Skaala Yleisesti

Skaala Yleisesti

Skaala on kevyt hahmonluontisysteemi. Sen käyttäminen vaatii joukon valmiiksi asetettuja Tahoja, jotka voivat olla esimerkiksi hahmoja tai organisaatioita. Tahoja tulee olla vähintään kolme. Skaalassa on myös Ominaisuuksia, joita tulee määritellä muutama. Ominaisuudet kertovat siitä millaisia eri tahot ovat ja jokaiselle Taholle kirjataan ylös, kuinka monentena se on missäkin ominaisuudessa.

Esimerkkinä Tahoista voivat olla vaikkapa Kuningaskunnat, joilla on Ominaisuuksia (Reign pelin inspiroimana) Might, Treasury, Influence, Territory ja Sovereignty. Ominaisuuksia tässä siis viisi (5). Eri Tahoja voisi olla Eteläinen Valtio, Pohjoinen Valtio ja Kauppakaupunki välissä. Tahojen lukumäärä on kolme (3), joten jokainen ominaisuus saa arvon väliltä 1-3, kertoen sen kuinka voimakas kyseinen Taho missäkin asiassa on.

Esimerkiksi Pohjoinen Valtio on vahvin (1st) Might Ominaisuudessa, Eteläinen Valtio on toisena (2nd) ja Kauppavaltio on kolmantena (3rd), eli heikoin.

Tahot ja Ominaisuudet muodostavat Skaalan. Esimerkin valtiot muodostavat yhden siis yhden Skaalan. Skaaloja voi olla pelissä useampia (Aatelisten skaala, valtioiden jne.) Jos tulkitaan että edellä mainitut valtiot ovat suunnilleen yhtä mahtavia kuin paikalliset kirkot ja ryöväriporukka, voi kirkkot ja ryövärit yhdistää edelliseen.

(CLIP Editoin sitä luettavammaksi tähän asti, mutta sitten tipahdin kärryiltä)

Esimerkkinä Aatelinen paronetti, eli kyvykkyyden tasoltaan keskivertoa vaikutusvaltaisempi, muttei organisaatioden veroinen. Hänelle valitaan Might Ominaisuus edellä olleessa Skaalassa ja nosto on Kauppavaltio. Tästä Pelinjohtaja voi kertoa että Paronetin nostoväkikyky ei ole kovinkaan hyvä, listen ehkä kuitenkin lisä merkinnän siitä että Paronetilla on erittäin hyvät varastot tarvikkeita. Tämän lisäyksen voi tulkita Aspektina hahmolle. Aspekti itsessään muodostetaan Skaalan Tahon luonteen mukaisella inspiraatiolla.

Puhtain tyyppi Skaalan käytöstä hahmonluonnissa on peli jossa on valmis hahmogalleria. Tuon Gallerian hahmot määritellään toisiinsa nähden, yleensä muutamien Ominaisuuksien mukaan. Nämä ominaisuudet voivat olla yllä olevien kaltaisia, tai pelistä itsestään riippuvia.

Esimerkkinä voisivat toimia Amber kirjasarjan Elder hahmot, joista kirjojen, pelien ja pelaajaporukan keskinäisten keskustelujen ja pohdintojen kautta on tullut selkeä visio. Tämä visio on Elder Tahojen luonne. Elderien Ominaisuudet ovat perus Amber roolipelissä Strength, Endurance, Psyche ja Warfare. Eldereiden keskinäinen sijainti Hajonnassa riippuu lähinnä visiosta, mutta antaa heille sijainnin tuon Hajonnan sisällä nyt tarvittavassa Skaalassa. Tarvittavalle hahmolle nostetaan neljä korttia, joko salaa niin että pelinjohtaja ainoastaan tietää mikä lopullinen arvo hahmolla on, tai sitten julkisesti jolloin pelaaja muovaa kuvan myös oman visionsa kautta kuinka kyvykäs on. Jokainen kortti kuvastaa kyvykkyyttä tietyssä Ominaisuudessa. Esimerkkinä vaikka Cainen Strength, Corwinin Endurance, Florimelin Psyche ja Fionan Warfare Jokaisessa luokassa tulee hahmolle sekä Hajonnan sisäinen sijoitus, sekä mahdollisesti erityinen väritys.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License