Suomi 21. vuosisadalla

Lyhyt historia - Suomi 21. vuosisadalla

Johdanto

Tämä on nimenomaan Suomeen keskittyvä historiakatsaus Shadowrun-kampanjaa varten. Ainakaan tietääkseni juuri missään virallisissa lähdekirjoissa ei ole käsitelty Suomea kuin ohimenevinä viittauksina. En kuitenkaan tunne kuin pienen murto-osan kaikesta Shadowrun-materiaalista, joten en voi sanoa, etteikö jossain olisi tämän kanssa ristiriitaista aineistoa. Ainoa tietoisesti tekemäni valinta poiketa virallisesta Shadowrun-historiankirjoituksesta on pitää Nokia itsenäisenä megakorporaationa, joka edelleen käyttää Nokia-nimeä.

En lähde liiaksi toistamaan niitä asioita, jotka koskevat koko maailmaa tai ovat Shadowrun-maailmasta tiedossa muista lähteistä. Lukijalle on siis eduksi tuntea peruspiirteet maailman historiasta. Suosittelen siihen tutustumiseen Shadowrun-wikiä ja Neo-anarchist Podcastiä.

2010-luku

Kahdeskymmenesensimmäinen vuosisata on ollut kärsimyksen ja heräämisen aikaa, uuden ja vanhan yhteentörmäystä. Vuosisadan alussa koko maailman yli pyyhkinyt hävityksen aalto, jonka VITAS-epidemia toi, päästi Suomen varsin helpolla. Tehokkaan terveydenhuollon ja karanteenitoimenpiteiden ansiosta epidemia saatiin pidettyä kurissa samalla, kun se muualla maailmassa jätti kokonaisia alueita täysin autioiksi ja kaatoi valtioita. Tartunnat pääsivät laajamittaisesti leviämään vasta, kun rokote oli jo olemassa, ja koko kansan tavoittava terveydenhuolto piti huolta rokoteohjelman kattavuudesta.

Kun Viides maailma päättyi ja magia jälleen heräsi tuhansien vuosien hiljaiselon jälkeen, syttyi samalla yleinen kiinnostus vanhaan perimätietoon, loitsuihin, legendoihin ja myytteihin. Suomessa kiinnostuttiin aivan uudella tavalla kalevalalaisesta maailmankuvasta ja magian perinteestä. Aiemmin pienenä pysynyt uskonryhmä Karhun Kansa, joka harjoitti suomenuskoa sekä ylläpiti muinaissuomalaisia uskomuksia ja tapoja, koki valtaisan jäsenvyöryn ja kasvoi merkittäväksi vähemmistöuskonnoksi. Syntyi uusi kansallisromanttinen liike, jossa muinaiskulttuuria tutkittiin ja myös ilmaistiin taiteen keinoin.

Akateemisista piireistä syntyi järjestö nimeltään Väinämöisen Veljeskunta tutkimaan magiaa kalevalalaisesta näkökulmasta tarkoituksenaan kehittää oikeasti suomalainen tapa käyttää magiaa ympäri maailmaa nousseiden muiden magian tyylien rinnalle sekä tuoda sen hyödyt suomalaisen yhteiskunnan ja teollisuuden käyttöön. Tämä herätti myös yritysmaailman mielenkiinnon, ja myöhemmin Väinämöisen Veljeskunnan akateemikoiden projekteista sai alkunsa yritys nimeltään Ilmarisen Ahjo. Sen julistettu päämäärä on hyödyntää akateemisen tutkimuksen hedelmiä tuottaakseen maagisia tuotteita, joita kuka tahansa voisi käyttää. Tämä on poikkeuksellinen päämäärä, sillä yleensä lumottujen esineiden käyttäminen vaatii maagista lahjakkuutta.

Myös saamelaiset kokivat kansallisen heräämisen. Ympäri maailmaa mutta varsinkin Pohjois-Amerikassa alkuperäiskansat, jotka elivät vähemmistöinä yleensä eurooppalaislähtöisen valtaväestön seassa, olivat nousseet kapinaan ja vaatimaan oikeuksiaan. Kuudennen maailman herääminen tarjosi sille mahdollisuuden ja nosti alkuperäiskansojen perimätietona välittyneiden viisauksien arvon korvaamattomaksi. Myös syntyjuuristaan etääntyneet ja suomalaistuneet saamelaiset ryhtyivät palaamaan saamelaisyhteisön piiriin. Saamelaiset ryhtyivät vaatimaan muinaisen alueensa maita itselleen yhä kärjekkäämmin.

