 +2
Con 12 +1 +1
Int 20 +5 +9
Wis 14 +2 +6
Cha 15 +2 +2
Background: Spy
Trait Skills Proficiency Skill modifier Languages
Contacts Stealth 6 Common
Darkvision Deception ◼◼◻ 10 Elvish
Keen Senses Investigation ◼◼ 13 Draconic
Free Spirit Arcana 9 Dwarvish
Trance Perception 6 Halfling
Elf Weapon Training Sleight of Hand 6 Thanassian
Sneak Attack (1d6) Acrobatic 2 Abyssal
Animal Handling 2 Giant
Athletics 0 (Infernal)
History 5
Insight 2
Intimidation 2
Medicine 2
Nature 5
Performance ◻◻ 2
Persuasion 2
Religion 5
Survival 2
Thieves' Tools
Gaming Set (cards)
Feat: Actor
Wizardly Abilities
Spell DC Spell Attack Bonus Resistances Speed Ritual Casting
17 +9 or +10 with wand + ignore ½ cover Cold 30 Arcane Recovery
AC HD max HP Jump Improved Minor Illusion
15 9d6+1d8 53 33 & 16 feet long, 9 & 4 high Malleable Illusions
Remaining Exp
Spells
Cantrips Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Prestidigitation Color Spray Phantasmal Force Phantom Steed(Ritual) Greater Invisibility Dream
Minor Illusion Disguise Self Invisibility Fear Polymorph Animate Object
Acid Splash Grease Knock Counterspell Hallucinatory Terrain
Mending Sleep Levitate Protection from Energy Confusion
Shocking Grasp Illusionary Script(Ritual) Melf's Acid Arrow Sending Ice Storm
Message Fog Cloud Locate Object Dispel Magic Dimension Door
Charm Person Mirror Image Leomund's Tiny Hut(Ritual) Banishment
Identify(Ritual) Blur Vampiric Touch
Feather Fall Magic Mouth(Ritual) Fly
Detect Magic(Ritual) Detect Thoughts Melf's Minute Meteors
Shield Misty Step Hypnotic Pattern
Thunderwave Nystul's Magic Aura Remove Curse
Alarm(Ritual) See Invisibility Tongues
Unseen Servant(Ritual) Suggestion Water Breathing(Ritual)
Expendious Retreat Hold Person
Burning Hands Spider Climb
Mage Armor Darkvision
Comprehend Languages(Ritual)
Number of Spell Slots 4 3 3 3 1
Spell Slots used
On Person Value (sp) Weight (lb.) Attuned
Boots of Striding and Springing (Elven Bones) ? Yes
Ring of Warmth (Dwarven, Songs, SHOUT) Yes
Wand of the War Mage +1 (Infernal, Slaad-killer, bloodthirsty) Yes
Tan Bag of Tricks 0.5
Studded Leather +1 45+? 13
Longbow 50 3
Arrows (40) 2 2
5 Arrows +2 (human)
Clothes, fine 15 6
Component pouch Value (25) Weight (2)
Diamond (Chromatic Orb material) 50 -
Diamond (Raise Dead material) 500 -
Pearl (Identify material) 100 -
Electrum bell (Alarm material) 40 0.8
2 Potion of healings 2x50 2
Potion of climbing 50-100 1
Antitoxin 50 -
Elixir of Health (Earth)
Potion of Fire Giant Strength (Dwarven)
Backpack Value (2) Weight (2 lb.)
Cursed magical book ? 3
spellbook1 ¤ 3
blanket, winter 0,5 3
clothes, common 0,5 3
healer's kit 5 1
ink pen 0,02 -
mess kit 0,1 1
mirror, steel
paper (15 sheets) 3 -
gaming set (cards) 1 0.5
signal whistle 0,5 -
signet ring 5 -
sealing wax 0,5 1
waterskin 0,2 4
ball bearings (1000) 1 2
Folding table with secret compartment 2 20
spellbook2 * 3
spellbook3 % 3
Bag of Holding Value (375?) Weight (15) Attuned
Ioun Stone of Awareness (laiska) ? - No
crystal vial of healing 40+50 1
spellbook4 # 3
Scroll Case5 1 1
1-ounce vial of lead-based ink (55) 10x55
rations (7 days) 1 7
rope, silk 10 5
disguise kit 25 8
thieves' tools 25 1
jade dust (5) 10x5 -
Perkeleellinen Jalokivi ketjussa ? ?
Gold dust 50 1
2 pp 51 gp 0 sp 4 ep 0 cp 0 tp ~2
Stored at Elentees' demiplane
Ioun Stone of Wisdom +1 (nro 13, ahne, avain, sankari) 500+? - No
Diamond (Raise Dead material) 500 -
Spellbook6 $ 3
Spellbook7 @ 3
Total ? ? lb. (with bag of holding)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License