Victaella Tuulispää
BgyF3MU.jpg

Introduction

Victaella on kotoisin <Haltijakaupungista X>:stä, jossa hän on maailmanpuun oksilla eläviä Eladrin-haltijoita, jotka poikkeavat maagisilta taidoiltaan normaaleista haltijoista. Normaalit suurhaltijat joutuvat tekemisiin enemmän muiden rotujen kanssa, jolloin osa heidän kasvatuksesta sisältää vieraita kieliä arkaanin magian lisäksi, kun taas Eladrin-haltijat ovat enemmän uppoutuneita <Feywild Suomeksi>:in magiaan, koska maailmanpuun oksilla ulottuvuuksien rajat ovat ohuempia kuin maan lähellä. Nuorempana Victaella opiskeli sekä miekkailua ja arkaania magiaa, varsinkin ilmavirtojen manipulointia ja abjuraatioita.

Haltijakuningatar on lähettänyt Victaellan, yhden maailmanpuun vartijoista, etsimään yhtä neljästä staff of the magista, <jotka jotenkin liittyy maailmanpuuhun?>. Ensimmäisenä Victaellan tulee löytää velho Er'an Celetal, jonka haltijakuningatar on lähettänyt jo aiemmin Tuorniaan. Mukaan Victaella ottaa aseenkantajansa ja palvelijattarensa. Matkalla Tuorniaan Victaella tapaa nuoren velhonalun, joka liittyy seurueeseen mahdollisten maagisten esineiden huoltajana ja hoitaa asioita toisten ihmisten kanssa.

Retainers:
Thernys Hopeahohto
Thernys on Victaellan aseenkantaja, joka huoltaa hänen varusteitaan ja on vastuussa ryhmän tarvikkeista.

Janaga Kuunvarjo
Janaga on palvelijatar, joka on ryhmän johtaja Victaellan ollessa tavoittamattomissa, ja hoitaa virallisia asioita.

Janos Thalanor
Nuori taikuudesta kiinnostunut ihminen, hoitaa Victaellan taikaesineitä, sekä hoitaa asioita ihmisten kanssa.

General Information

Lawful Good Neutral Good Chaotic Good
Lawful Neutral True Neutral Chaotic Neutral
Lawful Evil Neutral Evil Chaotic Evil

First Name: Victaella
Surname: Tuulispää

Aliases:

Race: Eladrin (High Elf) Dungeon Master's Guide s. 286
Level: 6
Class: Fighter (Eldritch Knight)
Background: Knight
Languages: Common, Elvish, Sylvan
Game Proficiency: Playing card set

Fighter: Eldritch Knight

Fighting Style: Two-Weapon Fighting

Bound Weapons:

  1. Longsword
  2. Longsword
Level Cantrips Learned
1 blade ward, shocking grasp
Level Spells Learned
3 shield, magic missile, catapult
4 absorb elements

Attributes:

  • Gender: Female
  • Age: 124 years.
  • Height: 6,4 ft. (195 cm)
  • Weight: 192lb. (87 kg)
  • Eye colour: Blue.
  • Skin colour: Pale.
  • Hair: Black.

Peronality Traits:
I take great pains to always look my best and follow the latest fashions.
Despite my noble birth, I do not place myself above other folk. We all have the same blood.

Ideal: Noble Obligation. It is my duty to protect and care for the people beneath me.

Bond: The common folk must see me as a hero of the people.

Flaw: By my words and actions, I often bring shame to my family.