2020-luku

Selviäminen voittajana VITASin koettelemuksista antoi Suomelle hyvät eväät kohdata kuudennen maailman heräämisen tuomat muutokset. Haltia- ja kääpiövauvoja syntyi vuosituhannen alusta alkaen, mutta vuonna 2021 tapahtui maailmanlaajuisesti rajuimmat reaktiot aiheuttanut ilmiö, spontaani goblinisaatio. Lohikäärmeiden herääminen, maagiset ilmiöt ja tuhoisat luonnomullistukset eivät saaneet aikaan samanlaista tunnereaktiota kuin lukemattomien ihmisten yhtäaikainen ja äkillinen muuttuminen torahampaisiksi ja petomaisen näköisiksi hirviöiksi. Maailmalla oli ollut sulattelemista jo UGE-vauvoissa, jotka aikuistuessaan kasvoivat kääpiöiksi ja haltioiksi, mutta he sentään olivat pieniä piirteitä lukuunottamatta ihmisten näköisiä, ja koska he olivat lapsesta asti kasvaneet erilaisiksi, heidän erilaisuuttaan osattiin käsitellä siinä missä ihonväriä tai erityislahjaisuutta. Aikuisten ihmisten fyysinen muuttuminen örkeiksi ja peikoiksi järkytti heitä itseään kuten myös heidän lähimmäisiään.

Suhtautuminen uusiin metaihmisyyden muotoihin vaihteli suuresti kulttuurista riippuen. Jossakin heitä suvaittiin, jossakin siedettiin ja jossakin vainottiin. Suomessa asenteet eivät olleet pahimmasta päästä. UCAS:ssa syrjintä ja väkivaltaisuudet johtivat siihen, että perustuslakiin kirjattiin merkintä, joka takasi kaikille metaihmisille yhtäläiset oikeudet. Suomessa ei missään vaiheessa valtakunnan tasolla tehty sitä oletusta, että muuttuneet eivät olisi ihmisiä tai että ihmisiä koskevat lait eivät koskisi heitä. Ensimmäisinä vuosina goblinisaation jälkeen muutokseen suhtauduttiin tarttumattomana tautina, johon etsittiin parannuskeinoa. Örkkejä ja peikkoja kohtaan tunnettu vaistomainen pelko näkyi erinäisinä syrjintätapauksina, mutta yleisin reaktio oli sääli sekä huoli siitä, että joku läheinen sairastuisi myös. Hyväksymistä edisti myös se, että peikkoja oli Suomessa poikkeuksellisen paljon. Koko maailman tasolla peikkoja on 4% koko väestöstä, kun Suomessa tuo suhteellinen osuus on kolminkertainen, 12%.

Aikaa myöten tajuttiin, että goblinisaatio ei ollut sairaus. Yleinen mielipide heitä kohtaan heikkeni, kun äänekkäimmät agitoijat saivat aikaa levittää näkemyksiään. Jo vuoden 2022 elokuussa Harri Lamminsalo perusti Suomen ensimmäisen metatyyppikeskisen poliittisen puolueen, valmistautuen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Niissä Peikkopuolue - Troll Parti sai kaksi kansanedustajaa, yksi heistä Lamminsalo itse. Muutkin kuin peikot äänestivät Lamminsaloa tuenosoituksena vähemmistölle, jonka jäseniä oli lähes jokaisen suomalaisen tuttavapiirissä.

Vuonna 2024 geneetikko Johanna Kalha julkaisi tutkimuksen, jossa hän kävi läpi tuhansien suomalaisten geeniperimää kaikista metatyypeistä. Hänen johtopäätöksensä oli, että peikkous oli elänyt latenttina suomalaisten geeniperimässä tuhansien vuosien ajan ja että sitä olivat kantaneet nimenomaan ne sukuhaarat, jotka edustivat vanhinta osaa väestöstä, alkuperäistä fenno-ugrilaisen kulttuurin tuonutta populaatiota. Kalhan tutkimus sai paljon näkyvyyttä, ja se laittoi lopullisesti pisteen käsitykselle goblinisaatiosta sairautena. Peikothan eivät olleet sairaalloisia, geneettisen poikkeaman heikentämiä, vaan fyysisen terveyden ja kunnon perikuvia. Pitkällä aikavälillä Kalhan tutkimuksen vaikutus asenteisiin peikkoja kohtaan oli kuitenkin negatiivinen, sillä sen seurauksena syntyi se poliittinen idea, että peikot ja vain peikot ovat oikeita alkuperäisiä suomalaisia ja että maa pitäisi 'palauttaa' heille. Kun väestön enemmistö nyt tuomittiin muualta tulleiksi siirtolaisiksi, se nopeutti jakolinjojen muodostumista ja eristi peikkoja ja jossain määrin örkkejä muusta yhteiskunnasta. Äänekkäin tämän ääritulkinnan kannattaja oli Jarmo Mannermaa, joka vielä vuoden 2025 kuntavaaleissa oli Peikkopuolueen ehdokkaana Lappeenrannan valtuustoon mutta joutui sitten eroamaan puolueesta. Hänen kärjekkäät ja aggressiiviset lausuntonsa pysyvästi vaurioittivat puolueen julkikuvaa ja suosiota.

