Komissario Larosiere
250px-DULERY_Antoine-24X30-2006.jpg
le commissaire Jean-Vérité Larosiére

Skills:

Great (+4) Discipline
Good (+3) Conviction Investigation Presence
Fair (+2) Lore Rapport Scholarship
Average (+1) Alertness Athletics Contacts Empathy Guns Intimidate
Stress: Physical: (2) OO Mental: (4) OOOO Social: (4) OOOO

Template: Sorcerer

Must and Options [-6 Refresh]: Evocation (Knows: Earth, Water, Spirit. Specialty: Spirit), Thaumaturgy (Specialty: Divination)
Focus Item(s): The Rings of Nicolas Flamel: +1 for offensive power, offensive control and defensive power and defensive control to Spirit Evocation. (2 x 2 Focus item slots)

High Concept Aspect: Le Commissaire Èthermancer
Trouble: Secret Sorcerer
Background Aspect: The Odd Old Dog Larosiére
Rising Conflict: Sterner Soul from Century all but Past
The Story:
Guest Star:
Guest Star Redux:

Komissario Larosieren magiasta:
Larosiére oli jo lapsena synnynnäinen kyky nähdä ennemmän kuin muu; tunnustella henkisiä jälkiä esineistä ja analisoida spirituaalisia jälkiä. Eräs hänen sukulainen oli lisäksi meedio, heikko ”minor talent” jolla oli kyky puhua kuolleitten hengille ja antaa näiden kanavoitua lävitseen. Kyseisen meedion perintönä myös myöhemmin Nicolas Flamelin sormus, vaikkakin on epätodennäköistä että kyseinen esine on aito. Lapsuudessa Larosiére tutustui fantastiseen käsitykseen Aetherista, ei ainoastaan valoa kuljettavasta teoreettisesta aineesta vaan myös aine joka kuljettaa tunteet, säilyttäen ne kerroksina sisällään.

Kyky kehittyi lakiopintojen saatossa ja lopulta, pian valmistumisen jälkeen lakiympäristö ajoi Larosieren lähes hermoromahduksen partaalle; lopulta hän ei enää pystynyt estämään kykyjään; paikassa olleet kummitukset ja henkinen ahdistus iskivät häneen täydellä voimalla, oikeustalo tummeni hänen silmissään, Larosierélle diagnosoitiin psykosomaattisesti sokeaksi johtuen stressistä. Pian tämän jälkeen Larosiére lopettikin asianajajan uransa alkuunssa ja siirtyi poliisikouluun.
Background Aspect: The Odd Old Dog Larosiére

Poliisina Larosiére paljastui erinomaiseksi tutkijaksi, mutta itse laitoksen korruptio ja valheet haittasivat hänen työtään. Erikoislaatuisena nerona pidetty Larosiére saavutti sekä mainetta että vapauksia laitoksen sisällä, hänelle kehittyi pian tapa kerätä todistusaineistoa työhuoneeseehenssa ja sitten, erikoislaatuisten tutkimusmetodien hyödyntämisen jälkeen, hän siirtyi paljastamaan rikostilanteen kulkua. Todistusaineiston muuassa Larosiére sai myös haltuunsa joukon tarvikkeita ja kirjallisuutta, kotoisin erikoislaatuiselta vanhemmalta herrasmieheltä, yhteydessä erikoiseen ”Kadonneen Päättömän Ruumiin” tapauksen yhteydessä. Näiden teosten kautta Larosiéren magia kehittyi enemmän mystiseen suuntaan. ”Èther” muovautui nyt hänen käsissään kuin vaha, kuin kovettuva lasi, kuin verho…
Rising Conflict: Sterner Soul from Century all but Past

Larosiéren magia perustuu hänen käsitykseensä Ectoplasm tai ”Èther” olemassaolosta. Ectoplasma nevernever maailmasta joka kohtaa materiaalisen omamme muodostaa ”materiatilan” jonka olomuoto on jatkuvassa muutoksessa, säilyttäen silti muiston aikaisemmista tiloistaan. Èther pystytään muovaamaan suojaksi tai piilopaikaksi, sen kautta on mahdollista nähdä ”totuuden vastainen puhe”, empaattinen jäljet elävien olentojen sielusta koskettamassa esineitä tai kulkemassa tilojen läpi. Èther pystyy kulkemaan virtana lumousten läpi riistäen näiden voiman ja se voi myös tartua kiinni henkilöihin, painaen näitä kuin omatunto tai ahdistus; aistimus mariaalia vailla olevasta syytöksestä.

EDIT: Muutin Psychomancyn Ectomancyyn niin aivan samantien ei lainrikkominen ole edessä.

EDIT: Huomasin että Item Slot 2 on maksimi sormuksen kokoiselle, joten nyt sormuksia on kaksi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License