Ability Score:

Ability Score Proficiency Modifier Saving Throw
Strength 16 +3 +6
Dexterity 16 +3 +3
Constitution 13 +1 +4
Intelligence 14 +2 +2
Wisdom 13 +1 +1
Charisma 12 +1 +1

Other Statistics:

Speed 30 ft.
Armour Class 17 16 + 1 w/ shield 22
Max HP 46 10 + 1 + (5 * (6 + 1))
Hit Dice 6d10
Proficiency Bonus +3
Passive Wisdom (Perception) 14 10 + 1 + 3 (WIS 14)
Maximum Carrying Weight 240 lb. 15 * 16
Lifting, Dragging, Pushing Weight 480 lb. 30 * 16

Skills:

Skill Proficiency Modifier Ability Source
Athletics +6 STR 16 Fighter #1
Acrobatics +6 DEX 16 Fighter #2
Sleight Of Hand +3 DEX 16
Stealth +3 DEX 16
Arcana +2 INT 14
History +5 INT 14 Knight
Investigation +2 INT 14
Nature +2 INT 14
Religion +2 INT 14
Animal Handling +1 WIS 13
Insight +1 WIS 13
Medicine +1 WIS 13
Perception +4 WIS 13 Racial (Elf)
Survival +1 WIS 13
Deception +1 CHA 12
Intimidation +1 CHA 12
Performance +1 CHA 12
Persuasion +4 CHA 12 Knight

Racials, Traits and Features

Type Feature In short
Racial Ability Score Increase +2 DEX, +1 INT
Racial Keen Senses Proficiency: Perception
Racial Fey Ancestry Advantage against being charmed, cannot be magically put to sleep.
Racial Darkvision Darkvision 60 ft.
Racial Trance Long Rest takes only 4 hours.
Subracial Fey Step 1x Misty Step / Rest
Fighter Fighting Style: Two-Weapon Fighting Can add ability modifier to off-hand attacks.
Fighter Second Wind 1d10 + Fighter level of hp recovery / Rest
Fighter Action Surge Additional actions+bonus actions / Rest
Fighter Extra Attack Additional attacks per Attack Action
Eldritch Knight Weapon Bond You can summon weapons to your hand, and you cannot be disarmed using bonded weapons.
Feature War Caster Can perform somatic components without free hands. Advantage on concentration rolls when taking damage. Opportunity attack can be a spell.
Feature Dual Wielder +1 AC when dual wielding. Ignore light quality when dual wielding. Can draw/stow 2 weapons at once.
Background Retainers You have a retinue of 3 non-combat commoners.

Ability Score Improvement Traits:

Level Feat/Score Increase
Level 4 Dual Wielder
Level 6 War Caster
Level 8 -
Level 12 -
Level 14 -
Level 16 -
Level 19 -

Attacks:

Weapon Attack Roll Damage Roll Range Time
Longsword (Main Hand) 2d20 + 6 2d8 + 6 slashing Melee Attack action
Longsword (Off Hand) d20 + 6 1d8 + 3 slashing Melee Bonus action
Shocking Grasp d20 + 5 (Adv. on metal) 2d8 Lightning Melee Cast Spell action
Magic Missile Automagic Hit 3 (+1 / spell level > 1) * 1d4 +1 force 120 ft. Cast Spell action
Longsword (Ranged) Dex. Save (13) 3d8 (+1d8 / spell level > 1) bludgeoning 90 ft. Cast Spell action

Wombo Combos:

Name Attack Roll Effect Range Time
Supersonic N/A Move 30 ft. + teleport 30 ft. N/A Free movement + Bonus action + Racial
Sonic Claw 2d20 + 6 Supersonic + Longsword (Main Hand) 60 ft. Attack action + Bonus action + Free movement + Racial
Trinity Sword 3d20 + 6 3d8 + 9 slashing Melee Attack action + Bonus action
Pentagram Sword 5d20 + 6 5d8 + 15 slashing Melee 2*(Attack action) + Bonus action + Action Surge
Launch Sword Dex. Save (13) 3d8 (+1d8 / spell level > 1) bludgeoning 90 ft. Bonus action + Cast Spell action + spell slot
Sword Barrage 2* Dex. Save (13) 6d8 (+2d8 / spell level > 1) bludgeoning 90 ft. 2*(Cast Spell action) + Bonus action + Action Surge + 2 spell slots
Lightning Slash d20 + 5, d20 + 6 2d8 lightning, 1d8 + 3 slashing Melee Cast Spell action + Bonus action
Lightning Empress 2d20 + 5, 1d20 + 6 4d8 lightning, 1d8 + 3 slashing Melee 2*(Cast Spell action) + Bonus action + Action Surge
Photon Slicer Automagic 6 (+1 / spell level > 1) * 1d4 +1 force 120 ft. 2*(Cast Spell action) + Action Surge + 2 spell slots
Sword Dance 4d20 + 6 2*(Longsword (Main Hand)) + Supersonic Melee 2*(Attack action) + Bonus action + Action Surge + Racial