2030-luku

Kuudennen maailman kaksi ensimmäistä vuosikymmentä runtelivat maailman valtioita pahoin. Amerikan yhdysvallat oli hajonnut. Saksa oli hajonnut. Yhdistynyt kuningaskunta oli hajonnut. Venäjä oli hajonnut. Ranska oli käynyt syvällä VITASin takia ja oli 2029 juuri kokenut sotilasvallankaappauksen. Vuonna 2029 tuhoisa ilmiö, joka tunnetaan nimellä Crash oli kaatanut maailman tietoverkot ja pysyvästi vaurioittanut niitä. Maailmantalous oli äärimmäisen epävarmalla pohjalla. Venäjällä hallinto päätti käyttää tehokkaimmaksi todettua keinoa kääntää kansan huomio pois pahenevasta köyhyydestä. Vuodenvaihteessa 2031 Venäjän joukot hyökkäsivät Puolaan ja Suomeen ja aloittivat Ensimmäisenä euroopansotana tunnetun konfliktin.

Venäjän armeijan strategia oli hyökätä leveälti ja nopeasti, katkaista Suomi Oulun korkeudelta ja liikkua sitten etelään Helsinkiä kohti. Ensimmäisen vuorokauden aikana hyökkääjä onnistui miehittämään Joensuun ja Kajaanin, mutta etenemisen tahti hidastui, kun puolustajat pääsivät tilanteen tasalle. Muut valtiot katsoivat tapahtumia sivusta. Euroopan sotilasmahdeilla oli asiat niin huonosti, että niillä ei ollut rahkeita vaikuttaa tilanteeseen. Sota kesti kaksi vuotta, ja hyvästä alusta huolimatta Venäjä ei onnistunut valloittamaan Helsinkiä. Sen sijaan Karjala, Kainuu, Savo ja keskinen Suomi jäivät jalkoihin.

Myöskään Oulu ei kaatunut hyökkääjille, vaikka sitä pitkään piiritettiin. Sen sijaan, 25. elokuuta 2031 ydinpommi räjähti Oulun keskustassa, tuhoten koko kaupungin ja jättäen sen radioaktiiviseksi raunioksi, joka on tulevillekin sukupolville pysyvä arpi Suomen kyljessä. Venäjä kiisti käyttäneensä ydinasetta, ja asiasta tehty tutkinta sai selville, että vaikka ase itse oli alkujaan Venäjältä varastettu, iskun takana oli ruotsalainen salakultti, joka tuolloin käytti itsestään nimeä Ragnarök. Heidän päämääränsä ei ollut sen vähäisempi kuin eskaloida ensimmäinen euroopansota täysimittaiseksi ydinsodaksi, joka toisi maailmanlopun viimeisen taistelun, Ragnarökin. Strategisesti tärkeän piiritetyn kaupungin tuhoaminen ydinaseella saisi tilanteen näyttämään siltä, että Venäjä oli epätoivoisena tehnyt ensimmäisen iskun. Tämä provosoisi Länsimaiden ydinasevallat liittymään mukaan omalla arsenaalillaan. Vaikka ydinaseen kuljetus Ouluun ja räjäytys onnistuivat täydellisesti, suunnitelma epäonnistui, koska edes ydinräjäytys ei saanut tiukasti omaa nurkkaansa tuijottavia Ranskaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Pohjois-Amerikan valtioita reagoimaan aseellisesti.

Ruotsalaiset ja suomalaiset viranomaiset onnistuivat pidättämään tai surmaamaan joitakin kultin jäsenistä, mutta ylin johto onnistui pysymään piilossa. Kolme vuosikymmentä myöhemmin sama aate ja mahdollisesti osittain samat henkilöt nuosivat jälleen käyttäen nyt nimeä Winternight. Vuonna 2064 he toistivat suunnitelmansa paljon suuremmassa mittakaavassa. Operaatio Mjölnir sisälsi suunnitelman useiden maailman suurten kaupunkien tuhoamisesta ydinasein sekä globaalien tietoverkkojen tuhoamisen käyttäen hyväksi heidän kanssaan liittoutuneen otakuklaanin kykyjä. Vaikka osa ydinaseista jäi viranomaisten käsiin, yhdeksän pommia räjähti ja Matrix Crash 2.0 jätti suurimman osan maailman tietoverkoista toimintakyvyttömiksi.

