Palo
tiefling.jpg

Kauan sitten, kun Vanha Manner oli vielä sivistymätön, eli filosofi ja tutkija nimeltä Moham Mus'ir. Hän
tutki aineiden ja magian rakennetta ja oli aikansa etevimpiä alkemisteja. Mutta parhaiten hänet
tunnetaan hänen suuresta teoksestaan, Elemental Principles of Magic. Tässä kirjassa Moham toi esille
että aineen, ja useiden magian muotojen, puhtain ja alkukantaisin muoto näkyy olennoissa jotka ovat
muodostuneet magian ja Elementaalisen Kaaoksen materiasta. Eli toisin sanoen elementaalihengistä,
djinneista, efriiteistä ja muinaisista. Mutta hän myös varoitti sekoittamasta näitä demoneihin, jotka ovat
saman aineen vääristyneitä muotoja ilman puhtautta antavaa magiaa.

Tämä synnytti tiedeyhteisössä suurta intoa ja hänen tekstinsä ympärille alkoi kehittyä arcaanisten
oppineiden lahko, jotka ylistivät näitä henkiä, joskus jopa vangiten heitä pulloihin tai lamppuihin. Ajan
saatossa ryhmälle muodostui nimi, muoto, säännöt ja hyvät välit paikallisiin suuriin elementaalisiin
henkiin. Arvostetuimpia henkiä olivat vanhat tietoa säilyttävät djinnit. Tiedonjanoisimmat velhot istuivat
monta kuuta vain kuunnellakseen mitä näillä hengillä on sanottavana. Arvostetuin heistä
oli nimeltään Labeeb (Sensible, intelligent). Muita oli mm. Wadi (Calm, peaceful), Hikmah (Wisdom),
Lubanah (Wish, desire), Rabi (Spring, breeze), Wajid (Smooth land), Furat (Sweet water) ja Shihab
(Flame, blaze).

Sitten Vanhalla mantereella nousi arcaaninen uskonpuhdistusliike, joka katsoi että magian "likaiset" tai
"epäpuhtaat" muodot olisi tuhottava. Tästä syntyi sota, joka oli ensiksi vain yleisesti hyväksymättömien
magian muotoja, kuten necromantiaa, vastaan, mutta laajeni sitten kaikkiin magian muotoihin jotka eivät
ole liikkeen omien näkemysten mukaisia. Näihin uusiin puhdistettaviksi määrättyihin aloihin kuului myös
elementaalinen magia. Näin ollen syntyi sisällissota, sillä molemmat osapuolet olivat keränneet runsaasti
tukijoita aatelistosta.

Tätä sotaa käytiin 7 vuotta, kunnes vaaka kallistui puhdistusliikkeen eduksi ja elementaalisen magian
harjoittajat ajettiin pakoon yhdessä heidän tukijoittensa kanssa. Koska puhdistusliikkeen tukijat olivat
pääosin hyvin kapeakatseisia omaa etuaan ajavia aatelisia, oli karkoitettujen listalla myös rodultaan
epäpuhtaat yksilöt.

Yksi näistä karkoitetuista kuului sekä elementalistiliikkeeseen että "rodultaan epäpuhtaisiin". Hän on
tiefling nimeltä Palo. Palo sai nimensä kun hän lapsena tutustui Shihabiin, Fire Archoniin eli tulen
henkeen. Shihab katsoi Palon sieluun ja näki siellä suuren palon. Palo ei kuulu älykkäimpiin oppilaisiin eikä
hänellä ole haluakaan oppia pyhistä kirjoista tai teksteistä miten magia toimii tai muutenkaan haalia
tietoa (useiden mestareiden harmistukseksi). Sen sijaan hän vain kuunteli Shihabin sanoja ja imitoi hänen
toimiansa. Pystyäkseen viettämään enemmän aikaa Shihabin kanssa Palo liittyi järjestöön ja aloitti
oppinsa elementalistiksi.

Sodan sytyttyä Palo joutui taistelemaan selviytyäkseen, mutta myös suojellaakseen Shihabia. Palo
sijoitettiin sodassa erikoisjoukkoihin, sillä hänen esimiestensä silmissä hänen palonsa oli tarpeeksi
väkivaltainen että hänelle voitiin luottaa tärkeiden kohteiden eliminaatiotehtäviä. Palo taisteli niin
kuolevaisten kuin elementaalienkin rinnalla. Palo vietti useamman vuoden taistellen yhdessä Wajidin
kanssa ja oppi samalla jotain myös maamagiasta. Sota tuhosi Palon viattomuuden ja varsinkin hänen
viimeisin tehtävänsä järkytti häntä pahoin, kun hänen taistellessaan yhdessä Shihabin kanssa he olivat
häviämässä ja Shihab haavoittui pahoin. Niin pahoin ettei hänelle jäänyt muuta mahdollisuutta kuin
siirtää viimeiset olemuksensa rippeet Palon tikarin sisään, siten antaen hänelle tarpeeksi voimaa voittaa
taistelunsa ja paeta rannikolle.

