Vaatimukset Blossoms

Listaan vielä tänne vaatimukset, joita hahmoille tulee klaanin poltosta:

  • affiliaatio klaaniin, perheeseen tai taloon
  • relaatio klaanin liittolaiseen
  • relaatio klaanin viholliseen
  • relaatio perheenjäseneen
  • klaanin resurssi (tiluksia, kartanoita, armeijoita, työpajoja, kaivoksia, laivoja, artifakteja)
  • uskomus klaanin tarpeista ja niiden täyttämisestä (ei saa ottaa resursseilla näitä tarpeita)
  • vaisto klaanin pään häpeästä ja kunniasta
  • uskomus klaania vastaan tehdystä suuresta vääryydestä

Takaisin klaaninpolttomuistiinpanoihin
Aikalinja

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License