Vuonna 2031 ydinaseräjäytys ei pelottanut Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa olemaan liittymättä mukaan sotaan. Lokakuun 21. päivä ne Suomen kanssa perustivat valtioliiton, Skandinavian unionin. Muiden pohjoismaiden tuella Venäjän eteneminen saatiin pysäytettyä. Seuraavan vuoden kesällä Puola antautui Venäjälle, ja Venäjän armeija jatkoi hyökkäystään Saksaan. Tämä lopulta sai myös Keski- ja Länsi-Euroopan maat aktivoitua. Ne olivat nyt onnistuneet toipumaan aiemmin kärsimistään tuhoista ja liittyivät mukaan sotaan. Venäjän talous ei enää kyennyt kantamaan sodan taakkaa, ja tammikuussa 2033 kaikki osapuolet solmivat tulitauon.

Sodan jälkeen alkoi jälleenrakennuksen aika. Suuri osa pohjoista ja keskistä Suomea oli raunioina, Oulu vain pahimpana esimerkkinä. Sota vaikutti suurena muutoksentuojana suomalaiseen yhteiskuntaan ja ajatteluun. Kun asioita järjestettiin taas rauhan aikaan, oli hyvä tilaisuus tehdä laajakantoisia yhteiskunnallisia muutoksia. Ensimmäinen niistä koski jo monta vuosikymmentä käytyä keskustelua pidetään koko Suomi asuttuna -politiikan toimivuudesta. Sodan aikana kaikki yhteiskunnalliset toiminnot oli keskitetty Helsinkiin. Hallitus päätti jättää tämän vallitsevaksi tilanteeksi ja leikata pois tulonsiirrot pääkaupunkiseudulta harvaanasutuille alueille.

Maakuntien jättäminen omilleen sai luonnollisesti paljon kritiikkiä. Juuri tuolloin rahaa olisi tarvittu sodan runtelemien kaupunkien rakentamiseen takaisin. Rahaa tarvitsivat kuitenkin myös Etelä-Suomen suuret kaupungit, ja niiden ääni sai sodanjälkeisessä politiikassa vallan. Erityisen johtoaseman uuden politiikan arvostelemisessa otti Karhun Kansan uskonryhmä, joka oli uuskansallisromanttisessa heräämisessä kasvanut merkittäväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Tämä johti muinaisuskon kannattajat ja urbanisaation vastustajat avoimeen konfliktiin vallanpitäjiä vastaan, ja vuosikymmenen loppupuolella etelän ylivallan vastustajat julistautuivat itsenäiseksi valtioksi. Jos Helsinki ei auttaisi tukemaan uudelleenrakennusta, eivät maakunnat myöskään maksaisi veroja.

Karhun Kansan lisäksi merkittävä kapinaliikkeeseen kuulunut ryhmittymä oli edellisellä vuosikymmenellä perustettu Peikkopuolue. Vaikka peikkojen ja örkkien kohtelu Suomessa oli ollut maailman mittakaavassa poikkeuksellisen hyvää, he kuitenkin kokivat olevansa syrjityssä asemassa. Asenteet olivat muuttuneet. Sodan aikana keskinäisille kaunoille ei ollut tilaa, vaan kaikki osallistuivat yhdessä maan puolustamiseen, mutta sodan jälkeen muualta tulleet vaikutteet pääsivät luomaan avoimen vihamielisen ympäristön. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa metatyyppien väliset jännitteet olivat aiheuttaneet väkivaltaisia mellakoita ja lynkkauksia yhä suuremmassa mittakaavassa. Keisarillisessa Japanissa örkit ja peikot oli heti vuonna 2021 suljettu keskitysleireille. Nyt nämä asenteet alkoivat näkyä Suomessa. Sekä Peikkopuolueen että heidän keskieurooppalaisten toveriensa keskuudessa virisi idea peikkojen omasta valtiosta. Suomessa tätä oltiin jo viemässä toteen, kunnes viime hetkellä Peikkopuolue hyppäsi Karhun Kansan pyrkimysten kanssa samaan kelkkaan ja teki sopimuksen siitä, että perustettaisiin uusi valtio, joka kohtelee kaikkia metaihmisiä yhdenveroisina ja jossa otetaan peikkojen erityistarpeet huomioon rakentamisessa ja yhteiskunnallisessa suunnittelussa. Idea peikkojen täysin omasta valtiosta jäi kuitenkin elämään, ja vuonna 2043 se tuli toteen Saksan Schwarzwaldissa.

