Sir Lucas von Marc
aizen__finish_version_by_jiuge.jpg LucasFamilyCastle.jpg
LucasHumanPaladininArmor.jpg FrostBastardSword.jpg
Lappu.jpg
LucasandJuliette.jpg
Linna.jpg

Von Marc perhe on muinainen aatelissuku, parempia päiviä nähnyt mutta yhä vaikutusvaltainen Stormickin kaupungiassa ja lähialueilla. Suvun päälinja on kotoisin lounaisilta mailta, viinitilojen alueelta. Perinnetiedon mukaan suvulla on lounaisessa suuria tiloja yhä, sekä joukko hyvin voimakkaita linnoituksia. Sotien ajat ovat kuitenkin hämärtäneet tietojen ajantasolla oloa. Von Marc:ien Stormvikin patriarkka on Alexander Von Marc, Jonka nimeä hänen poikansa myös kantavat.

Totuudet
-> Vanha aatelissuku lounaasta, keskittynyt linnoituksiin ja viiniin.
-> Suvun pää Stormvikissä on Alexander Von Marc.

Viimeaikainen sota toi ongelmia sekä kaupan että uskollisuuden suhteen. Suvun pää pitäytyi puolueettomana, osallistuen puolustustaisteluun vain nimellisesti, suojellen omia tiluksiaan ja linnoituksiaan ja suku on kokonaisuutena kohtuullisen hyvissä väleissä valloittajien kanssa. Suvun perimysjärjestyksessä seuraava, Lucas Alexander Von Marc sijoitettiin Corellonin luostariin juuri sodan alla, hänen ollen siunattu Corellonille muutamia vuosi aikaisemmin. Perheen vanhin, mutta naipuoleisena jääden sivuun perimysasiassa, Lucianna Alexandra Von Marc on toiminut aktiivisesti valloittajien kanssa, järjestäen suvunrahoittamia juhlallisuuksia, ruokailuita ja viihdykkeitä. Tämä vaikuttaa olevan sairastelevan Patriarkan toiveesta.

Totuudet.
-> Suku mielistelee valloittajia, mutta ei ole täysin asettunut näitä tukemaan.
-> Lucas Alexander Von Marc on suvun perimysjärjestyksessä seuraava.
-> Lucianna Alexander Von Marc on perheen lapsista vanhin ja myötämielinen valloittajille.
-> Suku on kyntänyt mainetta taiteiden suosijoina.

Lucas Von Marcin tausta on pitkälle kamppailun ja taiteen siivittämä uskonnollinen inspiraatio, taiteen ja kevään jumalan Corellonin kutsu on ollut pojassa jo nuoresta väkevä. Perheen tarusto on täynnä kamppailua vainajien kalmoja, kirouksia ja lumoavia paholaisia, joiden kautta romanttinen kuvaelma esimerkillisestä ritarista on syntynyt. Perheessä on ollut useita paladiineja, erityisesti Bahamutin ja Corellonin paladiineja. Perhe tunnetaan tätä kautta sekä haltiain, että lohikäärmeveristen ystävinä. Ennen sotaa Lucas Von Marc asetettiin nuorine kihlattuineen Puska-linnoituksen komentajaksi, josta hän siirtyi myöhemmin Aarniokaupungin Corellonin luostariin pappi Alendin miekkakädeksi. Lucasin vaimo Juliette jäi palveluskuntineen ja pienine varuskuntineen hoitamaan hieman rappeutunutta Puskarajan linnoitusta.

-> Lucas Von Marc on paladiini suvun perinteiden ja tarujen innoittamana.
-> Naimisissa Juliette Von Marcin kanssa.
-> Asetettu Corellonin luostariin Alendin miekkakädeksi.