Suurin osa elementaalisista olennoista tuhottiin sodassa. Shihabin muistoksi Palo antoi aseelleen saman
nimen, pitäen sitä nyt kalleimpana omaisuutenaan ja ainoana konkreettisena linkkinä menneisyyteensä ja
mestariinsa. Nyt Palo on seilannut vetten yli ystäviensä (Marzuk Mus'ad) kanssa etsimään
uusia maita joille asettua pakoon puhdistajia ja toivon mukaan löytääkseen uusia henkiä joiden kanssa he
voisivat muodostaa liiton.

Palo ei ole juurikaan kiinnostunut kirjoitetusta sanasta, sillä hän oppi parhaiten kuuntelemalla ja
keskustelemalla. Hän joutui kuitenkin oppimaan magian perusteet osana koulutustaan ja sitä kautta oppi
lukemaan, vaikkei siitä pitänytkään. Shihab opetti oman kielensä Palolle ja sitä kautta myös lukemaan
primordiaalia. Tämä Palolle sopi hyvin, sillä elementaalit ja muut primordiaalia käyttävät ovat luonnostaan
kertomuksin ja sanoin tietoa välittäviä olentoja. Heidän kirjoitettu kielensäkään ei siten ole paperille
tehtyjä mustetahroja, vaan esineisiin tallennettuja puheita ja ajatuksia. Koskettamalla tämmöistä pintaa
muistot virtaavat "lukijan" mieleen. Vain primordiaalia ymmärtävät pystyvät saamaan tästä tunteiden
värittämästä virrasta mitään selvää. Muut saattavat jopa ajautua hulluiksi kaaottisten mielikuvien takia.
(vertaa Mass Effectin Protean tai Rain Wild Chroniclesin Elderling) Näin ollen Shihab kirjoitti koko
elämänsä, itsensä, Palon tikariin viimeisinä hetkinään. Palo ei tiedä tarkalleen mitä se merkitsi kun Shihab
katosi kirjoittaessaan itseään tikarin sisään, mutta joka kerta kun hän käy läpi Shihabin muistoja hän
löytää uusia. Melkein kuin niitä tulisi lisää koko ajan, kuin uneksijan unia.

Saadakseen syvemmän ymmärryksen Paloon kuin mitä Palolla itselläänkään on sielustaan kannattaa lukea
Emergent Primordialin (epic destiny) kuvaus. Syvällä Palon sielussa elää muinainen tulinen primordial. Shihab
tietää tämän, mutta ei selittänyt sitä sen enempää kuin että näki hänen sielussaan "suuren palon". Vasta
siinä vaiheessa kun Palo saa tietää tästä sielunsa asukkaasta voi hän ryhtyä pohtimaan sitä miten se sinne
päätyi. Asettiko Shihab tai joku toinen elementaalinen olento muinaisen mestarinsa kasvamaan Palon viljavaan
sieluun? Miksi Palo ei voi muistaa vanhempiaan ja oli orpo pienestä pitäen? Tunteeko Asmodeus itsensä
uhatuksi kun yksi hänen tieflingeistään yritetään kaapata palvelemaan toista voimaa? Oliko Palon tunteet
elementaalisia olentoja kohtaan ja hänen motiivinsa auttaa heitä ja luoda elementaalista kulttia oikeasti
hänen omiansa?


Wolfrikk3.jpg

Palo, Tiefling Elementalist
level 9

Abilities Feats Skills
Str: 10 AC: 20 Hellfire Blood Arcana +10
Con: 19 Fort: 20 Implement Expertise (dagger) Bluff +16*
Dex: 13 Ref: 17 Superior Implement Training (incendiary dagger) Intimidate +14*
Int: 8 Will: 23 Astral Fire Endurance +13
Wis: 10 HP: 71 Dual Implement Caster Diplomacy +9*
Cha: 21 Bloodied: 35 Stealth +7
Surge value: 17 (+4 when bloodied) Insight +4*
Healing surges: 10 Fire resist: 10
Theme: Primordial adept
Starting Feature: Vezzuvu's Eruption
*Theme level 5 Benefit: You gain a +2 bonus to Bluff, Intimidate, Insight and Diplomacy checks against creatures that have the elemental keyword.
Background: Fire in Your Veins (+2 arcana)
Languages: Common, Primordial, Draconic