Vuonna 2037 Tapiolan Tasavalta julistautui itsenäiseksi. Vaikka yhteenotoilta ei säästytty, itsenäistyminen oli poikkeuksellisen rauhanomainen. Historia on näyttänyt, että aina uuden valtion syntyessä väkivalta ja sota on väistämätöntä. Tapiola nousee esille poikkeuksena tästä säännöstä. Ymmärtääksemme, miksi näin kävi, täytyy katsoa ennen kaikkea julkista keskustelua edeltävän kymmenen vuoden ajalta. 2020-luvun loppupuolella mikään poliittinen vastakkainasettelu ei ollut saanut yhtä paljon huomiota kuin Etelä-Suomi vs muu Suomi. Edes magian herääminen tai metaihmisyyden muutokset eivät olleet keränneet yhtä paljon mielipiteitä ja keskustelua. Väestö oli muuttanut yhä nopeammin suuriin keskuksiin. Helsingin, Turun ja Tampereen seudut olivat kasvaneet, ja samalla pohjoinen Suomi autioitunut. Sodan jälkeen suuri osa maasta oli raunioina, ja sotaa pakeneva väestö oli siirtynyt etelän kaupunkeihin. Media toi joka päivä esille hurjia laskelmia siitä, kuinka palon rahaa Kajaanin, Kuopion, Jyväskylän, Joensuun tai Oulun jälleenrakentaminen maksaisi. Pohjoiset seudut nähtiin voimavaran sijaan riippakivenä, joka jarruttaisi maan jaloilleen pääsyä. "Haavoittuneen Suomi-neidon raadeltu ja kuolioon mädäntyvä jalka, jota hän tuskissaan raahaa perässään" oli erään mediavaikuttajan hurmaava kielikuva. Tätä taustaa vasten kapinallisten itsenäisyysvaatimusten hyväksyminen esittäytyi hallitukselle jopa hyvänä diilinä. Raja Suomen kanssa kulkee Kokkolan, Jyväskylän, Mikkelin ja Imatran pohjoispuolelta, niin että mainitut kaupungit jäivät Suomelle. Tapiolan pääkaupunki on Kuopio.

Kolmas merkittävä eroa ajanut ryhmittymä Karhun Kansan ja Peikkopuolueen lisäksi olivat saamelaiset. He olivat nousseet arvonsa tuntoon jo aiemmilla vuosikymmenillä, ja nyt he käyttivät tilaisuuden hyväkseen saavuttaaksensa itsenäisyyden kapinaliikkeen vauhdissa. He eivät liittyneet Tapiolaan vaan tekivät sopimuksen omasta alueestaan. Raja noudattaa suurin piirtein käsitystä muinaisesta saamelaisten asuinalueesta. Rovaniemi ja Suomen Lapin alueet siitä pohjoiseen ovat nyt heidän maataan, jota Suomessa kutsutaan Pohjolaksi. Virallisesti sitä hallitsee Rovaniemelle sijoittunut Saamelaisneuvosto, mutta seuraavien vuosikymmenien aikana neuvosto koki monia arvovaltaansa murentaneita sisäisiä yhteenottoja. On julkinen salaisuus, että todellista valtaa Pohjolassa käyttää toinen neuvosto, joka koostuu seitsemästä poikkeuksellisen voimakkaasta shamaanista, joita noidiksi kutsutaan. Näistä seitsemästä lapinnoidasta ei julkisuudessa tiedetä juuri mitään. Tiedetään vain heidän lukumääränsä, se että heidän magiansa on myös maailman mittakaavassa erittäin mahtavaa ja että pohjoisen asukkaat pelkäävät ja kunnioittavat heitä, sekä heidän johtajansa nimi - Louhi. Nimi on sama kuin suomalaisissa myyteissä esiintyvällä hahmolla. Rationaalinen selitys on, että nykyinen Louhi käyttää nimen voimaa hyväkseen luodakseen itselleen arvovaltaa ja vahvistaakseen salamyhkäisyytensä luomaa mystistä imagoa, mutta jotkut huhuavat, että Louhi on itse asiassa kuolematon haltia ja sama henkilö kuin muinaistaruissa. Kaikkein hurjimmissa arvailuissa Louhi on lohikäärme, joka on ottanut Pohjolan omaksi valtakunnakseen.

Toinen iso politiikan muutos, jonka sodanjälkeinen hallitus päätti, liittyi myös keskusteluun, jota Suomessa oli käyty vuosikymmenien ajan. Vielä ensimmäiseen euroopansotaan asti Suomen puolustusvoimat oli asevelvollisuusarmeija. Lähes kaikki Euroopan valtiot olivat jo luopuneet asevelvollisuudesta ja siirtyneet palkka-armeijaan. Sota oli osoittanut, että silloisessa muodossaan Puolustusvoimat ei kyennyt puolustamaan koko maata. Tämä johti suureen uudistukseen, jonka osana asevelvollisuus lakkautettiin. Uudistuksessa mentiin kuitenkin vielä paljon pidemmälle. Kun tilaisuus nyt oli, nähtiin aiheelliseksi laittaa asiat kerralla konaan uusiksi. Puolustusvoimien tehtävät päätettiin ulkoistaa.