Spells:

Spell Save DC 8 + 3 + 2 = 13
Spell Attack Bonus 3 + 2 = 5
Spell Level Name Slots
Cantrip blade ward, shocking grasp
Level 1 magic missile, absorb elements, shield, catapult 3
Level 2 misty step (1/Rest) -
Level 3 -
Level 4 -
Level 5 -
Level 6 -
Level 7 -
Level 8 -
Level 9 -

Inventory: Victaella

Coin Amount Value in silver
Gold 0
Silver 8 8
Copper 0
Tin 0
Total: 8 sp.
Item Value Weight Other
Winged Boots ??? sp. 1 lb. 4h of flying movement at normal speed, recharges 2h in 12h.
Chain Mail 75 sp. 55 lb.
Component Pouch 25 sp. 2 lb.
Longsword 15 sp. 3 lb.
Longsword 15 sp. 3 lb.
Clothes, fine 15 sp. 6 lb.
Backpack 2 sp. 5 lb.
Bedroll 1 sp. 7 lb.
Tinderbox 5 cp. 1 lb.
Rations (5) 5*5 cp. 10 lb.
Waterskin 2 cp. 5 lb.
Torch (5) 5*1 cp. 5 lb.
Signet Ring 5 sp. -
Scroll of Pedigree - -
Total: 157 sp. 32 cp. (Weight / Capacity): 108 lb. / 195 lb,
Container Capacity Used Unused Notes
Backpack 30 lb. 18.5 lb. 11.5 lb.

Inventory: Thernys Hopeahohto

Coin Amount Value in silver
Gold 0
Silver 0 0
Copper 0
Tin 0
Yhteensä 0 sp. 0
Item Value Weight Other
Crossbow bolts (20) 1 sp. 1½ lb.
Backpack 2 sp. 5 lb.
Clothes, traveler's 2 sp. 4 lb.
Rope, hempen (50) 1 sp. 10 lb.
Total: 6 sp. 0 cp. (Weight / Capacity): 15½ lb. / 30 lb. + 5 lb.
Container Capacity Used Unused Notes
Backpack 30 lb. 15½ lb. 14½ lb.

Inventory: Janaga Kuunvarjo

Coin Amount Value in silver
Gold 0
Silver 5 5
Copper 0
Tin 0
Yhteensä 5 sp. 5
Item Value Weight Other
Backpack 2 sp. 5 lb.
Clothes, traveler's 2 sp. 4 lb.
Ration (5) 5*5 cp. 10 lb.
Torch (5) 5*1 cp. 5 lb.
Total: 4 sp. 30 cp. (Weight / Capacity): 19 lb. / 30 lb. + 5 lb
Container Capacity Used Unused Notes
Backpack 30 lb. 15 lb. 15 lb.

Inventory: Janos Thalanor

Coin Amount Value in silver
Gold 0
Silver 0 0
Copper 0
Tin 0
Yhteensä 0 sp. 0
Item Value Weight Other
Crowbar 2 sp. 5 lb.
Backpack 2 sp. 5 lb.
Clothes, traveler's 2 sp. 4 lb.
Hammer 1 sp. 3 lb.
Piton (10) 10*5 cp. 2.5 lb.
Total: 7 sp. 50 cp. (Weight / Capacity): 14.5 lb. / 30 lb. + 5 lb
Container Capacity Used Unused Notes
Backpack 30 lb. 10.5 lb. 19.5 lb.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License