Powers:

Power Action Target Attack* Damage Type Keywords Special
Elemental Bolt Standard One creature +14 (+1) vs. reflex 1d12+1d6+19 fire Ranged 10 Arcane, Elemental, Implement, Fire This power can be used as a ranged basic attack.
Blazing Cloud Standard Each Creature +14 (+1) vs. reflex 1d8+19 fire Close Burst 1 Arcane, Elemental, Implement, Fire Effect: You gain a + 2 power bonus to AC and Reflex until the start of your next turn.
Ignition Standard Each Creature +13 (+1) vs. fortitude 1d10+19 Area Burst 1 within 10 Arcane, Elemental, Implement, Fire, Zone The burst creates a zone that lasts until the start of your next turn. Any creature that enters the zone or ends its turn there takes fire damage equal to your Constitution modifier. A creature can take this damage only once per turn.
Vezzuvu's Eruption Standard Each Creature +14 (+1) vs. reflex 1d6+19 thunder and target falls prone Area burst 1 within 10 Arcane, Fire, Implement, Zone, Thunder Effect: The burst creates a zone of difficult terrain that lasts until the end of your next turn. Any creature that ends its turn there takes 5 fire damage.
Infernal Wrath Free Triggering Enemy 1d6+7 fire Close Burst 10 Fire Trigger: Enemy within 10 squares hits you.
Dragonflame Mantle Interrupt Personal 1d6+8 fire Arcane, Fire Trigger: You are hit by an attack. Effect: Until the end of your next turn, you gain a +1 power bonus to all defenses, and any creature that hits you with a melee attack takes 1d6 fire damage.
Elemental Escalation (Fire) Free Personal Arcane, Elemental, Fire Trigger: You use a sorcerer at-will attack power. Effect: You can make one additional creature a target of the triggering attack. If the attack's range is melee or ranged, the additional target must be within 5 squares of you. If the attack's range is area or close, the additional target must be adjacent to the burst or blast. Each target hit by the attack takes 1d10 extra damage of the type dealt by the triggering attack. In addition, you shift up to half your speed as a free action.
Rock Armor Minor Personal Arcane, Elemental, Stance Effect: You assume the rock armor stance. Until the stance ends, you are slowed and gain resistance to all damage equal to your Charisma modifier.
Lightning Weapon Free Lightning Use this power when you hit with the weapon. The target and each enemy within 2 squares of the target take 1d6 lightning damage.
Robe of Contingency Reaction Teleportation, Healing Use this power while you are bloodied and when an attack damages you. Teleport 6 squares, and you can spend a healing surge.
*Bloodhunt: You gain a +1 racial bonus to attack rolls against bloodied foes.

Esineistö:

Slot Item
Weapon Lightning Incendiary Dagger +2 (lvl 10)
Implement Rod of Elevator Control +2 (lvl ??)
Body Robe of Contingency +2 (lvl 9)
Neck Periapt of Recovery +2 (lvl 8, +2 item bonus to death saving throws, common)
Waist Belt of Blood (lvl 10, AV s. 164)
Wonderous Golden Hand (Palon oma käsi, unarmed attack is +2 prof. bonus and 1d8 damage, -2 penalty to thievery)
Wonderous Restful Bedroll (lvl 1, common)
Ostovoima 9015 gp
Potions & Oils 2 Healing Potions, 3 Alchemist's Fire (lvl 1) given to others
Mundane Incendiary Dagger, Everburning Torch, Backpack, Rations (10 days), Waterskin, Silk rope (50ft), Tent

Ennen vangiksi joutumista:

'Shihab' Incendiary Magic Dagger +2 (lvl 6)
Bracers of Perfect Shot (lvl 3)
Safewing Amulet (lvl 3)
Restful Bedroll (lvl 1)
Burning Gauntlets (lvl 6, AV s. 132)


Toiveena olevat esineet mieluisuusjärjestyksessä:

Eagle Eye Goggles (lvl 12+-, AV s. 140)
Bracers of Perfect Shot (lvl 3+, common)
Gauntlets of Blood (lvl 4+, HoFL)
Backlash Tattoo (lvl 9, AV2 s. 84)
Weapon of Speed, Incendiary Dagger (lvl 10+, MME, rare)
Quick Weapon, Incendiary Dagger (lvl 8+, AV s. 76)
Infectious Flame Incendiary Dagger (lvl 8+, PHB:T, s. 29)
Helm of Seven Deaths (lvl 5, MME s. 69, rare)
Boots of Dancing (lvl 11, AV s. 126)
Boots of Fencing Master (lvl 7, AV s. 127)
Gift of Flame (lvl 7+, HoEC s. 157)
Crown of Legacy? (lvl 9, AV s. 140)?
Obsidian Sliver (lvl 8+, HoEC s. 156, rare)
Fortune Stones, Stone of Flame (lvl 12, AV2 s. 133)
(Fortune Stones for other party members as well)

Bloodthirsty Incendiary Dagger (lvl 13+, AV s. 65)
Battlemaster's Incendiary Dagger (lvl 14+, AV s. 64)
Impaling Incendiary Dagger (lvl 18+, AV s. 70)
War Ring (lvl 16, AV s. 163)
Incendiary Ring of Fireblazing (lvl 14, MME s. 76, rare)
Premonition Ring (lvl 15, AV s. 157)
Ring of Windows (lvl 28, AV2 s. 73)
Ioun Stone of Allure (lvl 21, MME s. 70, rare)
Firebird (lvl 27, AV s. 62)
Fireburst Boots (lvl 14, AV s. 129)
Ankhmon's Bracers (lvl 19, AV2 s. 53)
Fire Horn (lvl 18, PHB2 s. 210)
Robe of Defying Storms (lvl 14+, AV s. 49)
Robe of the Archfiend (lvl 20+, AV s. 50)
Chaos Cloak (lvl 14+ AV2 s. 65)
Amulet of Vigor (lvl 14+ AV2 s. 63)
Phoenix Sash (lvl 18, AV2 s. 75)
Vengeance Sash (lvl 23, AV s. 167)
Solitaire (Aquamarine, lvl 16, AV s. 177)


Jatkossa:

Level 6: Dragonflame Mantle
Level 6: Astral Fire
Level 6: Retrain background to Fire in your Veins, +2 Arcana (found House Lelldorin)
Level 7: Retrain theme to Primordial Adept, Vezzuvu's Eruption
Level 8: Retrain Primordial to Draconic (eli käytännössä oppii vain uuden kielen)
Level 8: Impending Victory
Level 8: +1 Cha, +1 Con
Level 9: Ignition
Level 9: Retrain Impending Victory to Dual Implement Caster
Level 10: Sorcerous Pulse
Level 10: Impending Victory
Level 11: Arcane Spellfury
Level 12: Superior Will
Level 14: Superior Fortitude
Level 14: +1 Cha, +1 Con
Level 16: Hellfire of Mephistopheles
Level 16: Avatars of Chaos
Level 16: Retrain Rock Armor to Sudden Scales
Level 18: +1 Cha, +1 Con
Level 18: Unarmored Agility
Level 19: Burning Spray
Level 20: Lightning Reflexes
Level 21: Quikened Spellcasting (Elemental Bolt)
Level 21: Retrain Lightning Reflexes to Superior Reflexes
Level 22: Ruthless Spellfury
Level 22: Retrain Hellfire of Mephistopheles to Irresistable Flame
Level 22: Elemental Rift
Level 23: Retrain Unarmored Agility to Hellfire Teleport
Level 24: Retrain Sudden Scales to Swift Escape
Level 24: Epic Will
Level 24: +1 Cha, +1 Con
Level 25: Resist lightning (class feature)
Level 26: Epic Fortitude
Level 27: Retrain Intimidate to Diplomacy
Level 28: +1 Str, +1 Dex
Level 28: Berserker's Fury (Intimidate)
Level 28: Retrain Epic Fortitude to Rites of Spirits' Blood
Level 30: Epic Fortitude

Paragon Path: Turathi Highborn
Epic Destiny: Emergent Primordial, +2 Cha, fire

Note to self:
Palo päättää että tieflingeille on saatava kunnioitettava asema uudessa valtakunnassa korvaamaan alhaista kohtelua aiemmassa. Koettaa perustaa tieflingien keskuuteen aateliston magian käyttäjistä ja elementaalien palvojista. Palo ottaisi itselleen aatelisnimen Lelldorin ja nimittäisi Nelviran (female tiefling Sha'ir) toimimaan hänen sijaisenaan tilanteissa joissa Palo olisi saavuttamattomissa. Suurinpana meriittinä Palon tulevalle asemalle on primordiaalien (Shihabin) tunnustus hänen verensä ja sielunsa voimasta sekä hänen monet taidonnäytteet taistelukentillä.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License