Ulkoistusta varten järjestettiin julkinen tarjouskilpailu, jonka voittajaksi valittiin Nokia Corporation. Nokia on AA-luokituksen megakorporaatio, joka oli jo tuossa vaiheessa profiloitunut varteenotettavana turvallisuuspalveluiden tarjoajana. Jo vuosituhannen alusta lähtien suurimmilla megakorporaatioilla oli ollut oikeus oman armeijan ylläpitämiseen, ja megakorporaatiot, Nokia mukaanlukien, käyttivät oikeuttaan. Suomen Tasavalta maksaa Nokialle vuosittaisen palkkion ja Nokian armeija hoitaa sodanaikaisen puolustuksen sekä rauhanaikaiset virka-apuvelvoitteet. Puolustusvoimien kalusto, kiinteistöt ja suurin osa henkilöstöstä siirtyi Nokian palvelukseen. Puolustusvoimat on periaatteessa edelleen olemassa, mutta sen suorassa alaisuudessa on vain satakunta henkeä pääesikunnassa. He hoitavat uhkakuvien kartoittamista ja kommunikointia muiden maiden asevoimien kanssa sekä valvovat sitä, että Nokia hoitaa puolustussopimuksen velvoitteet.

Myöhemmät vuosikymmenet

Pitkällä aikavälillä arvio siitä, että pohjoisten alueiden menettäminen olisi Suomelle hyödyksi osoittautuikin täysin oikeaksi. Jälleenrakennuksen voimavarat voitiin suunnata elinvoimaisimpiin kaupunkeihin, ja ne hyötyivät suuresti. Kuitenkin myös Tapiolan jälleenrakennus hyödytti Suomen taloutta, kun suomalaiset rakennusalan yritykset saivat sopimuksia rajantakaisiin kaupunkeihin. Helsinki, Turku ja Tampere kasvoivat vauhdilla ja 40- ja 50-lukujen aikana useat megakorporaatiot sijoittivat Suomeen, erityisesti Saeder-Krupp ja Nokia mutta myös Evo, Shiawase ja Wuxing. Kolmen suurimman kaupungin välille rakennettiin huippunopea rautatie 40-luvulla, ja seuraavalla vuosikymmenellä toteutuivat sekä merenalainen tunneli Tallinnaan että Turusta Tukholmaan johtava siltojen ja tunneleiden yhdistelmä. Nopeat liikenneyhteydet ovat tehneet kolmen kaupungin metropolialueesta yhden yhtenäisen työssäkäyntialueen, jolla on tiiviit kontaktit muuhun Eurooppaan. Nykypäivänä Helsingin, Turun ja Tampereeen kolmio on yksi menestyviä eurooppalaisia suurkaupunkeja.

Kolmion ulkopuolelle jäävät Suomen kaupungit eivät ole pärjänneet yhtä hyvin. Vaasa, Jyväskylä ja Lappeenranta ovat pikkuhiljaa näivettyneet ja jääneet liikenteen läpikulkupaikoiksi ja maataloustuotteiden tuottajiksi. Lahti, Kouvola ja Pori ovat pärjänneet hieman paremmin. Metropolin säihkeen ja loiston ulkopuolella on paljon alueita, joilta väki on muuttanut pois tai jotka muuten ovat jääneet vaille kehitystä. Nämä alueet ovat nyt köyhien ja vähäosaisten, katujengien ja paperittomien siirtolaisten valtakuntaa.

Tapiola on jäänyt vauraudessa selvästi entisen emämaansa varjoon, mutta aivan huonosti eivät asiat ole sielläkään. Itsenäistymisen jälkeen koitti suuri yhteishengen aika, jolloin uuden valtion kansalaiset uutterasti rakensivat unelmiensa maata. Puhtaan luonnon ihannointi, suvaitsevaisuus ja suomenusko kohosivat Tapiolan keskeisiksi arvoiksi. Tieto tapahtumista levisi, ja muualla sortoa kokeneita peikkoja ja örkkejä muutti Tapiolaan toiveenaan saada asua maassa, jossa he olisivat aidosti tervetulleita. Erityisen suosittu kohde Tapiolasta tuli japanilaisille Yomi-saarelta pakenemaan päässeille metaihmisille. He saapuivat ensin Suomeen ja matkustivat sitten maitse Tapiolaan. Tämän seurauksena japani on nyt Tapiolassa toiseksi yleisin äidinkieli heti suomenkielen jälkeen. Muuttoliike veti mukanaan myös ihmisiä, ja osa muuttajista jäi Suomeen sen sijaan että he olisivat jatkaneet matkaansa Tapiolaan asti.

