Organisaatiot

Kaikkinensa voimakasta lainaa Reign pelistä (jata ei kyllä hallussa ole, mutta josta olen arvosteluja lukenut)

Esimerkkinä organisaatio Tahot joilla Ominaisuuksia voisi olla Reign pelin inspiroimana Might, Treasury, Influence, Territory ja Sovereignty.

Tällä ajatusmallilla jatkaen voidaan organisaatioita alkaa luoda hahmojen taustavoimiksi ja vastapuolen organisaatiota mallintamaan. Edellisestä mallista varsin näppärästi voidaan nostaa arkkityyppisiä ominaisuuksia.

Might tässä yhteydessä on Aggressiivisuus tai sen puute. Organisaatio voi olla suuntautunut voiman käyttöön sen eri muodoissa, tai olla itse rakenteeltaan enemmän salamyhkäisten operaatioiden asiantuntija. Tässä yhteydessä Aggressio (parempaa termiä hakiessa) on Ominaisuus jota käytetään kun kuvataan organisaation halua ja kykyä käyttää voimavarojaan tavoitehakuisesti.

Treasury talletukset, mutta myös tarvikkeet. Ero Territorioon on hienoisen hieno, mutta organisaation kohdalla se muovautuu tehokkaimmin Välineistö termiin. Välineistö pitää sisällään sekä itse tehtäviin annettava, erikoissuunnitellut välineet, että suoraan tehtävän kulkuun vaikuttavat valuutat ja asiapaperit. Vaihdon väline kaikkinensa kuuluu tänne, mutta myös se hallinnointi kalusto jota tarvitaan tehokkaaseen operaation Taktiseen hallintaan.

Influence on pehmeä vaikutusvalta oman suoran kontrollirungon ja organisaatiorakenteen ulkopuolella. Tuttavat ja pienemmät kontaktit kuuluvat tänne, sekä yleinen julkiskuvan hallinta. Organisaation kohdalla hyvä termi mielestäni on Kulttuuri, koska tämä luo kuvan siitä pitkäaikaisesta kehityksestä joka organisaation sisällä vaikuttaa operatiivisessa toiminnassa.

Territory puhuu itse organisaation sisäisestä rakenteesta, sen voimavaroista ja tukirakenteesta. Organisaation kohdalla termiksi nousisi ehkä /Resurssit//, oli tämä sitten tukeva tutkimuskoneisto, valvontalaitteet hallinnoiduissa ympäristöissä tai se puhtaan taloudellinen rakenne joka muodostaa pohjan organisaation toiminnalle, oli tämä siten valtiollinen rahoitus tai salaseurojen keskinäinen tuki.

Sovereignty puhuu kansan uskollisuudesta, joka Organisaation kohdalla kuvaa mielestäni parhaiten Henkilöstö. Tämä tarkoittaa sekä nykyisen kenttähenkilöstön kuntoisuutta, uskollisuutta että koulutusta. Tämä kertoo myös siitä potentiaalista josta henkilöstöä on nostettavissa ja lisättävissä, se jatkuvuus joka organisaatiolle on luvassa uusien koulutusryhmien valmistuttua.

Aggressio + Välineistö = Suora hyökkäys
Aggressio + Kulttuuri = Terrori

Aggressio + Resurssit = Puolustus (Suoraa hyökkäystä vastaan)
Aggressio + Henkilöstö = Valvonta (Terroria vastaan)

Välineistö + Kulttuuri = Vakoilu
Resurssit + Kulttuuri = Vastavakoilu (Vakoilua vastaan)

Kulttuuri + Henkilöstö = Tiedustelu (Paljastaa / Nimeää Aspekteja)

Välineistö + Resurssit = Parantaa henkilöstöpohjaa (Henkilöstö nousee)
Välineistö + Henkilöstö = Parantaa julkisuuskuvaa & ulkoista kuvaa (Kulttuuri nousee)
Resurssit + Henkilöstö = Parantaa koulutusta (Aggressio nousee)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License