Valla

Goliath Barbarian lvl 5

Valla on vuorien väen mahtava kasvatti: pitkä ja jäntevä nainen, lähes mustat kutrit ulottuen puoliväliin hoikkaa, mutta lihaksikasta selkää, hän astelee vakaasti pitkin askelin uhkuen voimaa ja vaivatonta itseluottamusta. Hän ei näytä tuntevan tarvetta korostaa itseään, osoittaen pelotonta luottamusta ja vilpitöntä, miltei lapsenomaista kiinnostusta kaikkea uutta kohtaan, jos kohta harva asia tuntuu todella koskettavan häntä. Vallaa on vaikea saada suuttumaan tai loukkaantumaan, ja vaikka hän onkin seurallinen ja herkkä nauramaan, hän ei tunnu antautuvan syviin suhteisiin kenenkään kanssa. Moniin muihin kaltaisiinsa verrattuna, Valla on huomattavan paljon vähemmän haastava ja riehakas. Toiset goliatit sanoisivatkin häntä jopa poissaolevaksi. Kaikki tämä johtuu siitä, että Vallalle suurin osa tämän maailman asioista tuntuu väkisinkin pinnalliselta ja vähämerkityksiseltä.
Se, mihin hänen huomionsa ja sielunsa todella on kiinnittynyt, on hänen yhteytensä henkiin, jotka ovat ikimuistoiset ajat asuneet hänen kansansa parissa, joskus auttaen ja opastaen, joskus ajaen väkeä tuhoon ja turmioon valheellisin lahjoin ja katalin metkuin. Nuo henget ovat vaarallisia, alkukantaisia ja mystisiä. Vallalle ne ilmestyvät taisteluissa, luoden pyhän yhteyden maailman pohjimmaiseen luontoon, elämän ja kuoleman kiertokulkuun, ja sen väkivaltaiseen ilmentymään. Ne, jotka tuntevat hänet rauhallisena ja miellyttävänä, jopa lempeänä hahmona taistelujen ulkopuolella, saattavat järkyttyä nähdessään Vallan raivokkaan antautumisen taistelun veriselle tuoksinalle ja pidättelemättömän kylmän säälimättömyyden, jolla hänen iskunsa laskeutuvat kohteisiinsa. Mutta Vallalle taistelut eivät ole sen paremmin välttämätön paha kuin perverssi nautintokaan, vaan pikemminkin uskonnollisella hartaudella kohdattava rituaali, jonka hän pyrkii suorittamaan äärimmäisellä taidolla täydellisyyttä tavoitellen. Vaikka hän ei täsmällisesti tiedäkään, millainen sen tulisi tarkalleen olla, sisimmässään hän tuntee täydellisen taistelun muodon. Hän janoaa täyttymystä, jonka sellaisesta taistosta virheettömästi suoriutuminen hänelle toisi. Siltikään hän ei varsinaisesti etsi taisteluja, haasta riitaa tai hyökkää kenen tahansa ohikulkijan kimppuun. Sellainen olisi hänen, ja häntä avustavien henkien alapuolella. Pikemminkin hän odottaa, että taistelut osuvat hänen kohdalleen, ikään kuin maailman rytmiä mukaillen hän saavuttaisi niitä muutamia täydellisiä hetkiä, jolloin taistelu on todella hengellinen. Saadakseen mahdollisimman paljon tilaisuuksia tällaisten hetkien kohtaamiseen hän on valinnut seikkailijan elämän, etsien muita mahtavia tovereita, joiden pyrkimykset vaikuttavat soveliailta "oikean" tuntuisten taistelujen kannalta, tunnustellen ja arvioiden kohdalle osuneita kamppailuja ja omaa suoriutumistaan niissä. Niille, jotka eivät tunne hänen mystistä etsintäänsä, ja monelle niistäkin, jotka siitä ovat kuulleet, Vallan käyttäytyminen on vähintäänkin omituista, mutta hän itse seuraa kutsumustaan horjumattomalla vakaumuksella.

Stats

Ability Derived Features Feats Skills
Str: 18 AC: 18 Mountain's Tenacity Weapon Expertise (Heavy Blade) Athletics: 12
Con: 18 Fort: 19 Powerful Athlete Goliath Greatweapon Prowess Endurance: 10
Dex: 12 Ref: 15 Stone's Endurance Headsman's Chop Nature: 9
Int: 8 Will: 16 Thaneborn Triumph
Wis: 11 Hp: 57
Cha: 14 Surges: 12
Surge value: 14

Powers

powers: action type target attack hit
At-wills
Pressing Strike standard melee weapon 1 creature 12 v AC 1d10+8, push 1. +1d6 if raging Effect: can shift 2 b4 atk, may pass through enemies' spaces
Recuperating Strike standard melee weapon 1 creature 12 v AC 1d10+8, gain (Con) temp hps, or (Con+5) if raging must be using a 2-h weapon
Encounter
Roar of Triumph free cls brst 5 each enemy in brst n.a. n.a. trigger: your atk reduces an enemy to 0 hps; effect: each tgt takes -2 to all defs u.e.y.n.t.
Great Cleave standard cls brst 1 each enemy in brst 12 v AC 1d10+8 +1 per every enemy adjacent to u
Brutal Slam standard melee weapon 1 creature 12 v Fort 2d10+8 push 2 and prone; then 1 enemy adjt to tgt takes 1d8 dmg
Daily
Thunder Hooves Rage standard melee weapon 1 creature 12 v AC 3d10+8, miss half Rage of the thunder hooves: until the rage ends, can move through enemies' spaces. When moving through an enemy's space, your nxt atk agst that enemy deals +1[W] xtra dmg.
Thunder Hawk's Rage standard melee weapon 1 creature 12 v AC 2d10+8 and daze (save), miss half Rage of the thunder hawk: Until the rage ends, you can make the following secondary atk once during each of your turns:
THR secondary Free melee 1 1 creature 12 v Fort prone
Feral Rejuvenation (utility) sree personal trigger: your attack damages an enemy; effect: spend a healing surge. If the attack reduced the enemy to 0 hps, regain (Cha + ½lvl) additional hps
Deathcut Hide Daily imm. reaction triggering enemy n.a. 1d10+2 necr. trigger: an enemy damages you with a melee atk

Stuff

Magic Greatsword +2
Deathcut Hide Armor +1
Safewing Amulet +1
Bracers of Mighty Striking
Healing Potion x2
Adventurer's Kit
Javelin x3
Climber's Kit
Everburning Torch
Journeybread
Tent
88 gp

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License