Suhteet Tapiolan ja Suomen välillä ovat hyvät, ja vuonna 2062 Tapiola liittyi Skandinavian unioniin. Sisäiset jännitteet kuitenkin aiheuttavat ongelmia. Niitä on sekä kulttuuriryhmien, poliittisten ryhmien että metatyyppien välillä. Jarmo Mannermaa, joka 20-luvulla potkittiin pois Peikkopuolueesta, vaikutti Tapiolan politiikassa aina 60-luvulle saakka. Vanha idea siitä, että peikot edustavat todellista suomalaisuutta, elää yhä, ja monet ovat tulkinneet sen niin, että myös muualta maailmasta tulleet peikot ovat saman suomalaisen sukujuuren vesoja. Varsinkin monelle sortoa paenneelle peikolle on huokuttelevaa uskoa tälläiseen kohtalon suomaan erityisyyteen ja samaistua ryhmään, joka pitää huolen omistaan ja ajaa ryhmän etua.

Pohjolalla ei ole mennyt niinkään hyvin kuin Tapiolalla. Asenne kansainvälisiä megakorporaatioita vastaan on hyvin vihamielinen. Varsinkin Saeder-Krupp on yrittänyt saada Pohjolaan perustettua kaivoksia hyödyntämään maaperän runsaita arvokkaiden metallien esiintymiä. Megakorporaation suunnitelmat on kuitenkin tehty tyhjäksi joka kerta, ja huhutaan, että Louhilla on henkilökohtaista kaunaa Saeder-Kruppia tai sen johtoa kohtaan. Ympäri maailman megakorporaatiot ja niiden etujen ajajana Corporate Court ovat käyttäneet taloudellista kiristystä vipuna kampeamaan itseään kansallisvaltioiden yläpuolelle. Valtioiden täytyy hyväksyä Corporate Courtin auktoriteetti ja sen määräämät megakorporaatioiden suvereenit oikeudet, tai ne jäävät globaalin bisneksen ulkopuolelle. Pohjolassa ei olla tälläkään uhalla suostuttu alistumaan Corporate Courtin määräysvaltaan, ja seurauksena se on yksi Euroopan kehittymättömimmistä alueista.

Huhtikuussa 2053 tapahtui selkkaus, josta käytetään maailmalla nimeä 'Alakurtti Incident'. Venäjä tiedotti, että armeija suorittaisi Kuolan niemimaan alueella ja sen lähistöllä operaation, jossa tavoitteena oli jäljittää ja tuhota seudulla vaeltavia fenrirsusilaumoja ja siten parantaa kansalaisten turvallisuutta. Kuudennen maailman heräämisestä asti maailmassa on ollut uudenlaisia heränneitä eläimiä, siis luonteeltaan maagisia. Monet näistä olennoista ovat pelottavia saalistajia, eivätkä fenrirsudet ole suinkaan vähäisimmästä päästä. Niitä elää ympäri maailmaa, mutta Pohjolan ja Kuolan niemimaan lakeuksilla ne kerääntyvät suuriksi laumoiksi, jotka eivät pelkää ihmisiä ja pystyvät hävittämään kokonaisia kyliä.

Pian operaation alkamisen jälkeen Venäjä yksipuolisesti tiedotti, että Alakurtin tukikohdasta lähteneet joukot olivat seuraamassa suurta laumaa rajan yli Pohjolan puolelle. Saamelaisneuvosto tuomitsi rajaloukkauksen, mutta sen käytettävissä ei ollut asevoimia eikä diplomaattisuhteita, joiden voimalla se olisi voinut asialle muuta tehdä. Nokian armeija suojeli sopimuksensa mukaisesti vain Suomen Tasavallan alueen koskemattomuutta. Kymmenen päivän aikana Alakurtin joukot levittäytyivät laajalle alueelle kaakkoiseen Pohjolaan. Sitten sää muuttui.

Pohjoisesta puhalsi voimakas tuuli, joka toi mukanaan poikkeuksellisen purevan pakkasen. Läpi Pohjolan mitattiin miinus viidenkymmenen asteen lämpötiloja, ja tuuli pysyi voimakkaana usean päivän ajan yhtämittaisesti. Vaikka Alakurtin joukot olivat harjaantuneet kylmässä säässä toimimiseen, pakkanen vaikutti niihin musertavalla tavalla. Kahden päivän kuluttua pohjoistuulen nousemisesta Venäjä tiedotti, että osasto oli suorittanut operaation onnistuneesti ja että se palaisi tukikohtaan.

