Rurmog

Pelaaja: Elphilm

Vuoren kaltainen, karhunnahkaan pukeutunut mies, joka nojaa valtavaan, riimuin kirjailtuun peitseen. Leveään selkäänsä hän on vyöttänyt kaksi lyhyempää keihästä. Hänen muhkurainen nahkansa on graniitinharmaa, ja piirteensä kuin kalliosta hakatut; mutta viisaus asuu hänen otsallaan. Syvien silmien katse on harkitseva, huvittunutkin. Hänen äänensä on ruhjoutuvaa mursketta, ja naurunsa kuin ukkosen jylinä vuorilla.

dunhormod.jpg

Goliath Warden 11

Paragon Path: Stoneblessed

Initiative Movement Senses
Initiative +5 Speed 6 Passive Insight 17
Passive Perception 22
Ability Scores Defenses Skills
Str 22 (+11)
Con 20 (+10)
Dex 11 (+5)
Int 9 (+4)
Wis 14 (+7)
Cha 11 (+5)
AC 26
Fortitude 25
Reflex 18
Will 22
Athletics +19
Dungeoneering +12
Endurance +15
Nature +14
Perception +12
Hit Points Racial Traits Feats
Max HP 117
Bloodied 58
Healing Surges per Day: 14
Healing Surge Value: 30
Mountain's Tenacity
Powerful Athlete
Stone's endurance
Adept Power
Armor Specialization (hide)
Berserker's Fury
Goliath Greatweapon Prowess
Toughness
Weapon Expertise (spears)
Weapon Proficiency (greatspear)
Attacks Class Features Languages
Melee Basic Attack +18
Ranged Basic Attack +16
Font of Life
Earthstrength Might
Nature's Wrath
Stonehide Action
Unusual Reach
Common
Giant

Powers

At-Will Encounter Daily Utility
Thorn strike
Warden's fury
Warden's grasp
Weight of earth
Earthgrasp strike
Mountain hammer
Mountain sweep
Thunder ram assault
Form of the oak sentinel
Form of winter's herald
Thunder hawk rage
Bear's endurance
Eyes of the hawk
Warding vines

Magic Items
+3 vicious greatspear
+2 thunderburst javelin
+3 amulet of protection
+2 horn tusk hide armor
Belt of vigor
Bracers of mighty striking
Everburning torch
Gauntlets of ogre power
Potion of healing (4)
Equipment
Bedroll
Chain (10 ft.)
Grappling hook
Hammer
Javelin
Journeybread (12 days)
Pitons (10)
Silk rope (50 ft.)
Waterskin
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License