Loot

Orcuksen temppeli & yöllinen reippailu

+1 Terror Greataxe (Healfdane omi)
+1 Exalted Chain (meni Arjhuunille)
yhteensä 340 kullan arvosta kanitettavaa sälää (josta 9 gp:tä partyn menoihin)

Yhteenotto Lentävässä Jalassa

Bracers of Mighty Striking +2 (Healfdanen trofeena)
Orb of Inevitable Continuance +1 (Naakalle)
350 gp:tä Rautakilpien Kilvestä ja "todistetusta" Simonin pulveroimisesta

Kultistit ktoonisessa pimeydessä

Amulet of protection +2 (Healfdanea tankittamaan)
Boots of Spider Climbing (Borikselle)
Darkleaf Armor +1 (kuin myös)
Rituaalikirja
Kaiken kaikkiaan järkyttävät 565 gp:tä käteisenä, palkkiona ja myyntikelpoisena rihkamana

Vierailu Feywildissä

Harry sai tädiltään Pact Dagger +2:n ja on nyt pelottavampi kuin koskaan

Linnean ja Puistomajan sodomisoinnit

360 gp:tä myyntikelpoista tavaraa ja silkkaa kultaa
Thunderburst Dagger +1 (Borikselle)
Lightning Bastard Sword +1 (salamoiva äpärä synkälle hylkiölle)

Puolituisten pieksäntä

110 gp:tä loottia
Rod of Corruption (Harry tykkää)

Alexander Stennerin palkkio Boris Burvalélle

Dagger of Unnatural Extension +2
340 gp

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License