Tapaus herätti runsaasti kysymyksiä ja huomattavan määrän enemmän tai vähemmän uskottavia teorioita sotilaiden todellisista tavoitteista. Vaikka virallinen linja oli, että tavoitteet oli onnistuneesti saavutettu, eräs Venäjän duuman edustaja sanoi medialle, että karskit venäläiset sotilaat olisivat kyllä selvinneet kylmästä mutta kalusto ei kestänyt. Tämä sai aikaan pienen kohun itsessään, kun sekä Venäjällä että ulkomailla yleisö ihmetteli, miten sotakoneet, jotka oli kuitenkin suunniteltu toimimaan myös Siperian talvessa, eivät muka selvinneet kylmässä. Yksi matriisin totuudenetsijöiden selville saama mielenkiintoinen fakta on myös se, että operaation suorittaneeseen osastoon kuului useampia taisteluhelikoptereita, jotka oli aseistettu ilmasta ilmaan -ohjuksilla. Tälläisiä aseita ei selkeästikään oltu tarkoitettu susien ampumiseen.

Nokia

Nokia Corporation fuusioitui Ericssonin kanssa vuonna 2019. Kasvava menestys mahdollista sen, että Nokia pystyi ostamaan lukuisia pienempiä yrityksiä ja integroimaan niiden liiketoiminnot osaksi omaa portfoliotaan. Kaikilla megakorporaatioilla on toimintaa usealla eri teollisuuden alla. Yksikään niistä ei keskity mihinkään yhteen asiaan, mutta kaikilla niillä on myös yksi tai kaksi alaa, joista ne ovat erityisesti tunnetut ja joissa ne ovat maailman parhaita. Nokialle imagon kannalta keskeisimmät alat ovat tietoliikennetekniikka sekä kuluttajaelektroniikka. Niiden lisäksi Nokialla on liiketoimintaa eritoten lääketeollisuudessa, aseteollisuudessa, turvallisuuspalveluissa, metsäteollisuudessa ja laivanrakennuksessa, ja tuottaapa Nokia edelleen myös auton renkaita ja kumikenkiä. Nokia käyttää palkkojensa maksamiseen omaa valuuttaansa, Nokian markkaa.

Turvallisuuspalveluissa Nokian merkittävin sopimus on puolustussopimus Suomen kanssa. Sen lisäksi sillä on Suomessa sopimukset poliisitoimen hoitamisesta suurimmassa osassa kaupungeista, mutta asiakkaita on lukuisia, pieniä ja suuria, ympäri maailmaa. Nykyään Nokialla on maailmanlaajuisesti noin kaksi miljoonaa työntekijää, ja heistä noin satakahdeksankymmentätuhatta on saanut sotilaskoulutuksen. Sodan sattuessa henkilöstöä ja kalustoa voidaan siirtää muualta maailmasta Suomeen tai muulle konfliktialueelle. Nokia pitää Suomen alueella vakituisesti tietyn minimimäärän joukkoja. Tarkkaa määrää ei yleisesti tiedetä, eikä muitakaan yksityiskohtia velvoitteista. Ne määrää sopimus, joka ei ole julkisesti nähtävillä. Avoimuusperiaate, joka määrää, että julkishallinnon asiakirjat ovat lähtökohtaisesti kansalaisten luettavissa, on periaatteessa edelleen voimassa, mutta megakorporaatiot yleensä vaativat sopimustensa salaamista, ja eduskunta rutiininomaisesti säätää poikkeuslain kutakin sellaista sopimusta varten.

Nokia on työntekijämäärässä ja liiketoimiensa laajuudessa mitattuna suurikokoinen AA-luokan megakorporaatio. Sillä voisi olla jopa rahkeita AAA-luokitukseen, mutta Nokia oli myöhässä pääsemään mukaan ensimmäisten suvereenien megakorporaatioiden kelkkaan eikä AAA-statusta saa pelkällä liikemenestyksellä. Nokialla ei kuitenkaan ole sellaista globaalia vaikutusvaltaa kuin Saeder-Kruppilla tai Ares Macrotechnologylla. Corporation Court ottaa uusia ylimmän luokituksen jäseniä vain olemassa olevien jäsenten yhteisellä päätöksellä tai siirtämällä ostetun tai fuusioituneen megakorporaation statuksen uudelle omistajalle. Nokian nykyinen status korporaatioiden politiikassa kuitenkin sopii sille hyvin. Nokia, Novatech ja Transys Neuronet kävivät vuonna 2064 fuusioneuvotteluja, mutta Nokia päätti keskeyttää ne ja jäädä itsenäiseksi. Novatech ja Transys Neuronet fuusioituivat NeoNETiksi, jolle Nokia lisensoi kehittämänsä langattomien verkkojen teknologian.

Elämä 2070-luvun Suomessa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License