Seacret

Seacret on Bael Turathin muinaisen tiedon säilyttäjä. Hän on kasvanut Luostarilinnassa yhdessä Question kanssa. Heidän tehtävänsä on pitää tallessa vanhat historiankirjat ja maaginen tietämys.
Seacret pukeutuu kuluneeseen, seremonialliselta näyttävään purppuranpunaiseen kaapuun. Tämän päällä hänellä on nahkapanssari, mitä voi kuvailla vain kuoleman mustaksi. Hänen ihonsa näyttää hehkuvan kuin tuliset hiilet, ja jopa hänen silmissään voi nähdä kuin etäisen tulen kajon.


Pelaaja: EODboy

Tiefling female
level 5 wizard, Orb implement mastery

ability score modifier check
Str: 8 -1 +1
Dex: 10 0 +2
Con: 11 0 +2
Wis: 16 +3 +5
Int: 20 +5 +7
Cha: 14 +2 +4

HP: 37
bloodied: 18
surge value: 9
surges/day: 6
speed: 6
initiative: 2

languages:
common
primordial

proficiencies: cloth, leather
dagger, quarterstaff, orb, staff, wand

trained skills: arcana int +12
history int +12
religion int +12
insight wis +10
other skills: bluff cha +6
nature wis +5
dungeoneering wis +5
perception wis +5
heal wis +5
stealth dex +4
streetwise cha +4
intimidate cha +4
endurance con +2
acrobatics dex +2
athletics str +1
defences: total base+level ability racial+class armor enchantment feat item
AC 20 12 5 2 1
fortitude 12 12
reflex 17 12 5
will 17 12 3 2
feats racial rituals resistances
Ritual Casting Bloodhunt Comprehend Language fire 7
Hellfire Blood Fire resist Secret Page necrotic 5
Burning Blizzard Infernal Wrath Make Whole poison 5
Armor proficiency (leather) Silence
Knock
Hand of Fate

items:
<body> Deathcut leather armor +1 (lvl 5)
<right hand> Magic orb +2 (lvl 6)
<hands> Gloves of Piercing (lvl 3)
<arms> Bracers of Perfect Shot (lvl 3)
potion of healing
fine clothing
spellbook
standard adventurer's kit
money: 15 gp

attacks: attack bonus* damage & effect range
At-wills
Magic Missile 9 vs. ref 2d4+9 force ranged 20
Scorching Burst 10 vs. ref 1d6+8 fire creatures in burst 1 within 10
Encounter
Burning Hands 10 vs. ref 2d6+8 fire creatures in close blast 5
Fire Shroud 10 vs. fort 1d8+8 fire + 5 ongoing fire (save ends) enemies in close burst 3
Infernal Wrath +1 to next attack roll +2 to damage if you hit enemy that hit you
Orb of Imposition -3 to saving throw or extended duration creature or effect
Daily
Acid Arrow 9 vs. ref 2d8+8 + 5 ongoing acid (save ends), Secondary: 1d8+8 + 5 ongoing acid (save ends), miss: half + 2 ongoing acid (save ends) and no secondary ranged 20
Flaming Sphere 10 vs. ref 2d6+8 & 1d4+6 fire conjuration, range 10
Bigby's Icy Grasp 9 vs. ref 2d8+8 + graps & 1d8+8 cold conjuration, range 20
Fireball 10 vs. ref 3d6+8 fire, half damage on miss creatures in burst 3 within 20
Cantrips
Light bright light burst 4 within 5
Ghost Sound sound ranged 10
Mage Hand spectral hand conjuration, range 5
Prestidigitation small harmless effect ranged 2
Utility
Jump creature jumps with +10 power bonus ranged 10
Shield +4 power bonus to AC and Reflex until end of your next turn personal
*Bloodhunt: +1 to attack rolls against bloodied foes
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License