Sir Lucas Alexander Von Marc, Human Noble Paladin of Corellon. Level 5

Ability Scores Base Defenses Modified Defences Senses & Important Skills Feats
Str 19 (+6) [h] AC 13 +11 (23) Passive Insight 19 Action Surge
Con 13 (+3) Fortitude 16 +3 (19) Passive Perception 14 Warrior of the Wild [h]
Dex 14 (+4) Reflex 14 +5 (19) Diplomacy +8 (cha) Novice Power
Int 8 (+1) Will 14 +3 (17) Endurance +8 (con)* WP (Bastard Sword)
Wis 14 (+4) Hit Points Combat Heal +9 (wis) Languages Known
Cha 12 (+3) Base: 52 (6) Initiative:+3 Religion +6 (int) Common
Bloodied: 26 Speed:5 Insight +9 (wis) [h] Elven [h]
Surge Value: 13/15 Base STR: +4 Dungeoneering +9 (wis) [w]
Surges per day:11 Base CHA:+6

Features

Item Features Class Features At-Will Encounter Daily Utility
Frost Weapon Channel Divinity Holy Strike Piercing Smite Paladin's Judgment Astral Speech
Armor of Durability Divine Challenge Valiant Strike Disruptive Strike Martyr's Retribution
Lay on Hands (2) Enfeebling Strike [h]

Attacks

Weapon Attack type Attack bonus Base damage ~Special
Bastard Sword Str Melee +11 (Weapon) 1d10 +6 Cold Damage
Holy Strike Str Melee +11 (Weapon) 1d10 +6 +2 Dam vs. Mark
Valiant Strike Str Melee +11+1/Enemy (Weapon) 1d10 +6
Piercing Smite Str Melee +11 (Weapon) 2d10 +6 vs Ref. 2 Enemies Marked
Paladin’s Judgement Str Melee +11 (Weapon) 3d10 +6 Ally in 5 Healing Surge
Martyr’s Retribution Str Melee +11 (Weapon) 4d10 +6 Must use Healing Surge
Disruptive Strike Str Melee +11 (Weapon) 1d10 +6 Immediate Interrupt –5 Attack
Enfeebling Strike Cha Melee +8 (Weapon) 1d10 +3 Enemy –2 Attack

Future plan:

Level Ability Scores Powers Feats Other
6th Wrath of God Weapon Focus
7th Thunder Smite
8th +1 CHA, +1 DEX Acolyte Power
9th Crown of Glory
10th Turn the Tide Adept Power
11th Certain Justice Heavy Blade Opportunity Paragon Encounter
12th +1CHA, +1 DEX None Shall Pass Defensive Advantage. Paragon Utility.

Power Trades:

  • 6th Astral Speech -> Martyr's Blessing
  • 8th Astral Speech-> Yield Ground
  • 10th Crown of Glory-> Attacks on the Run

Equipment
Bastard Sword (-> Magic)
Plate Armor (-> Magic) +8 AC; *–2 Check; -1 Speed.
Heavy Shield (Basic) +2 AC; *-2 Check.
Clothes (Basic)

Magical Items
Frost Bastard Sword (lv 8) +2; 3400 gp
Armor of Durability (lv9) +2; 4600gp
Amulet of Protection (lv1) +1; 360gp
TOTAL 4600


Skill Trained Stat Level Total
Diplomacy +5 + 1 cha +2 8
Endurance +5 +1 con +2 8
Insight +5 +2 wis +2 9
Heal +5 +2 wis +2 9
Dungeoneering +5 +2 wis +2 9
Religion +5 -1 int +2 6
Stat Points Initial Racial Level Total Bonus
str 9 16 +2 +1 19 +4
con 3 13 13 +1
dex 3 13 +1 14 +2
int 0 8 8 -1
wis 5 14 14 +2
cha 2 12 12 +1

Derived stats

Hit points Class Con Level Total
15+con+6xlevel 15 13 24 52
Speed base ~In armor
6 5
Initiative
Stat Level Total
+2 +2 +4
Save Stat Class Racial Item Level Total
Fort +4 str +1 +1 +1 +2 19
Ref +2 dex +1 +1 +1 & +2 shield +2 19 / 17 (-shield)
Will +2 wis +1 +1 +1 +2 17
Armor Enchantment Stat Shield Level Total
+8 +2 +0 (Heavy) +2 +2 24
w-o Armor Enchantment Stat Shield Level Total
+0 +0 +2 +2 +2 16
AttackBonus Proficiency Level Stat Item Total
Bastard Sword (str) +3 +2 +4 +2 +11
Javelin (str) +2 +2 +4 +8
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License